HB-medlem: For meget brok og bekymring i DJ’s top

Når der skal vælges ny hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund på delegeretmødet til april, står det nuværende HB-medlem Didde Elnif ikke på stemmesedlen. Hun er ellers blevet kaldt DJ's kronprinsesse.

Når der skal vælges ny hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund på delegeretmødet til april, står det nuværende HB-medlem Didde Elnif ikke på stemmesedlen. Hun er ellers blevet kaldt DJ's kronprinsesse.

Hovedbestyrelsen er for negativ og mangler politisk initiativ, siger Didde Elnif til Journalisten.dk. Efter seks år i hovedbestyrelsen siger hun stop. Hun forlader en bestyrelse, der ifølge hende sidder fast i fagpolitiske diskussioner og ikke følger med udviklingen på mediemarkedet.

"Vi rykker simpelthen ikke hurtigt nok," siger hun i et interview med Journalisten.dk.
"Bestyrelsen er rigtig gode til klassiske fagpolitiske dyder, og det er al ære værd. Men vi følger ikke med medieudviklingen."

Didde Elnif startede sit arbejde med fagpolitik, mens hun stadig var studerende på Journalisthøjskolen i Århus. Og da hun trådte ind i hovedbestyrelsen i 2005, var hun en sjælden art i Dansk Journalistforbunds øverste organ: Kvinde, under 30 og med en baggrund i digitale medier.
Siden fik hun plads i forretningsudvalget og blev valgt som formand for det mediepolitiske udvalg. Af mange blev hun betragtet som det nye håb i Journalistforbundet, og i krogene blev hun kaldt kronprinsessen.

Men nu vælger hun at forlade hovedbestyrelsen, der er for negativ for hendes smag.

"Hovedfokus er altid brok og bekymring. Det er jo faktisk samme fokus, som journalister normalt har, når der skal skrives artikler. Brok og bekymring. Men jeg savner, at vi ser tingene fra begge sider. Nogle gange er glasset altså halvt fyldt," siger hun.

Til daglig er Didde Elnif programansvarlig for den årlige konference New Media Days, hvor folk på tværs af brancherne mødes og diskuterer nye medier. Og det er især, når snakken falder på fremtidens journalistik, at hovedbestyrelsens tilgang er for negativ, mener hun.

"Jeg savner begejstringen for det her fantastisk spændende fag, vi arbejder med. Det arbejdsmarked, jeg bevæger mig rundt på, er jo langt mere spændende, end det var for 20 år siden."

Men i stedet for at lægge tryk på mulighederne ligger snakken om arbejdsforhold, stressede journalister og overarbejde som en gennemtrængende bas under alle diskussionerne i bestyrelsen, mener hun.

"Forandringerne i medielandskabet er kommet for at blive, det kan vi lige så godt indse. Jeg synes, vi skal glæde os over forandringerne. Vi skal selvfølgelig også kigge på, hvordan det påvirker arbejdsmiljøet, når det hele går hurtigere. Men hovedbestyrelsens tilgang behøver ikke være så entydigt negativ," siger Didde Elnif.

Hun forlader hovedbestyrelsen, alt imens Journalistforbundet står over for store udfordringer. I 2011 skal der diskuteres offentlighedslov, mediestøtte og underskud på driften i forbundet. Og her har Didde Elnif en opfordring til sine kolleger i bestyrelsen.

"Jeg savner en mere politisk hovedbestyrelse, der kan komme med nogle hårdere udmeldinger. For eksempel i forbindelse med vores arbejde med mediestøtten. Her går vi meget diplomatisk frem, og det kan jo være en fin tilgang. Men det kan også være kønsløst. Der skal vi altså være skarpere og komme med nogle mere hardcore politiske udmeldinger," mener hun.

4 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
8. APRIL 2011
Re: HB-medlem: For meget brok og bekymring i DJ's top

Det kan være mere end svært at finde ud af konflikten, men

Lars Werge efterspørger det selvsamme, blot skal dikussionerne i HB vist hæves (sådan læser jeg i alt fald "vurderinger og sondringer på det politiske og ideologiske plan")

Vi lever i en forandringernes tid, hvor alt kan ske; alt fra at journalistikken dør ud på samme måde som typograffaget  for år tilbage - til at journalistikken får en opblomstring for at skabe samfundsmæssig sammenhæng. 

Et er sikkert: ganske mange ting vil forandre sig i de næste få år, hvor

Som jeg kender Kristian Melgaard har han ikke rigtigt forstået hvad faglig udvikling betyder for de medlemmer han repræsenterer. Og derfor kan jeg godt forstå nogle af 

Og dermed også sagt, at jeg beklager

Didde Elnif
7. APRIL 2011
Re: HB-medlem: For meget brok og bekymring i DJ's top

Kære Kristian,
Jeg er klar over, at ovenstående udmeldinger er yderst sort/hvide - og jeg mener, at jeg langt hen ad vejen har sat den dagsorden, jeg har haft mulighed for, samt tid til - da min tid desværre er begrænset, når jeg samtidig med HB også skal passe et arbejde.
Jeg er ærgerlig over, hvor mange kræfter, vi har brugt på oppositionsdannelse i stedet for målrettet udvikling, det seneste år, og det er ovenstående overvejelser bl.a. et udspring af.
De bedste hilsner
Didde

Kristian Melgaard
23. MARTS 2011
Re: HB-medlem: For meget brok og bekymring i DJ's top

Jeg ser først Diddes indlæg nu - Journalisten.dk er ikke min startside på nettet - men nda jeg nu så det,  bliver jeg nødt til at kommentere:

Når man er valgt som HB-medlem af Forretningsudvalget i en organisation som Dansk Journalistforbund har man den ypperste mulighed for at  sætte dagsordenen -præge udviklingen og dreje diskussion og organisation i den retning, man mener, den bør drejes.

Man har ikke alene muligheden - man har også pligten.

Den forpligtelse kan jeg ikke se, Didde har opfyldt - hvorfor hendes brok synes mig en anelse patetisk.

Med venlig hilsen

 

Kristian Melgaard

FU-medlem 2000-2005 

Lars Werge
3. MARTS 2011
Re: HB-medlem: For meget brok og bekymring i DJ's top

Jeg kan andetsteds se, at forbundsformanden som reaktion på Diddes beklagelige beslutning om ikke at genopstille til HB mener, at vi i fremtiden i HB bør se mere fokus på det politik-besluttende og ideologi-diskuterende indhold, og at vi skal have et mediemarked i forandring i okularet.
Det er jeg for så vidt enig i. Hvad jeg ikke er enig i - udover Diddes beslutning om at stoppe i HB - er, at diskussionerne i dette forum i for høj grad er præget af en entydig negativitet i forhold til forandringerne på arbejdsmarkedet.
HB skal væk fra alle mulige drift- og detaildiskussioner, og i stedet være bedre til at bruge tid på diskussioner og vurderinger og sondringer på det politiske og ideologiske plan. Det er også en af de anbefalinger, der står klarest i det adhoc-udvalg om rekruttering til fagligt arbejde i DJ (primært med fokus på HB-rekruttering), som jeg har siddet i spidsen for det seneste år, og hvis konklusioner og indstillinger senest blev diskuteret på HB-mødet i januar i Aarhus, og som også har resulteret i lovændringsforslag til delegeretmødet.
Men det er, set fra min stol som tillidsmand på et hårdt trængt dagblad i en branche under pres, for enkelt at sige, at vi bare skal acceptere og hallelujah'e forandringerne ind ad en kant. At vi med taktfaste klapsalver skal byde forandringer, der på nærmest revolutionær vis vender vor verden og vor horisont på hovedet, mens tilkæmpede rettigheder og velfærdsgoder, der er forhandlet hjem gennem årtier, bliver trådt under fode, er ikke en del af min selvopfattelse som tillidsmand og fagligt og politisk aktiv.
En del af den politiske dagligdag, som forbundsformanden jo ifølge den opfølgende artikel også gerne ser manifestere sig i HB's virke, er jo netop, at modsætninger mødes og prøver kræfter og indretter deres virkeligheder efter hinanden i det kompromis, som er en smuk demokratisk disciplin - derfor vil jeg, hvis jeg bliver genvalgt til HB, i nogle sammenhænge givetvis stadig blive betragtet som ham, katten slæbte med ind, og i andre sammenhænge vil nogle måske opfatte mig som progressiv eller fremadskuende.
Sådan forandrer virkeligheden sig alt efter, hvor man ser den fra. Der er heldigvis en stor diversitet i DJ's medlemskare, fra den yngste studerende til den ældste fastansatte på dagbladsoverenskomst, og fra den flippede tv-operatør til den forstokkede avisjournalist. Sådan skal det være, og det skal DJ's hovedbestyrelse efter min bedste overbevisning både afspejle og agere ud fra.