Navneskift

Her er 148 forslag til Dansk Journalistforbunds nye navn

Dansk Journalistforbund skal måske have nyt navn. Her er listen med medlemmernes forslag

Dansk Journalistforbund er ikke et dækkende navn for alle de fagligheder, der er repræsenteret i forbundet.

Det er der i hvert fald nogle, der mener.

Og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, der forsøger at finde frem til nogle nye navne til forbundet.

Arbejdsgruppen har i alt modtaget omkring 200 navneforslag fra Dansk Journalistforbunds medlemmer, der spænder fra alvorlige forslag som “DJ – Medier & Formidling“ til det mere sarkastisk og dystopiske “Medieforbundet Titanic“.

Nu har arbejdsgruppen luget ud i forslagene og vil i august aflevere i alt ni navne til Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelses næste møde.

HB skal vælge tre navne

Planen er, at hovedbestyrelsen så udvælger tre navne ud af de ni, som skal sendes i høring hos Dansk Journalistforbunds medlemmer. Formålet er at snævre kandidatfeltet ned til ét navn, som der så skal stemmes om på næste delegeretmøde.

Det fortæller arbejdsgruppens formand, Per Schultz-Knudsen:

“Vi synes, at vores forslag favner alle medlemsgrupper,“ fortæller Per Schultz-Knudsen, der ikke vil løfte sløret for de ni navneforslag, som bliver sendt ind til hovedbestyrelsen.

Han vil dog godt udlevere listen med alle de indkomne forslag, som du kan se nederst i artiklen.

Ifølge Per Schultz-Knudsen byder de ni indsendte navne til hovedbestyrelsen dog ikke på de helt store paladsrevolutioner.

“Vi kan sige, at det ikke er sådan, at vi kommer med et helt nyt navn. Og jeg kan også afsløre, at et af forslagene blandt de ni er ‘Dansk Journalistforbund – medier og kommunikation’ – som er det, vi kalder os for tiden, men som aldrig er blevet vedtaget på et delegeretmøde,“ siger han.

Et endeligt navneskifte kræver en afstemning ved et delegeretmøde, hvor det også vil være muligt for alle deltagere at indstille egne forslag. Næste delegeretmøde foregår i 2023.

Journalisten har modtaget en liste med knap 200 navneforslag, som medlemmer har sendt ind til arbejdsgruppen. Der var en del gentagelser i listen, så dem har vi fjernet. Dermed er der nu denne liste med i alt 148 forslag:

 • Forbundet for medier, journalistik og kommunikation
 • JFK – Forbundet af journalister, kommunikatører og fotografer
 • Forbundet JFK – journalister, kommunikatører og fotografer
 • Forbundet JFK – journalister, fotografer og kommunikatører
 • JFK – Forbundet af journalister, fotografer og kommunikatører
 • DJ – visuel, journalistik & kommunikation
 • DJoKoM (Danske Journalister, Kommunikatører & Medier)
 • Journalist- medie- og kommunikationsforbundet
 • Journalist- billed- og kommunikationsforbundet.
 • KOMMUNIKATION, MEDIER OG JOURNALISTIK (KMJ)
 • Forbundet for Medieprofessionelle
 • Danske medieformidlere
 • DJ – Danske medieformidlere
 • DJ -Medieformidlere
 • Medieformidlernes forbund
 • DJ – Medieformidlernes forbund
 • DJ – Forbundet for medieformidlere
 • DJ – FormidlingsForbundet
 • FormidlingsForbundet – DJ
 • Dansk Formidlingsforbund
 • DJ – Forbundet Formidling
 • DJ – Medier & Formidling
 • DJ – Forbundet Faglig Formidling
 • DJ – Formidler Budskaber
 • DJ – Faglig Formidling
 • Ajour fagforbund for formidlere
 • DJ – Formidling og Kommunikation
 • Dansk Medie- og Formidlingsforbund (DMF)
 • Dansk Formidlings- og Medieforbund (DFM)
 • Dansk Journalist- og Formidlingsforbund (DJF)
 • DJ – Kom & Presse
 • DJ Danske kommunikatører
 • Åben Kommunikation – DJ
 • DJ – Relevant kommunikation
 • DJ – Åben Kommunikation
 • Koalitionen for kommunikationskanaler
 • Foreningen for begge sider af skrivebordet
 • Alliancen den fjerde magt
 • Mediemaskinens medarbejdere
 • Presseklubben
 • Historier- og budskabsforbundet
 • JourKom (JK)
 • KomJour
 • Danmarks Journalistforbund
 • Dansk Journalistforbund
 • DJ – Dansk Journalistforbund
 • Journalistforbundet
 • Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation
 • Dansk Journalistforbund – Journalistik, kommunikation og visuel formidling
 • Dansk Journalistforbund eller Dansk Journalist og Medieforbund
 • Dansk Journalist- og Medieforbund
 • DJOM – Dansk Journalist- Og Medieforbund
 • Dansk Journalistisk Medieforbund
 • Journalistisk Medieforbund
 • Journalist og medieforbundet
 • Dansk medie- og journalistforbund
 • Danmarks Medie- og Journalistforbund
 • Dansk Medie- og Journalistforbund
 • DJ – Medier og Kommunikation
 • DJ – Medie- og Kommunikationsforbundet
 • Medier & Kommunikation
 • Medier og kommunikation i Dansk Journalistforbund
 • Forbundet Medier og Kommunikation
 • Forbundet for medier og kommunikation (MK)
 • Forbundet for Medier og Kommunikation
 • Medie- og kommunikationsforbundet
 • Medie- og kommunikationsforbundet (mekom).
 • Fællesskabet for medier og kommunikation
 • Medie- og Kommunikationsarbejdernes Forbund
 • Danske medie- og kommunikationsarbejderes Forbund
 • DJ Kommunikation og Medier
 • KOM DJ – Kommunikations- Og Medieforbundet DJ
 • DJ/kommunikations- og medieforbundet
 • Kommunikations- og Medieforbundet
 • Kommunikations- og mediearbejderforbundet
 • Forbundet Medier og Kommunikation, Federation of Media & Communications in Denmark
 • Medie, Kommunikation og Journalistforbundet
 • Dansk Journalist- og kommunikationsforbund
 • DJ – Dansk Journalist- og Kommunikationsforbund
 • JOK – Journalistik og Kommunikation
 • Journalistik & Kommunikation
 • Forbundet for Journalistik og Kommunikation
 • Forbundet Journalistik & Kommunikation
 • Dansk Alliance for Journalistik og Kommunikation (DAJK)
 • Dansk Kommunikations- og Journalistforbund
 • Dansk Kommunikation & Journalistik (DKJ)
 • Kommunikation og Journalistik
 • JOURNALISTIK & KOMMUNIKATØRFORBUNDET
 • JOURNALISTIK & KOMMUNIKATIONSFORBUNDET
 • Journalister & Kommunikatører
 • Danske Journalister og kommunikatører
 • Kommunikationsforbundet – DJ
 • Danmarks Kommunikationsforbund
 • DJ KOMMUNIKATØRERNE
 • DJ – fagforbundet for kommunikatører
 • Medieforbundet
 • Medieforbundet eller Medie- og journalistforbundet
 • Medieforbundet eller Forbundet Medier
 • Medieforbundet for journalistik og visualisering
 • Medieforbundet for tekst og billeder
 • Medieforbundet – Journalistik og kommunikation
 • Medieforbundet i Danmark
 • Medieforbundet DJ
 • Medieforbundet – DJ
 • Medieforbundet/DJ
 • DJ Medieforbundet
 • Dansk Medieforbund
 • Dansk Medieforbund, DJ
 • DMF – Dansk Medie Forbund
 • Dansk Medie Forbund – kommunikation & journalistik
 • Dansk Mediesamfund
 • DJ – mediearbejderforbundet
 • Mediearbejderforbundet
 • Mediearbejderne – DJ
 • Mediefolk
 • 3F – Fis, forhandlinger, fortællinger
 • Presseforbundet
 • PUBLICISTFORBUNDET
 • Forbundet DJ.KOM
 • Medikomm eller Jourkomm.
 • MEDIA – forbundet for journalistik og visualisering
 • FrihedsForbundet
 • Watch
 • Information, PR og Underholdning
 • Forbundet for Danske Journalister
 • Journalistforum
 • JOAG – Journalister og andet godtfolk
 • DJ Kreatørforbundet
 • Forbundet af Danske Journalister og Formidlere – FDJF
 • DJ – Forbundet af formidlere
 • Dansk Journalistforbund – Forbundet af formidlere
 • DJ – Forbundet af fortællere
 • Forbundet for journalistik & formidling
 • Medieforbundet Titanic
 • JKM – Forbundet for journalistik, kommunikation og medier
 • DJ – Danske Journalister, Formidlere, Kommunikations- og Medieansatte
 • Forbundet for journalistik, kommunikation og formidling
 • DJ Formidlernes (fag)forbund
 • Forbund for Formidling og Journalistik
 • DJ Professionelle Formidlere
 • Dansk Journalistik og Kommunikationsforbund, forkortet DJK
 • Dansk journalist- og kommunikationsforbund
 • DJ&K – Alternativt: DJK – (Dansk Journalist- og Kommunikationsforbund)
 • Forbundet for Journalistik, Medier og Kommunikation
 • Forbundet for medier, journalistik og kommunikation
 • Fagforbundet for Kommunikation og Medier (FKOM)
 • Mediemedarbejdernes Faglige Organisation (MFO)
 • DJ – Forbund for medier og kommunikation

0 Kommentarer