HB drøfter ændringer i 2019-budget

DJ risikerer underskud frem til 2021, hvis der ikke gribes ind. Hovedbestyrelsen drøfter ændringer i næste års budget i morgen tirsdag (Rettet den 26. november 2018 kl. 17.55)

Som Journalisten senest beskrev i september, vil Dansk Journalistforbund (DJ) få et underskud på cirka 4 millioner kroner i 2018.

Underskuddet har været ventet siden januar.

Lavere afkast

Underskud på driften er set før, men tidligere har DJ reddet regnskabet med renter og afkast fra investeringer. Men afkastet i de to første kvartaler i 2018 var mindre end i 2017.

Og de røde tal fortsætter i 2019 og helt frem til 2021, viser en fremskrivning, DJ har lavet – hvis der ikke sker ændringer.

Hovedbestyrelsen i DJ diskuterer budgettet for 2019 i morgen tirsdag.

”Vi er på en isflage, der lige så langsomt smelter. Der er masser af plads på isflagen, men den smelter,” sagde formand Lars Werge på hovedbestyrelsens møde i august 2018, da halvårsregnskabet blev præsenteret.

Lavere medlemsvækst

Underskuddene på driften skyldes blandt andet, at forbundets kontingentindtægt vokser mindre end forventet.

I flere år har DJ forventet at få 3 procent flere medlemmer per år. Sidste år skruede ledelsen forventningerne ned til 2,5 procent, men realiserede kun 1 procent.

Størstedelen af DJ’s nye medlemmer er desuden studerende, som betaler nedsat kontingent på 77 kroner om måneden, hvorimod mange af dem, som forlader DJ, har været fuldt betalende medlemmer.

Hovedbestyrelsen besluttede i maj 2017 efter en beslutning på delegeretmødet i marts 2017 desuden, at lavtlønnede medlemmer skulle slippe billigere i kontingent.

Det var anslået i indstillingen, at denne nedsættelse kunne koste DJ op mod 300.000 kroner om året.

De seneste tal viser samlet, at cirka 12.000 af DJ’s 18.000 medlemmer betaler fuldt kontingent.

Ramt af chikanesag

I slutningen af 2017 blev Dansk Journalistforbund desuden ramt af en chikanesag, som har kostet forbundet dyrt i blandt andet advokatundersøgelse.

Efter chikanesagen har DJ styrket ledelsen. Hovedbestyrelsen besluttede tidligere på året at give en merbevilling på op til 2,5 millioner kroner over en treårig periode for at styrke organisationsstrukturen.

Hovedbestyrelsens drøftelse tirsdag er lukket for referat og for Journalisten.

(Rettet den 26. november klokken 17.55. Tidligere hed det fejlagtigt i artiklen af en række ansættelser var en udvidelse af organisationen.)

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
26. NOVEMBER 2018
"Underskuddene på driften
"Underskuddene på driften skyldes blandt andet, at forbundets kontingentindtægt vokser mindre end forventet." Og at udgifterne har fået lov at vokse så meget, at HB nu bruger alle 70 kroner til sikringsfonden til drift. Det er en kæmpeskandale. Stram op. Og Hold nallerne fra formuen, det er en fantastisk kortsigtet og ansvarsløs metode.