HB gyder olie på vandene i ordkrig

Diskussionen om parløbet mellem journalistik og kommunikation i Dansk Journalistforbund blussede i begyndelsen af november op for fuld kraft. Nu har HB besluttet at gyde olie på vandene

”HB udtaler sin opfordring til, at alle parter i den debat, der har løbet igennem de seneste par uger, styrker dialogen.”

Sådan lyder konklusionen efter en debat i hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund om journalistik og kommunikation. Til gengæld fik Journalisterne i DJ ikke vedtaget en udtalelse, hvor de to fags forskelligheder blandt andet understreges.

Debat i Information

Beslutningen om en styrket dialog er kulminationen på en til tider hidsig debat om forskelle og ligheder på faglighederne journalistik og kommunikation, der blev skudt i gang af mediekommentator Lasse Jensen i dagbladet Information den 7. november.

Han fastslog i klummen ”Journalistik og kommunikation er hinandens modsætninger” blandt andet, at ”en journalist tjener offentligheden. En kommunikatør tjener en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed”.

Lars Werge, Dansk Journalistforbunds formand, skrev et modsvar i Information 9. november, hvor han understregede, at ”en kommunikatør i en kommune tjener i lige så høj grad offentligheden som en journalist”, men at det altid er vigtigt, at afsenderen er sig bevidst, hvilken kasket man har på.

Kritik af Lars Werge

Det fik så specialforeningen Journalisterne i DJ på banen i Information den 13. november, hvor overskriften lyder: ”Formanden for Journalistforbundet skader journalistikkens troværdighed”.

En overskrift, som Lars Werge efterfølgende over for Journalisten forklarede, at han følte sig hårdt ramt af:

”Jeg blev sgu ked af det. Det er en ret klar anklage, og det er ikke sådan, jeg ser mit formål, og det er ikke det, jeg synes, jeg gør. Den gik nok mere i mellemgulvet end så mange andre overskrifter.”

Udtalelse fra Journalisterne i DJ
Det var det twist, som den 15 mand store hovedbestyrelse i Dansk Journalistforbund (DJ) mandag havde på dagsordenen.

Det skete på initiativ af Journalisterne i DJ og Rasmus Mark Pedersen, medlem af hovedbestyrelsen og formand for Journalisterne i DJ. Han ønskede, at hovedbestyrelsen skulle vedtage en udtalelse, hvor det blandt andet lyder:

Kommunikation og journalistik er to forskellige fagligheder og deraf to forskellige brancher. Begge fag styrkes ved en klar adskillelse. Dansk Journalistforbund understøtter vores medlemmers vandren fra den ene branche til den anden under hensyntagen til at beskytte troværdigheden i begge fag.”

Argumentation for indstillingen

I argumentation for indstillingen skriver Journalisterne i DJ, at de ser ”et behov for at tydeliggøre, at journalistik gennem århundredets landvindinger i lovgivningen har en særlig rolle i samfundet, mens vi samtidigt vil understrege vigtigheden i nogle kommunikatørers arbejde”.

Og videre:

Det er vigtigt for bestyrelsen i Journalisterne i DJ at understrege, at vi går ind for en fremtid, hvor begge fag er organiseret i forbundet, og at vi tror på en fredelig sameksistens.”

Vrede over Lars Werge

Journalisterne i DJ understreger i argumentationen for udtalelsen, at de er kritiske over for Lars Werges formuleringer om fagenes ligestilling:

”Det er faldet mange af vores medlemmer i Journalisterne i DJ for brystet, fordi de oplever nogle kommunale kommunikatører som gatekeepere i forhold til viden og adgang til interviews.”

Og foreningen kritiserer, at Lars Werge har gentaget sin pointe i et nyhedsbrev til alle medlemmer:

”Det har ført til yderligere vrede blandt medlemmerne i Journalisterne i DJ, da de føler, at en sidestilling af de to fag i forhold til vigtighed for samfundet er en hån mod landets journalister.”

Lars Werge frarådede udtalelsen

Lars Werge frarådede HB at stemme for udtalelsen fra Journalisterne i DJ. Hvis det skete, forklarer han i indstillingen, ville han formulere sin egen indstilling.

Lars Werge skriver, at DJ har ”brug for, at alle grupper og medlemmer af DJ går ind i disse debatter med en større grad af anerkendelse af hinandens fagligheder, end forslaget til udtalelse er udtryk for.”

Relationen kan blive bedre

Lars Werge forklarede uddybende, at han var imod udtalelsen, fordi den markerer noget, DJ allerede gør.

”Vi har i årtier anerkendt de fagligheder, vores medlemmer har. Nogle af dem udøver dem jo næsten samtidigt. Det er derfor, de skal have deres kasket og habilitet for øje.”

Og:

”Jeg anbefaler, vi ikke vedtager den, fordi den ikke siger noget, vi ikke allerede har sagt. Den kan tværtimod give nogle medlemmer opfattelsen af, at vi ikke gør det, den lægger op til.”

Lars Werge forklarede derpå, at han har sagt til Rasmus Mark Pedersen, at relationen mellem formandskabet og Journalisterne i DJ godt kan blive bedre.

”Vi har et stykke vej at gå. Derfor har jeg tilbudt at gå til møde med jeres bestyrelse både før og efter jeres generalforsamling i januar. Og jeg tager gerne næstformanden med,” sagde Lars Werge.

De kritiske tre procent

Tine Johansen, næstformand i DJ, trak op, at journalisterne skriver om de tre procent af togene, der kommer for sent, mens kommunikatørerne skriver om de 97, der kører til tiden.

”Det er magtkritik over for borgerhenvendt kommunikation. Selvfølgelig er der forskel. Jeg synes, udtalelsen dyrker en absurd forestilling om, hvilke fagligheder der tjener borgerne bedst. Den rangordning vil jeg ikke være med til,” sagde hun.

Tog imod den udstrakte hånd

Rasmus Mark Pedersen forklarede, at Journalisterne i DJ tager imod enhver, der vil møde bestyrelsen:

”Vi tager imod den udstrakte hånd fra Lars Werge,” sagde han og supplerede med, at han også selv havde skrevet til Lars Werge, men ikke fået svar.

Han supplerede:

”Det var ikke os, der først skrev i Information. Det var Lars Werge. Vi går ud med en reaktion på noget, der allerede er sket.”

Og:

”Det er et problem, når vi har en formand, der repræsenterer to modsætningsfyldte fag.”

Rasmus Mark Pedersen fortsatte:

”Jeg siger modsætningsfyldte, fordi det er den følelse, der er hos nogle af mine medlemmer. De problemer må vi tale om, eller må vi ikke det?”

Og:

”Tine Johansen siger, det er en absurd diskussion, men det er mange journalister i det her forbund, der ikke synes, det er absurd. Og som synes, det er mærkeligt at høre de to fag beskrevet som værende lige vigtige for borgerne.”

DJ Kommunikation vil ikke støtte udtalelse

Per Roholt, formand for DJ Kommunikation, takkede Lars Werge for hans svar i Information.

Og:

”Jeg synes, hovedbestyrelsen skal følge indstillingen og ikke vedtage udtalelsen. Lad hovedbestyrelsen gå videre til noget mere interessant,” sagde han.

Og lidt senere:

”Lad os lave et stærkt forbund for fremtiden. Og lad dem, der vil, hænge sig i fortiden.”

Per Roholt understregede, at Kommunikatørerne i DJ har en fin dialog med DJ og Journalisterne i DJ.

”Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i udtalelsen, det ville vi ikke, for vi kan ikke se behovet. Vi synes, det er en voldsom styrke, at vi er de fagligheder i DJ, vi er.”

Støtte til Journalisterne i DJ

Merete Lindstrøm støttede, at DJ gik ud med en udtalelse:

”Man behøver ikke nedgøre kommunikation ved at sige, at journalistik er vigtigt. Jeg synes, vi som forbund er nødt til at gå ud og sige, at journalistik er vigtigt. Jeg siger ikke, at kommunikatører laver noget dårligt arbejde. Men selv om man laver et godt stykke arbejde, har man måske ikke den demokratiske rolle, som journalister har,” sagde hun.

Rasmus Mark Pedersen fastholdt, at han ønskede en udtalelse, der anerkender frustrationen hos Journalisterne i DJ og markerer forskelle og ligheder i de to fag. Men han anerkendte, at der ikke var stemning for det.

På den baggrund vedtog hovedbestyrelsen udtalelsen:

”HB udtaler sin opfordring til, at alle parter i den debat, der har løbet igennem de seneste par uger, styrker dialogen.”

1 Kommentar

Jan Hillers
27. NOVEMBER 2018
Jeg synes, Merete Lindstrøm
Jeg synes, Merete Lindstrøm siger det ret klart, og anser HBs udtalelse som et resultat af dens sammensætning og forbundets manglende evne til at skaffe de budgetterede nye medlemmer.
Klart at formand og næstformand må favne hele forbundet. Det er derfor jeg tidligere har skrevet, at jeg desværre tror, at løbet er kørt - på grund af forkerte beslutninger i fortiden.