Hele vejen rundt om medlemmerne

Replik til dette nummers bagsideklumme af Uffe Gardel.

SVAR. Tak til Uffe Gardel for bidrag i denne vigtige debat om, at DJ hele tiden skal være tæt på medlemmerne, for DJ er medlemmerne.

Jeg finder derimod slet ikke hovedbestyrelsens rolle udvandet, og jeg finder heller ikke, at vi i den daglige politiske ledelse har fjernet os fra medlemmerne. Hovedbestyrelsen arbejder seriøst og udstikker kursen for alle overordnede strategiområder og visioner for DJ, præcis som en bestyrelse skal i en medlemsorganisation som vores.

I disse uger rejser Lars Werge og jeg landet tyndt og deltager i generalforsamlinger i alle kredse og grupper i DJ. Vi møder mere end 1.000 medlemmer, der aktivt deltager i debatten om DJ og vilkårene for fagene i DJ. Det synes jeg er medlemsnært, og det viser, at vi i DJ har et levende demokrati.

Et af de emner, jeg har lyttet meget til de seneste år og for alvor under en debat på Fagligt Forum 2012, er ønsket om i højere grad at kunne rendyrke fagligheden. Jeg tror, vi kommer til at se flere netværk, hvor medlemmer diskuterer det, der betyder noget for den enkelte. Journalister skal have mulighed for at være journalister, og det samme gælder for alle andre faggrupper i DJ. Men DJ skal være den professionelle ramme, der kan varetage alles løn – og ansættelsesvilkår hele karrieren igennem – også når medlemmerne skifter job og fag.

For Dansk Journalistforbund skal det altid være en kerneopgave at sikre gode kollektive aftaler for medlemmerne, ligesom vi skal fortsætte arbejdet for åbenhed og pressefrihed. Vi skal kunne udvikle vores overenskomster, blive stærkere på den individuelle rådgivning og for eksempel hjælp til freelancerne, der får en ny fremadrettet strategi.
Der sker rigtig meget, og der skal ske mere endnu. Den kommende periode er et vindue til at tænke innovativt til gavn for medlemmerne.

– Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer