HEFTIG DEBAT OM DJ-BOGUDGIVELSE

År 2000-udgivelsen af bogen Danske Journalister har givet voldsomme diskussioner i hovedbestyrelsen. Et mindretal i HB var stærkt bekymrede for økonomien i bogprojektet og ønskede opgaven lagt ud i licitation.

År 2000-udgivelsen af bogen Danske Journalister har givet voldsomme diskussioner i hovedbestyrelsen. Et mindretal i HB var stærkt bekymrede for økonomien i bogprojektet og ønskede opgaven lagt ud i licitation.

Allerede på hovedbestyrelsesmødet i oktober så flere HB-medlemmer rødt i diskussionen om udgivelsen af »den lille røde«, som bogen Danske Journalister kaldes i journalistmunde. Bogen er et opslagsværk, hvor samtlige DJ-medlemmer er registreret – en slags »blå bog« om journalister.
Og bogen betyder øjensynlig rigtig meget for DJ – »Bogen udgør en betydelig del af det univers, hvori DJs identitet er skabt og bidrager således til DJ-medlemmernes selvforståelse … Bogen er så at sige DJ …« stod der i DJs forretningsudvalgs indstilling til HB.
Det er økonomien i bogudgivelsen, som i sidste uge for anden gang har givet anledning til en voldsom diskussion i hovedbestyrelsen.
I oktober nægtede hovedbestyrelsen at tage stilling på det foreliggende grundlag – forarbejdet var ikke gjort grundigt nok, lød meldingen. Økonomien var uigennemskuelig, og der var i forretningsudvalgets (FU) indstilling ikke taget højde for samtlige udgifter.
Samtidig undrede flere sig over, hvorfor det igen skulle være Jan Ebert, der skulle være redaktør på bogen, da flere mente at kunne huske, at der var problemer ved udgivelsen for fem år siden. Nogle talte om licitation, og at udgivelsen skulle være udgiftsneutral for DJ.
I sidste uge fremlagde FU så et nyt forslag til udgivelsen. Både redaktør og trykkeri var gået ned i pris. Og ved at justere på bogens pris, som bliver på omkring 265 kr., skulle udgivelsen blive udgiftsneutral for DJ.
Og FU fik efter halvanden times ophidset diskussion sit ja til projektet. Ni stemte for, to imod og to undlod at stemme.
Kritikkerne ville have opgaven ud i licitation.
»Arbejdet omkring dette bogprojekt har været uprofessionelt – og alt for mange søforklaringer og ændrede tal undervejs. For at sige det diplomatisk, så har jeg derfor ikke tillid til, at DJ evner at varetage denne opgave. Kontingentmidler er betroet gods, og jeg bliver forstemt, når man ikke tager det alvorligt,« sagde Uffe Gardel.
»Hele molevitten skal i udbud,« mente Gardel, og det synspunkt delte tre andre HB-medlemmer – Jens Utoft, Carsten Lorenzen og Anders Lund.
»Vi sikrer os den lavest mulige pris ved at udlicitere opgaven,« argumenterede Jens Utoft.
I FUs indstilling hedder det, at hvis man udliciterede den samlede opgave, »ville en sammenligning alligevel være umulig – i bedste fald forbundet med megen stor usikkerhed«.
»At lave en licitation er at smide gode penge efter dårlige. Jeg tror ikke på, at det kan laves billigere,« sagde Johs Krarup, medlem af FU.
»Jeg er træt af det. Jeg føler mig taget som gidsel i en sag, hvor jeg ikke har en chance for at afgøre, hvem der har ret,« sagde Lene Sarup, som dog hele tiden lænede sig op af FUs argumentation.

Samme samarbejdspartnere
FU lagde meget vægt på, at samarbejdsparterne, Jan Ebert og trykkeriet Datagraf, var de samme som ved de seneste tre produktioner i 95, 90, og 85.
»Det er forkert af hovedbestyrelsen ikke at værdsætte den erfaring, vores samarbejdspartnere har. Jeg ville være en del mere tryg ved at sætte dette skib i søen med nogle, som ikke har svigtet os før,« sagde DJs sekretariatschef, Anne Louise Schelin, som i øvrigt mente, at Danske Journalister er lige så selvfølgelig for medlemmerne som pressekortet.
Hele FU afviste i øvrigt, at der kunne tillægges Jan Ebert nogle fejl i produktionsforløbet i 95.
»Når der var overskridelser på budgettet sidste gang, så skyldtes det fejl her i huset, hvor vi ikke havde taget højde for, at sidetallet voksede markant. Vi kan ikke bebrejde nogen uden for huset noget,« sagde Christian Kierkegaard, DJs næstformand.
»Jeg kan ikke forstå det. Jeg husker det som om, I var rasende på Ebert sidste gang. Og at JOURNALISTEN skrev om det,« sagde Uffe Gardel.
»Vi var ikke trætte af Jan Ebert,« konstaterede Kierkegaard.
Hovedbestyrelsesmedlem Anders Lund ville gerne have korrespondancen mellem Ebert og DJ, inden afstemningen. Men det blev stemt ned.
På mødet dagen efter fremviste Uffe Gardel så notitsen fra JOURNALISTEN med rubrikken »Alt gik galt«, hvori det fremgår, at DJ i 95 overvejede erstatningssag over for Jan Ebert på grund af nogle vandskadede bøger i hans varetægt.
Det gjorde HB-medlem Helle Karin Helstrand rasende, at de oplysninger først kom dagen efter afstemningen:
»Hvorfor kunne vi ikke få den forklaring i går. Jeg ville ikke have stemt for, hvis jeg havde vidst det, jeg nu ved.«
»Fakta er, at vi ikke har retsforfulgt ham, så måske var det noget, vi overvejede, fordi vi den gang var meget gale i skralden. På alle væsentlige områder klarede vores samarbejdspartnere opgaven godt. De problemer, der var, var i bagatelafdelingen,« sagde Anne Louise Schelin.
Danske Journalister udkommer efter planen til juni, til en pris på 265 kr. eks. porto.

0 Kommentarer