Hellighat og narrehat

FAGIDENTITET. Direktøren for Kommunikationsbureauet København, Sune Bang, kan ikke fornægte sin baggrund i reklameverdenen med det syn, han anlægger på dansk journalistik. Floskuløs, overspændt og generaliserende er indtrykket af den skrøbelige tankevirksomhed, han lægger for dagen.

FAGIDENTITET. Direktøren for Kommunikationsbureauet København, Sune Bang, kan ikke fornægte sin baggrund i reklameverdenen med det syn, han anlægger på dansk journalistik. Floskuløs, overspændt og generaliserende er indtrykket af den skrøbelige tankevirksomhed, han lægger for dagen.
"Lige nu er journalistik det største problem i det danske demokrati," har den effektive reklamemand analyseret sig frem til. Det tåbelige udsagn skal naturligvis ses i lyset af, at Sune Bangs virksomhed i situationer er at male sort til hvidt, og under alle omstændigheder at tage sig godt betalt for at fremme synspunkter og holdninger samt af og til besmykkelse af virkeligheden.

 Og fred være med det. Men til forskel fra Sune Bangs metier er en af pressens opgaver at bringe historier om noget, som nogen absolut ikke ønsker skal frem i dagens lys. Alt andet er reklame.
Lad så Sune Bange udstyre journalisterne med såkaldte "hellighatte". De er dog mere pyntelige end den narrehat, han selv har etableret sig med.

– Nikolaj Ifversen, journalist

Svar. Som Nikolaj Ifversen skriver, så er det jo en af pressens opgaver at bringe historier, som nogle ikke ønsker skal frem i dagens lys. Så derfor bør vi ikke stemple debatten om dansk journalistik som tåbelig og tie den ihjel. Jeg opfordrer alle stolte journalister, debattører, kritikere, mediepåvirkere: Lad os høre, hvordan I ser på sagen. Og lad os få nuanceret denne første generaliserende og noget skarpt skårede … artikel.

– Sune Bang, administrerende direktør, Kommunikationsbureauet København

0 Kommentarer