HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop diskuteret navnet på forbundet.

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop diskuteret navnet på forbundet.
HB-medlem Karen Hedegaard mener, at navnet – Dansk Journalistforbund – kan få store dele af forbundets medlemmer til at føle sig ekskluderet.
»Omkring halvdelen af vores medlemmer har en journalistisk uddannelse, mens de resterende har en anden baggrund som for eksempel kommunikatører. Det er vigtigt for mig at understrege, at alle medlemmer får god service, men det kan være fremmedgørende for de ikke-journalistuddannede, at forbundet hedder, som det gør,« siger Karen Hedegaard.

Flere af HB-medlemmerne erklærede sig enige i Karen Hedegaards betragtninger, blandt andre Villy Dall, der henviste til, at han i Information har set forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård omtalt som formand for DJ Medier og Kommunikation.

Til det svarede forbundsformanden:
"På delegeretmødet lovede jeg, at vi vil arbejde med navnet på forbundet. Det løfte har jeg ikke glemt. Jeg er opmærksom på, at et navn som DJ Medier og Kommunikation fungerer godt brandingmæssigt."