Heftig diskussion af magasinstrategi

Under en levende og bramfri diskussion evaluerede hovedbestyrelsen i Journalistforbundet tirsdag Magasin K og Magasinet Agent.

Under en levende og bramfri diskussion evaluerede hovedbestyrelsen i Journalistforbundet tirsdag Magasin K og Magasinet Agent.

Spild af penge eller en stor succes? Hovedbestyrelsen i DJ brugte mere end en time på at diskutere læserundersøgelser af de to DJ-magasiner til kommunikationsfolk og freelancere.

I læserundersøgelserne bliver Magasinet Agent kritiseret for at ramme ved siden af målgruppen, mens Magasin K får ros med på vejen.

Bestyrelsen interesserede sig blandt andet for, at læserne ikke er interesseret i politiske budskaber fra DJ – hvilket ellers var et af hovedformålene med udgivelsen af de to blade.
»Men der har vi åbenbart spildt 1,8 millioner kroner,« sagde Villy Dall.

Ifølge DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård er der behov for at skabe større overensstemmelse mellem Journalistforbundets og læsernes forventninger.
»Vi har ønsket at lave noget journalistik ud af vores politiske budskaber i DJ. Men situationen er, at modtagerne efterspørger redskaber,« sagde han.

Per Roholt sagde, at hvis medlemmerne ikke gider høre om DJ, har de meldt sig ind ved en fejl.
»De skal læse om DJ. Det er derfor, vi har gjort magasinerne til en strategisk satsning – for eksempel at der er noget, der hedder barsel. Vi vil sgu’ proppe nogle budskaber ned i hovedet på folk, og det synes jeg er lykkedes«.

René Simmel mente, at Magasinet Agent var et af de smukkeste selvmål, han længe har set:
»Det har været DJs opgave at pege på, hvad bladet skulle skrive om. Men det har vi ikke defineret klart nok.«

Kristian Melgaard har været medlem af redaktionspanelet for Agent. Det var oprindeligt hans ide at lave et blad til alle freelancere, og ikke kun til Freelancegruppens medlemmer.
»Mange ting er gået galt. Første nummer var til at græde over. Jeg har sjældent set noget så grimt og indholdsløst. I Freelancegruppen siger vi, at der ikke er nogen grund til at fortsætte Agent. Hvis vi skal bruge 700.000 kroner, burde man overveje at sætte et nyt hold og lave en ny politisk opsætning.«

Et flertal i hovedbestyrelsen lagde vægt på, at tre numre er et meget tyndt grundlag at afsige den endelige dom over de to magasinsatsninger på. Til oktober beslutter bestyrelsen, om magasinerne skal fortsætte.

Resultaterne af læserundersøgelserne af Magasinet Agent og Magasin K kan du læse her.

4 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
27. AUGUST 2008
Re: Heftig diskussion af magasinstrategi

Er der forskel på udgangspunktet for de to magasiner - for det kan da godt undre, at det ene er modtaget meget fint, mens det er gået noget ringe for det andet.

Når Blicher mener, at redskaber er så vigtige - har det så været et krav fra starten, at Agent ikke skulle beskæftige sig med redskaber, eller er det bare redaktionen, der har prioriteret anderledes?

Øjvind
26. AUGUST 2008
Re: Heftig diskussion af magasinstrategi

Jeg er inhabil: Leverede artikler til den første udgave af Agent.

Min oplevelse var at en meget engageret redaktion forsøgte at give DJ det DJ havde bedt om og betalt for i magasinformat. Altså en slags kommunikation klædt ud som journalistik.

Det er ikke en redaktionel præmis der udvikler gode ideer. Tværtimod. Den slår ideer ihjel. Faktisk forekommer det mig, at de første redaktionsmøder blev afviklet ud fra dette motto: Det er en god ide. Den laver vi senere. Først skal DJ have hvad de har bedt om!

Altså fagligt relevante vinkler udvalgt efter afsenderens - ikke modtagerens - behov. Og det gad folk så ikke læse. Vidste vi ikke det i forvejen?

 Mange hils fra Øjvind

Michael Bjørnbak Martensen
26. AUGUST 2008
Re: Heftig diskussion af magasinstrategi
Karin Busch mener, at Roholt skal vurdere målgruppeanalyse og behovsanalyse - hvad der måske ikke er jordens smarteste påfund efter denne meget kontante indtilling. Det kan i øvrigt undre, at formanden, Kristian Melgaard, alene henviser til et nyt hold og at lave en ny politisk opsætning, når man tænker på ancienniteten i freelancearbejdet. Mogens Blicher Bjerregårds vurdering med redskaberne tror jeg meget på - hvilket jeg i øvrigt har argumenteret mange gange med overfor Kristian Melgaard, men det er åbenbart ikke hans kop the. Jeg kan nu sagtens se en kombination af faglighed og fagpolitik, såvel på komminkations- som på freelanceområdet, men på et niveau der ligger et stykke fra barselsreglerne, som Roholt åbenbart mener det faglige handler om.
Karin Busch
26. AUGUST 2008
Re: Heftig diskussion af magasinstrategi
Jeg får da helt lyst til her i 2008 at anbefale Per Roholt at kigge nærmere på begreber som målgruppeanalyse og behovsanalyse.