HB-medlem: »Fusions-meldinger er for markante«

Troels Gadegaard Frølich skabte debat på dagens hovedbestyrelsesmøde, da han kritiserede, at det kan virke, som om fusionen med KS allerede er vedtaget. Det blev understreget i debatten, at DJ i fremtidige meldinger skal være meget opmærksom på at signalere, at fusionen ikke er vedtaget endnu

»Vi skal passe på, at det ikke kommer til at se ud, som om vi har meldt fusionen ud allerede.«

Sådan lød det fra Troels Gadegaard Frølich på dagens hovedbestyrelsesmøde, da punktet om formuleringen af dagsordenen til delegeretmøde i april blev drøftet.

Hovedbestyrelsen har indstillet et såkaldt mandatpapir – se nederst på siden – til drøftelse og vedtagelse på delegeretmødet, der skal give DJ grønt lys til at fortsætte arbejdet med at fusionere med Kommunikation og Sprog.

Formuleringerne i mandatpapiret er allerede vedtaget af hovedbestyrelsen på et lukket møde, men Troels Gadegaard Frølich var ikke til stede på mødet.

»Jeg synes, at formuleringen i indstillingen til delegeretmøde bærer præg af, at konklusionen er skrevet på forhånd,« sagde Troels Gadegaard Frølich, der ikke lagde afstand til selve fusionen.
I mandatpapiret står først, at ”hovedbestyrelsen kan gennemføre det forberedende arbejde med henblik på en fusion”. Og længere nede kommer forbeholdet: ”arbejdet gennemføres således, at en evt. fusion (…)”
»Vi forbereder med henblik på en fusion. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en ydmyghed over for, at der måske ikke bliver en fusion,« sagde Troels Gadegaard Frølich.

 

Beslutningen er ikke truffet

Jens Rossen var ikke enig i kritikken af, at meldingen er for markant:

»Der står, at en eventuel fusion skal vedtages af de to hovedbestyrelser. Jeg mener ikke, at du kan sige, at beslutningen er truffet på forhånd.«

Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, understregede, at HB netop har brugt ordet ”eventuel” for at signalere respekt for, at de demokratiske forsamlinger i DJ og KS skal høres.

»Det skal der være fuld respekt for.«

Han påpegede, at han over for fagbladet Journalisten har markeret muligheden for et nej. Og sagde:

»Der er ikke truffet nogen endelig beslutning. Men vi går jo ikke ud med en sag som denne, uden at den er velforberedt. Vi sætter ikke et stort spørgsmålstegn ved, om det er en god ide. Vi mener det, vi tror på det, og vi har forberedt os.«

»Så hvis du har haft en opfattelse af, at jeg tror på en fusion, så er det rigtigt. Det vil jeg gerne signalere. Ellers ville jeg ikke være gået ind i det her.«

 

Forsigtige signaler

Formuleringerne i mandatpapiret er afstemt i et samarbejde mellem DJ og KS.

Villy Dall: »Jeg synes, det er uacceptabelt, at sagen genbehandles. HB har taget stilling. Jeg er enig med Jens (Rossen, red.) og Mogens (Blicher Bjerregård) i, at naturligvis kan delegeretmødet sige nej. Men hvis delegeretmødet 2013 siger ja, så skal der virkelig tunge argumenter til at sige nej i 2015.«

Troels Gadegaard Frølich: »Jeg nedstemmer ikke projektet, men jeg er bange for, at vi kommer til at gå for hurtigt frem.«

Jens Rossen: »Vil du stemme for eller imod eller undlade at stemme? Du kan stille ændringsforslag, men det her papir skal fremlægges på både KS' repræsentantskab og DJ's delegeretmøde. Så det vil skyde projektet i sænk at lave ændringsforslag.«

Per Nielsen, udviklingschef i DJ, foreslog at Dansk Journalistforbund i fremtidige meldinger skal være meget opmærksom på at signalere, at fusionen ikke er vedtaget endnu.

Troels Gadegaard Frölich markerede derpå, at han er tilfreds, hvis DJ tilstræber at vise ydmyghed i meldingerne om fusionen.

 

To år er lang tid

Spørgsmålet er så, hvornår "hvis vi skal fusionere" bliver til "vi fusioner!". Finn Arne Hansen, formand for Kreds Fyn, understregede i en videre debat om mandatpapiret, at ingen vellykket fusion har taget de to år, som DJ og KS har lagt op til:

»Vi har 85 ansatte, der sidder med ondt i maven, til det her er overstået. Det skal ikke tage så lang tid. Ethvert privat firma ville tage sig til hovedet.«

Lars Lindskov var enig:

»Det kan sagtens komme til at gå hurtigere.«

Lars Werge, næstformand i DJ:

»Det skal gå så hurtigt, at vi har alle med. Og så hurtigt, at vi ikke mister momentum. Det er udfordringen. Der er forskellige kultur i KS og DJ. Øvelsen bliver at forene de to kulturer. Jeg glæder mig til det.«

 

Mandatpapir

DJ’s hovedbestyrelse anmoder Delegeretmødet 2013 om mandat til

– At hovedbestyrelsen kan gennemføre det forberedende arbejde med henblik på en fusion af de to forbund Dansk Journalistforbund og Forbundet Kommunikation & Sprog.

– At arbejdet gennemføres således, at en evt. fusion kan godkendes af de to respektive forbunds kompetente organer senest pr. 15. maj 2015.

– At der tilstræbes en midtvejs redegørelse i 1. halvår 2014.

– Arbejdet skal ledes af en styregruppe paritetisk sammensat af de to hovedbestyrelser, idet det forventes, at styregruppen:

  • kommer med forslag til styrkelse af identiteten for medlemmerne i de to nuværende forbund
  • giver bud på den politiske struktur
  • giver bud på den administrative struktur
  • kommer med bud på tiltag, der sikrer medlemsinvolvering
  • udarbejder en plan for de økonomiske konsekvenser ved sammenlægningen

– At evt. beslutninger undervejs i processen altid træffes af hovedbestyrelsen.

2 Kommentarer

Stig Jonstrup Pedersen
7. MARTS 2013
Man kunne også lade
Man kunne også lade medlemmerne af de to forbund træffe den endelige beslutning ved urafsteming. Så kan alle medlemmer - på et sobert, saligt og fuldt oplyst grundlag - tage stilling til, om man tror, at nye grupper og grupperinger, antallet af kredse, strukturen i øvrigt (den kommer vel til at ligne HK Danmark) osv. osv. passer til de behov og interesser man har for et fagligt fællesskab. Sigtet med fusionen må være, at sikre medlemmerne fortsat bedre løn- og arbejdsvilkår og forhold i øvrigt, så man står så stærkt som muligt på det arbejdsmarked, man på den ene eller anden måde sælger sin arbejdskraft til - kollektivt eller på individuel basis. Og fusion eller ej, så har et forbund eller en fagforening kun indflydelse og berettigelse, når den nyder hovedparten af medlemmernes opbakning.
Så frygt ej medlemmerne og giv os lov til at tage stilling, så snart det er muligt. For uanset hvad man ønsker, er det aldeles uholdbart at trække en sådan proces i langdrag.
Jens Ringberg
7. MARTS 2013
Tak til Troels Gadegaard
Tak til Troels Gadegaard Frølich for at hejse et advarselsflag.

Jeg var tidligere aktiv, både med tillidsmandsarbejde og på delegeretmøder. Efter en længere pause ser jeg frem til kommende delegeretmøde - ikke mndst på grund af debatten om fusionsplanerne.

Jeg har - som gode kolleger på Nordjyske, åbenbart - ikke taget stilling.

Foreløbig forekommer meget usikkert, og argumenterne for fusion uhåndgribelige og svære at forstå.

DJ-formandskabet argumenterer for at en fusion i sig selv skulle gøre det nemmere at forbedre nuværende og kommende overenskomster. Javel, men vel så for en større medlemsskare hos langt flere arbejdsgivere, og hvad har det nuværende DJ så vundet?

Jeg forstår også at der bliver "større mulighed for, at kommunikatører og journalister kan rendyrke hver deres faglighed gennem netværk og faglige fora." Altså vi skal være større for at vi kan blive mere forskellige?

I mine øjne er DJs væsentligste problem i disse år at medlemmernes realløn, i al fald på visse overenskomster, falder. Det er et kerneproblem på et kerneområde. Jeg lytter, men føler mig foreløbig ikke overbevist om at en fusion er svaret på dét spørgsmål.

Venlige hilsner