Hej TV 2, synes I der skal være aktindsigt i TV 2?

Da Kulturministeriet skulle sende beslutningen om aktindsigt i TV 2 i høring, valgte man kun at spørge TV 2 selv. Det undrer både en konkurrent og Dansk Journalistforbund. To eksperter mener, proceduren er unormal

I en atypisk proces har Kulturministeriet valgt kun at høre TV 2 selv, om der fremover skal være aktindsigt i TV 2. Man har altså ikke vurderet, at andre aktører havde særligt væsentlige interesser i spørgsmålet om TV 2’s åbenhed. Det undrer formand i Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård:

»Jeg synes, det er besynderligt, at det kun er TV2 Danmark, der er på denne høringsliste. Det giver ikke mening at sende noget ud i høring, hvor andre parter ikke har mulighed for at give sin mening til kende. Jeg synes ikke, det er god regeringsførelse,« skriver han i en mail til Journalisten.

Når den nye offentlighedslov træder i kraft til januar, var det meningen, at mange offentligt ejede virksomheder skulle åbnes for aktindsigt. I sidste uge kom det frem, at regeringen er i gang med at undtage en række af disse selskaber via en bestemmelse, som ifølge flere kritikere ikke skulle bruges på den måde.

TV 2’s konkurrent SBS Discovery havde set frem til mere åbenhed hos TV 2, og de ville gerne have været hørt:

”Det er betænkeligt og bekymrende, at de eneste, som er blevet hørt omkring, hvorvidt TV 2 og TV 2-selskaber skal undtages lov om offentlighed i forvaltning, er TV 2 selv,” skriver Jesper Jürgensen, der er kommunikationschef i SBS Discovery.

”Det kan undre, hvorfor man ikke har valgt at sende det i høring blandt fx TV 2’s konkurrenter. Hvis man kun spørger dem, som vil have lavet en ændring af en lov, så får man ikke kritiske høringssvar. Det vil derfor være en overdrivelse at sige, at bekendtgørelsen nu har været sendt i høring,” skriver Jesper Jürgensen.

TV 2’s direktør, Merete Eldrup, fortalte i sidste uge, hvorfor TV 2 ikke ønsker, at kanalen skal være underlagt den nye offentlighedslov, selv om man generelt kæmper for mere åbenhed med den nye lov.

Det er Kulturministeriet, der har vurderet, at der ikke var behov for at sende beslutningen om TV 2 i høring hos andre end TV 2. Ministeriet påpeger, at udkastet til bekendtgørelsen er lagt på den offentlige side Høringsportalen, så alle kan gå ind og læse høringsbrevet og afgive svar, hvis de ønsker.

”Baggrunden for, at TV 2/DANMARK A/S derudover har modtaget et særskilt høringsbrev vedrørende bekendtgørelsesudkastet, er, at det efter ministeriets opfattelse er TV 2/DANMARK, som er direkte berørt. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at det også kan være af interesse for andre, men denne kreds er så bred, at det i denne konkrete situation er blevet vurderet som den mest hensigtsmæssige løsning at gennemføre en bred høring via fremlæggelse på den officielle Høringsportal,” skriver Kulturministeriets pressesekretær, Alexander Méli Barming, i en mail.

Ekspert i forvaltningsret fra Aalborg Universitet Steen Bønsing er ikke enig i, at et høringsbrev har samme effekt af at blive lagt ud på Høringsportalen som af at blive sendt direkte til interessenter:

»Pointen ved at sende det ud direkte til nogen, som også er det, man normalt gør, er at henlede opmærksomheden på spørgsmålene. Man kan ikke generelt forvente, at folk dagligt følger med på Høringsportalen. Det tror jeg, de færreste gør. Det er derfor, man sender det ud,« siger Sten Bønsing.

»Det er normalt at sende dem bredere ud end det her. Nu har jeg ikke fuldt overblik, men jeg har lavet et par stikprøver omkring de andre høringsbreve, der gælder virksomheders undtagelser fra offentlighedsloven, og der kan jeg se, at der er sendt noget bredere ud,« siger Sten Bønsing.

Journalisten har heller ikke umiddelbart kunnet finde andre høringsbreve omkring virksomheders undtagelser fra offentlighedsloven, som kun er sendt til virksomheden selv.

»Det er efterhånden også traditionen, når man hører på sådan et område, der har så bred og almen en interesse. Især når det gælder en bekendtgørelse, som den vi har med at gøre her, der har med et område at gøre, der er almindelig interesse om. Det er ikke sådan en meget specifik teknisk detalje,« siger Sten Bønsing.

Professor i forvaltningsret på Aarhus Universitet Jørgen Grønnegaard Christensen vurderer også, at det er mest normalt at sende sådan et forslag i bredere høring:

»Det handler om skøn, og hverken jeg eller andre har et præcist overblik over det. Når det er sagt, så tror jeg, at det hører til undtagelsen, at man definerer de berørte så snævert, som det er sket,« siger Jørgen Grønnegaard Christensen.

1 Kommentar

Torben Johannesen
12. DECEMBER 2013
Det er jo plump-råddent! TV-2
Det er jo plump-råddent! TV-2 er magthavernes kanal og har altid været det. Dette forløb ligner nærmest en tilståelsessag.