Hele forbundets strejke

Konflikten i DR var hele Forbundets konflikt, den var principiel, fordi andre arbejdsgivere også vil have Ny løn. Sådan hed det sig under konflikten.

Konflikten i DR var hele Forbundets konflikt, den var principiel, fordi andre arbejdsgivere også vil have Ny løn. Sådan hed det sig under konflikten.

Men hvad betyder resultatet så for journalisterne på andre medier?

"Det er klart, at hvis DR-ledelsen havde fået magt, som den havde agt og fået fjernet tillidsmandsindflydelsen under lønforhandlingerne, ville det have sat vores tillidsmandsfunktion yderligere under pres," siger Jyllands-Postens tillidsmand, Erik Vohnsen.

Han er derfor lettet over udfaldet af konflikten i DR. Cheferne på JP har længe talt hengivent om Ny løn og lægger ikke skjul på, at de gerne vil have råderet over flere lønkroner.

Tillidsmand på JydskeVestkysten Steen Christensen, mener til gengæld ikke, at resultatet af konflikten får den store betydning for hans kolleger.

"Der er rumlen om, at vi skal over på Ny løn. Men det har vi været modstander af på JydskeVestkysten," siger Steen Christensen.

"Så længe vi er et flertal blandt dagbladsjournalisterne, der stritter imod Ny løn, så er det ligegyldigt, hvordan den havner i DR. Det er en anden overenskomst," fortsætter han.

Steen Christensen er desuden overbevist om, at hvis man havde det tænkte scenario, at alle aviser på fællesoverenskomsten gik i strejke, ville det have en større gennemslagskraft.

"Det, der skete med konflikten i DR, var, at læserne og seerne glemte det. Det ville have været anderledes for os, da det jo er aviserne, der sidder på nyhedsstrømmen," forklarer Steen Christensen. l

 

Overenskomsten

– Alle skal på ny løn fra 1. oktober 2002.

– Den samlede lønsum stiger 3 procent de næste to år, dertil kommer mindst 2 procent til personlig løn – heraf er 0,7 procent til fordeling til alle.

– Alle er sikret en lønstigning på mindst 1160 kroner per måned i løbet af de første to år. Dertil kommer eventuelle stigninger i den personlige løn i perioden.

– Den lokale chef skal forhandle med tillidsmanden om kriterierne for fordelingen af personlig løn. Bliver man ikke enige, overdrages sagen til Journalistgruppen og DR.

– DR betaler 2,7 millioner kroner uden for overenskomstrammen for afskaffelsen af det gamle lønsystem. En del af pengene bruges til at sikre, at alle stiger i løn og indgår i de 1160 kroner.

Læs også: Konflikt skal bygge på ægthed, Krav om konflikt-debat, Set i bakspejlet, De sidste stemmer og Dag ét.

0 Kommentarer