search

HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop diskuteret navnet på forbundet.

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop diskuteret navnet på forbundet.
HB-medlem Karen Hedegaard mener, at navnet – Dansk Journalistforbund – kan få store dele af forbundets medlemmer til at føle sig ekskluderet.
»Omkring halvdelen af vores medlemmer har en journalistisk uddannelse, mens de resterende har en anden baggrund som for eksempel kommunikatører. Det er vigtigt for mig at understrege, at alle medlemmer får god service, men det kan være fremmedgørende for de ikke-journalistuddannede, at forbundet hedder, som det gør,« siger Karen Hedegaard.

Flere af HB-medlemmerne erklærede sig enige i Karen Hedegaards betragtninger, blandt andre Villy Dall, der henviste til, at han i Information har set forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård omtalt som formand for DJ Medier og Kommunikation.

Til det svarede forbundsformanden:
"På delegeretmødet lovede jeg, at vi vil arbejde med navnet på forbundet. Det løfte har jeg ikke glemt. Jeg er opmærksom på, at et navn som DJ Medier og Kommunikation fungerer godt brandingmæssigt."

Kommentarer
22
Tom
17.11.11 21:45
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

DJ Medier og Kommunikation?

Mogens: Jeg har godt nok aldrig forestillet mig, at jeg en dag skulle være medlem af en fagforening, der omfatter mine arbejdsgivere og dem, som forsøger at lukke kæften på mig. Er det de ansatte eller freelancerne, der skal brandes, eller er det medierne og kommunikationsfolkene?

Når jeg læser ordet "Medier", så tænker jeg på aviser, blade og TV-stationer - ikke på mine kolleger. 

Sagen om storhedsdrømmene og det almægtige forbund, der kan favne fanden selv, har været oppe at vende mange gange før, men tilsyneladende preller det helt af på jer.

Jeg føler mig ekskluderet. 

Om igen HB 

Tom Heinemann 

Fremhævet af Journalisten
Signe Højgaard
17.11.11 22:14
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Denne debat om nedskæringen af Journalisten til fordel for et styret nyhedsbrev forbeholdt kommunikationsmedlemmer, og nu også forslag om at ændre navnet, får mig til at undres over, hvem det egentlig er, vi har siddende i Hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund?

Når jeg søger på Journalistforbundet.dk finder jeg dette link med en oversigt og en frygtelig masse titler og lister over udvalg, som medlemmer af Hovedbestyrelsen sidder i. 

http://journalistforbundet.dk/Find-folk/Hovedbestyrelsen/

Men hvem er I? Hvilken uddannelse harI? Hvor har I været ansat? Hvad er jeres mål? Er der overhovedet nogen aktive journalister? Hvad brænder I for? Hvad er jeres mærkesager? I har sikkert masser af visioner og gode intentioner. Det er bare svært at få øje på.

På forhånd tak!!

Med venlig hilsen

Signe Højgaard

Fremhævet af Journalisten
Morten Hansen
17.11.11 23:40
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
Jeg er journalist og derfor medlem af Journalistforbundet. Hvis det nu skal være noget andet, så må vi lave et forbund for journalister, så faget igen kan komme i fokus!
Fremhævet af Journalisten
Sanne Maja Funch
18.11.11 08:48
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Magistrenes fagforening favner medarbejdere, som sidder i mange forskellige jobfunktioner, men har en fællesnævner: De har en kandidatgrad fra et universitet. DJØF forstår at varetage interesserne for både økonomer, jurister og de samfundsfaglige.  
Journalister og kommunikationsfolk er langt tættere beslægtet end medlemmerne i de to eksempler oven for. Jeg har svært ved at forstå den ekskluderende holdning fra mange journalister i forhold til andre grene af medieverdenen.
Sammen er vi vel stærkest? 

Fremhævet af Journalisten
Camilla Ørsted
18.11.11 09:23
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
DJ Medier og Kommunikation? Nej tak!

Jeg syntes at vi skal være tro overfor det stærke brand og de værdier som journalistforbundet står for.

Dansk Journalistforbund.

Jeg er art director og naturligvis medlem af Journalistforbundet...

Med venlig hilsen

Camilla Ørsted

Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
18.11.11 10:06
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
Mogens Blicher Bjerregård kan ikke være i tvivl om, at langt, langt størstedelen af medlemmerne af Dansk Journalistforbund ønsker, at forbundet stadig skal hedde Dansk Journalistforbund. Derfor virker det da også kontrært, at han bruger DJ Medier og Kommunikation i flæng. Og hvis han rent faktisk tror DJ Medier og Kommunikation fungerer bedre brandingmæssigt end Dansk Journalistforbund, så vil jeg anbefale Updates Strategisk Kommunikation, del 1. Vi kan så glæde os over, at Dansk Journalistforbund kun kan skifte navn med en lovændring på et delegeretmøde. Mon ikke, der sker det, at det besluttes, at Dansk Journalistforbund fremover skal bruge navne Dansk Journalistforbund i stedet for det tamme og tåbelig DJ Medier og Kommunikation.
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
18.11.11 11:10
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Jeg opfatter mest forslaget om navneændringen som et oplæg til en diskussion qua det faktum, at kommunikatørerne nu udgør en betydelig del af forbundet.

Og for at tage afsæt i denne diskussion, mener jeg at kommunikatørerne netop er kommet ind i forbundet for at få del i den historie som journalisterne kan tilbyde. 

Og det er ikke så dumt endda, efter min bedste overbevisning .. 

Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
18.11.11 12:38
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Signe


Jeg er studerende på Journalisthøjskolen, skal (om alt går vel) til at skrive hovedopgave til januar og har været i praktik på klassiske journalistiske arbejdspladser (hvis et netmedie da kvalificerer til at blive kaldt for klassisk).

Og når den præsentation så er overstået, kan jeg ikke forstå baggrunden for den del af dit indlæg, der handler om HB. Hovedbestyrelsen er jo hverken et skyggekabinet, en frimurerloge eller anden form for konspiration, der har overtaget magten i DJ i det skjulte. Den er valgt af medlemmerne, og jeg tror (og håber virkelig), at de delegerede i Nyborg tog stilling til kandidaterne, da de valgte den nuværende hovedbestyrelse i april måned. Og for en god del af kandidaternes vedkommende var det også muligt at læse nærmere om dem på djidialog.dk i månederne op til delegeretmødet (siden er desværre taget ned nu), så man kunne sætte sig ind i visioner og mærkesager – og måske endda diskutere dem med kandidaterne. Det er da trist, at du føler, at du ikke kender os, men jeg er ikke sikker på, at det kun er vores skyld.

Ift. selve indholdet af de politiske beslutninger, HB træffer, er det sådan set fair nok, at du er uenig. Der er også ofte ret stor uenighed internt i HB, og i den sammenhæng er det rigtig fedt at få input fra folk i HB, observatører fra kredse og specialgrupper og fra debatten her på Journalisten og andre steder, når vi forsøger at diskutere os til rette. Det gælder også diskussionen om forbunds navn, dets evne til at afspejle medlemsskaren – og den samme medlemsskares sammensætning.

Forbundets navn begrænsede sig (i min hukommelse) til at udgøre en my af en meget lang diskussion, som handlede om hele forbundets udvikling – blandt andet også om, hvordan DJ kan afspejle medlemmernes faglige identitet. Men det er så åbenbart den my, der er blevet til en rubrik her på sitet, og fred være med det.

Og hvad angår den første sætning i dit indlæg, bliver der virkelig rodet godt og grundigt rundt i tingene. ”Nyhedsbrevet forbeholdt kommunikationsmedlemmer”, som du kalder det, har absolut intet med beslutningen om Journalistens udgivelsesfrekvens at gøre. Der er ikke gået penge fra det frie medie Journalisten til en ond propagandamaskine, som jeg (måske uberettiget) læser en skjult antydning af i din formulering.

HB diskuterede Magasin K’s fremtid: Hvad var det oprindelige formål med magasinet, er formålet opfyldt, og hvad skal der ske nu? Der var flere muligheder på brættet, men det endte med den besluttede model, hvor forbundet stopper med at udgive et trykt magasin. Det sparer en række trykkeomkostninger, og en del af de penge bliver så bl.a. brugt til at udbygge elektroniske platforme.

Hvad angår Journalisten: Ja, forbundet sparer penge på at skære antallet af udgivelser ned. Den besparelse kommer i hus, fordi der ligesom med Magasin K bliver færre trykkeomkostninger. Men der bliver ikke sparet på Journalistens redaktion. Der er stadig det samme antal medarbejdere, selvom antallet af udgivelser er færre.

Med venlig hilsen

Troels

PS. Du har helt ret i, at der godt kunne ligge lidt info om HB-medlemmernes arbejdsforhold o.l. på hjemmesiden. Det bliver der gjort noget ved.

Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
18.11.11 12:59
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Udover journalister rummer DJ i dag blandt andet kommunikatører, pressefotografer, tekstere, film- og tv-fotografer, forlagsmedarbejdere, grafiske designere, bladtegnere - you name it!. Derfor er navnet Dansk Journalistforbund ikke helt så præcist længere.

Men som debatten her tydeligt viser, så skal et eventuelt navneskift ikke bare ske med et pennestrøg, men være et resultat af en lang og grundig medlemsdebat. 

Signe Højgaards forslag om, at der skal mere information på DJs hjemmeside om de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer er rigtig godt. Det har jeg haft oppe på hovedbestyrelsesmødet i dag, og der vil blive tilføjet stillingsbetegnelse og arbejdsplads ved hver enkelt. 

Kærlig hilsen og god weekend fra Karen Hedegaard - freelance grafisk designer og medlem af Hovedbestyrelsen

Fremhævet af Journalisten
Mogens Blicher Bjerregård
18.11.11 13:58
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
Navnet på vores forbund er Dansk Journalistforbund, ingen tvivl om det. Jeg gik selv på talerstolen på delegeretmødet tidligere i år med det budskab, at vi med navnet har et godt brand, og efterfølgende blev et forslag om et navneskifte trukket. - Jeg sagde så også, at vi i mange sammenhænge kan kalde os DJ, også DJ Medier og Kommunikation. Det kan give rigtig god mening i flere sammenhænge at bruge forkortelsen DJ, så længe vi kan huske hvad DJ står for. Identiteten er nemlig helt centralt for vores organisation.
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
18.11.11 14:19
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Jeg ser efterhånden DJ som et forbund med knap 16.000 medlemmer, der har en masse til fælles, men også forskelligheder. Det vil og skal vi diskutere frem til næste delegeretmøde i 2013, bl.a. på Fagligt Forum i foråret 2012. Skal vi have et forbund med flere afdelinger/søjler? I hvert fald har det ingen økonomisk fremtid at skabe et nyt forbund udelukkende for journalister, som nogle har foreslået i forskellige debattråde i forbindelse med gårsdagens og dagens debattråde. Så ville serviceniveauet falde. Og så ville styrken i det hele taget falde. Lad os nu i stedet diskutere, hvordan vis skal indrette vores forbund med de mange forskellige fagligheder og interesser, vi rummer og kan rumme.

God weekend!

VILLY DALL

Journalist (DJMX), Thisted Dagblad/Nordjyske Medier, medlem af HB

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
18.11.11 17:07
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
Der tegner sig et billede af en bestyrelse, der gerne vil arbejde for en navneændring, fordi navnet gerne skal dække de mange forskellige medlemsgrupper. Noget stort ønske fra de mange grupper har jeg ikke set. Derimod er der en enkelt gruppe, der er mere end skeptiske: journalisterne. Jeg tænker meget på, hvilke stærke argumenter bestyrelsen har. Et mageligt ønske synes at skabe helt unødige problemer.
Fremhævet af Journalisten
Signe Højgaard
19.11.11 09:21
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Troels

Tak for dit svar. I mine øjne er det et godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt at have et journalistisk frihedsbrev for Journalisten. For selv om det lader til, at Hovedbestyrelsen ikke helt afspejler medlemmerne, når Hovedbestyrelsen gentagende gange puster til debatten om et nyt navn, selv om der ikke er fremkommet noget stort ønske fra nogen grupper om en navneændring, og der samtidig er stor identifikationsmæssig værdi for de medlemmer, som identificerer sig som journalistiske medarbejdere. Hvis I ændrer det navn og forbundets fokus kan jeg lige så godt melde mig ind i DJØF. 

Som jeg læser dit indlæg er du irriteret over, at navneændringen er den del af jeres dagorden, der optager læserne mest og som Journalisten har valgt at fokusere på. Men det er ikke den del, du ville have kommunikeret ud med store typer, hvis du sammen med resten af hovedbestyrelsen havde redigeringsret over Journalisten. Det er et godt eksempel på, at det ikke skal være afsenderne, men en fri redaktion, der skal have lov at prioritere, hvad der skal skrives om.

Du fremstiller det som om, at et nyt nyhedsbrev for kommunikationsfolk blot erstatter Magasin K, og at der ingen sammenhæng er med nedlæggelsen af hver fjerde nummer af Journalisten. For det første var Magasin K en midlertidig bevilling på samme måde som bevillingen til Journalistens web-tv blot var midlertidig. Da web-tv'et blev nedlagt at Hovedbestyrelsen hed det sig, at det blot var en midlertidig bevilling, HB ikke ønskede at fortsætte. Det samme må gælde Magasin K. HB nedklægger blot et midlertidigt forsøg. Der er reelt ikke tale om en nedskæring lige som det ikke var en nedskæring, da HB droppede web-tv på Journalisten.dk.

Nu står vi så i en situation, hvor HB netop har besluttet at skære i frekvensen af Journalisten og samtidig tilføre kommunikationsafdelingen i DJ 700.000 kroner til at lave et nyhedsbrev om kommunikation. Det ligner unægteligt en opprioritering af de styrede medier på bekostning af de frie medier ejet af Dansk Journalistforbund.

Jeg forstår ikke, hvorfor kommunikationsbranchen ikke skal behandles kritisk på samme måde, som journalistbranchen bliver behandler kritisk i fagbladet Journalisten? 

 Med venlig hilsen

Signe Højgaard

Medlem af Dansk Journalistforbund og tidligere journalist på Journalisten

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
19.11.11 15:45
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Signe!

Præcis den diskussion havde vi, og der blev stemt om det. Mit bud var, at ud af de 710.000 kr., vi bevarede af den tidligere (godt nok midlertidige, men alligevel) bevilling til K-magasinet, skulle vi afveje, hvor meget der skulle gå til den styre kommunikation (kommunikationsafdelingen), og hvor meget, der skulle være fri kommunikation om og for kommunikatørerne i DJ Medier & Kommunikation (altså flere resurser til Journalisten med særlig henblik på at dække k-området med en k-faglig medarbejder). Det var der ikke flertal for i HB.

Men vi har haft diskussionen, og Øjvind Hesselager havde forud givet sit bud på den. Et flertal har altså valgt med åbne øjne at flytte K-magasinet (i en eller anden eller flere ny form/former) ind i kommunikationsafdelingen.

Mvh - Villy

 

Fremhævet af Journalisten
Esben Christensen
19.11.11 20:01
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

@Mogens – Dit svar skaber nye spørgsmål:
"Navnet på vores forbund er Dansk Journalistforbund, ingen tvivl om det."
- Her skal du have ros for din intro. Det er dejligt, at formanden for vores forbund vil skabe ro i en diskussion, hvor det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned: Hedder Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund eller hedder det DJ Medier og Kommunikation? Der er åbentbart ingen tvivl om, at det hedder Dansk Journalistforbund.

Men det er ikke længe, min tvivl bliver holdt nede. Allerede i tredje linje kommer den igen:

"Jeg sagde så også, at vi i mange sammenhænge kan kalde os DJ, også DJ Medier og Kommunikation."

Jeg har to spørgsmål til den ovenstående sætning:

1. Hvad er et navn egentlig? Er et navn ikke noget man kalder sig? Og hvis vi (Dansk Journalistforbund) kalder os for DJ Medier og Kommunikation, så er det vel fordi, det er vores navn?

2. Jeg bliver lidt i tvivl om beslutningsprocedurerne i Dansk Journalistforbund/DJ Medier og Kommunikation. Så vidt jeg kan forstå, så forkastede delegeretmødet at skifte navn, men Mogens Blicher "sagde så også at vi i mange sammenhænge kan kalde os DJ, også DJ Medier og Kommunikation."
Vil det sige, at selvom et forslag om at ændre navnet bliver trukket på delegeretmødet, så kan man godt kalde forbundet for DJ Medier og Kommunikation. Fordi formanden har sagt det på talerstolen? Er det virkelig så let at lave en navneforandring i Dansk Journalistforbund/ DJ Medier og Kommunikation?

Vh,
Esben Christensen - medlem af Dansk Journalistforbund

Fremhævet af Journalisten
David Wedege
20.11.11 11:46
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Det er tekstere, kommunikatører og grafikere med flere, som har søgt ind i journalisternes forbund og ikke omvendt, og jeg gætter på, det skyldes, at Dansk Journalistforbund er et attraktivt forbund at være medlem af for mange faggrupper, som arbejder tæt på journalisterne. DJ har således mestret inkludering til fulde. Derfor er det en underlig påstand, at forbundets navn skulle virke ekskluderende, for det strider lodret mod de seneste mange års erfaringer.

Mvh David Wedege, medlem, journaliststuderende (DMJX) og tidligere studenteraktiv. 

Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
23.11.11 15:06
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Signe,

Det her er godt nok blevet mere paranoidt, end jeg havde kunnet forestille mig. Jeg var nødt til at læse dit andet indlæg mere end én gang, før jeg helt forstod, hvad du mente med det. Og den afgørende årsag til min forvirring skal nok findes i din sætning ”Som jeg læser dit indlæg”. For din læsning er for mig at se den eneste forklaring på, du kan nå frem til dine konklusioner.

Der er en risiko for, at jeg er ved at begå samme fejl - men som jeg læser dine to indlæg i den her tråd, kan din opfattelse af HB karrikeret set koges ned til noget i stil med det her:

“Dansk Journalistforbund bliver styret af en ond, ond junta, som kalder sig hovedbestyrelsen, men som ikke er i nærheden af at have en demokratisk legitimitet. Den er besat af tanken om at ændre forbundets navn, hæmme fagbladets journalistiske frihed og vedtage en masse andre forfærdelige ting, og den er fuldstændig ligeglad med, hvad medlemmerne synes. Den vil bare have sin dagsorden gennemført.”

I mit sidste indlæg forsøgte jeg at argumentere for, at HB rent faktisk er sammensat af folk med ret forskellige holdninger. At vi alle sammen er valgt af og blandt forbundets medlemmer. Og at vi i den grad forsøger at forvalte tilliden i overensstemmelse med medlemmernes interesser. Det lykkedes mig åbenbart ikke, for den del af indlægget forholder du dig ikke til.

Du fortsætter tværtimod med at læse mit indlæg med de samme briller, og derfor kan jeg i stedet føje ”Hovedbestyrelsen ville ønske, at den kunne styre informationen om, hvad der sker i forbundet, så den kan gennemføre sin onde dagsorden i det skjulte” til ovenstående.

Så med udgangspunkt i, at jeg ikke også har fejltolket dig totalt (og du må virkelig meget undskylde, hvis det er tilfældet!), forsøger jeg en gang til:

Hovedbestyrelsen består af 15 (femten) personer. Og der er tale om 15 individer, som hver især er blevet valgt på delegeretmødet, hvor vi stillede op med vidt forskellige mærkesager og blev valgt ind med stemmer fra ret forskellige grupper af forbundets medlemmer. Af samme årsag er det helt ude i hampen, når du insisterer på at opfatte HB som én homogen enhed med én fælles dagsorden, som den så skulle forsøge at tromle gennem mod medlemmernes interesse.

Prøv lige at tage et kig på HB's sammensætning: Jeg er studerende. Jens Rossen er freelancer. Lars Lindskov er fotograf. Per Roholt er næstformand i DJ Kommunikation. Karen Hedegaard er grafiker. Frederik Juel er klassisk, skrivende journalist på et landsdækkende dagblad. Allan Boye Thulstrup er det samme på et lokalmedie, og Marianne Molin er på TV2/Øst. Så det er ikke ligefrem fordi, vi kommer fra baggrunde med fuldstændig identiske interesser. Og jeg aner ikke, om du dækkede HB-møder i løbet af din tid på Journalisten, men på møderne fremgår det ellers ret klart, hvor meget du rammer ved siden af med din ”Én, homogen hovedbestyrelse mod medlemmerne”-terminologi. I HB forsøger vi at blive enige om, hvad der vil være det bedste for alle forbundets medlemmer – men vi er absolut ikke altid enige om, hvad det bedste rent faktisk vil være, eller hvordan vi opnår det.

Hvis du lægger dine fordomme om, hvad HB er for en forsamling til side, vil jeg meget gerne diskutere de enkelte beslutninger. Men indtil da virker det mest af alt som spild af tid. I dit afsnit om Journalistens frihedsbrev ligner det i hvert fald, at du har haft mere travlt med at finde et halmstrå, der kunne bekræfte din opfattelse af HB, end med at forholde dig til, om opfattelsen er rimelig:

Forløbet på mødet var som sagt, at Karen Hedegaard i en diskussion om medlemmernes faglige identitet nævnte, at der er medlemmer, som ikke kan genkende sig selv i forbundets navn. Karen er layouter, grafiker og formand for specialgruppen Visuelt Forum - og jeg er ret overbevist om, at det var på grundlag af samtaler med sine kolleger og medlemmer i Visuelt Forum, hun bragte navnet på banen. Det er hun i sin gode, demokratiske ret til, det blev kommenteret kort, og derefter fortsatte debatten i anden retning. Det var forløbet i sin helhed i mine øjne.

Mit første indlæg i den her tråd var et forsøg på at sige:

“Ja, navnet blev nævnt på mødet – ikke fordi, det var på dagsordenen, for det var det ikke, men i en håndfuld bibemærkninger. Og heller ikke mere end det. Der er ingen grund til at frygte, at navnet bliver ændret mod medlemmernes ønske eller til at kaste sig ud i vilde konspirationsteorier om HB, fordi en minimal del af debatten på et to dage langt møde på Karens foranledning kom til at handle om forbundets navn. ”

Dertil kan i øvrigt lægges, at det vistnok kun er delegeretmødet, som kan ændre på forbundets navn. Så risikoen for et "navnekup" er alt i alt ret begrænset, når HB hverken vil eller kan ændre navnet hen over hovedet på resten af medlemmerne. Men alt det bliver i din tolkning til:

“Troels er irriteret over, at Journalisten skriver noget andet, end det han selv ville have skrevet.”

Du har fuldstændig ret i, at jeg er irriteret i mit første indlæg. Men læs det lige en gang til: Jeg kommenterer Journalistens dækning i én sætning, der endda slutter med ordene ”fred være med det”, mens jeg bruger de første 10-15 linjer på at adressere dit udfald mod hovedbestyrelsesmedlemmerne. Det burde være ret klart, at det ikke er Journalistens dækning, min irritation er rettet mod.

Hvis vi virkelig også skal tage den her én gang til, så har jeg tydeligvis tillagt de få bemærkninger om forbundets navn betydelig mindre vigtighed, end Journalistens udsendte gjorde. Det er helt okay med mig: Det sker, at folk opfatter en situation forskelligt, og det har vi gjort her. Og det var også, hvad jeg skrev i mit første indlæg.

Det er mig en gåde, hvordan det efter din opfattelse har nødvendiggjort en stor forsvarstale for frihedsbrevet.  Særligt set i lyset af, at man på Journalisten.dk kan læse, at forbundets næstformand ”understreger, at det ikke bliver med ham i hovedbestyrelsen, at Journalistens frihedsbrev bliver fjernet”. En holdning, vi formentlig er en del i HB, der deler. Jeg gør i hvert fald, for jeg har altid bakket op om Journalistens uafhængighed, og det har ikke ændret sig, bare fordi jeg har været i HB i syv måneder. Så igen synes jeg, det ligner, at det er dine fordomme om det store, stygge HB, der får dig til at se et spøgelse i mit indlæg, som ikke findes.

Nu har jeg allerede skrevet så langt, at det springer alle rammer for netdebat. Jeg burde nok fortsætte med den del af dit indlæg, som handler om de beslutninger, der blev truffet på mødet. Men det her indlæg ville blive dobbelt så langt, hvis jeg skulle forholde mig fyldestgørende til det, for det bygger virkelig på en hel del faktuelle fejl, mærkelige antagelser og sammenkædninger af forhold, der intet har med hinanden at gøre. Og det orker jeg simpelthen ikke at give mig i kast med nu.

I den sammenhæng er det dummeste i virkeligheden, at jeg var en af dem, der forsøgte at komme med alternativer til at gå ned til 15 udgivelser af Journalisten. Spørgsmålet er, hvor uenige vi rent faktisk er, når det kommer til stykket..

Mvh Troels

PS. Bare lige et par eksempler på ting, vi kan tage en anden gang, hvis vi når til at diskutere indhold: Jeg forstår ikke, hvor du har fra, at DJ’s kommunikationsafdeling skulle få tilført 700.000 kroner til lave et nyhedsbrev. Og så skriver du, at der ikke er ”fremkommet noget stort ønske fra nogen grupper om en navneændring”:

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke går helt så meget op i navnet som så mange andre: Hvis der er stemning og gode argumenter for at ændre det, kan vi sagtens diskutere alternativer, men ellers er jeg fint tilfreds med det nuværende. Men fordi du ikke mener at have registreret et ønske om en navneændring hos dig selv eller folk omkring dig, kan andre sagtens sidde med et. Ifølge Karen Hedegaard støder hun på sådan et ønske. Og ved det seneste delegeretmøde havde DJ Fotograferne rent faktisk sat et forslag om en navneændring på dagsordenen.

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
23.11.11 16:40
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Afklaring:

Troels skriver:

"Jeg forstår ikke, hvor du har fra, at DJ's kommunikationsafdeling skulle få tilført 700.000 kroner til lave et nyhedsbrev."

Blot så parterne diskuterer det samme: I indstillingen vedrørende Magasin K til hovedbestyrelsesmødet står:

"Magasin K nedlægges. I stedet satses på et e-nyhedsbrev af høj kvalitet, hvilket giver en bedre og mere kontinuerlig kommunikation med medlemmerne om kommunikationsområdet. Til dette oprettes en stilling i DJ's kommunikationsafdeling."

Og videre:

"Besparelsen fra nedlæggelsen af Magasin K skal derfor primært anvendes til oprettelse af en stilling, hvis umiddelbare opgave bliver at lave e-nyhedsbrevet. Hertil kan komme andre formidlingsopgaver for DJ. Desuden vil der skulle bruges midler til at løse grafiske og tekniske udfordringer i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene."

Og videre:

"Budgetmæssig konsekvens Besparelse 300.000 kr."

Da Magasin K var budgetteret til 1.1 million kroner i budgettet for 2011, må der til ovenstående være afsat 800.000 kroner i budgettet for 2012.

Med venlig hilsen

Fremhævet af Journalisten
Signe Højgaard
23.11.11 20:58
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Troels

Tak for dit indlæg i debatten.  

Hvordan forklarer du oplysningerne, som Øjvind Hesselager fremlægger?

Bliver kommunikationsafdelingen tilført flere eller færre ressourcer? Hvis ja: Hvor mange?

Bliver Journalistens redaktion tilført flere eller færre ressourcer? Hvis ja: Hvor mange?

På forhånd tak!

Venligst

Signe Højgaard

PS: Og også et stort tak til Villy Dall og Karen Heedgaard for venlige og konstruktive indlæg.

Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
24.11.11 06:42
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Jeg iler med et svar til Signe og andre:
1) Ja, kommunikationsafdelingen får tilført flere ressourcer qua HB-beslutningen. Samlet er der dog tale om en besparelse på DJ's budget med 300.000 kroner
2) Journalistens redaktion bliver mandskabsmæssigt ikke beskåret. Udgifterne til trykning og distribution af bladet falder i takt med færre udgaver, og den besparelse betyder nedgang i udgifterne med cirka 400.000 kroner

Samlet betyder det besparelser på et hårdt presset DJ-budget, men øvelsen betyder, at Journalisten opretholder sin bemanding, og at DJ's kommunikationsafdeling bliver styrket.

Med venlig hilsen
Lars W.

Fremhævet af Journalisten
Signe Højgaard
26.11.11 21:13
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Lars

Tak for dit venlige svar.

Jeg forstår dog fortsat ikke, hvorfor I tilfører kommunikationsafdelingen flere midler? Hvorfor bruger I 700.000 til 800.000 kroner mere på kommunikation?Det præcise beløb kender jeg ikke, da vi her på siden kun kan få de oplsyninger, som Hovedbestyrelsen har tilladt Journalisten at bringe.

Det er i mine øjne lige kreativt nok at kalde det en besparelse i kommunikationsafdelingen. Det svarer lidt til, hvis jeg hævede, at jeg havde sparet penge ved at gå fra at købe diamanter og i stedet for havde valgt at købe billigere brillianter. En reel besparelse ville være helt at undlade at købe juveler.

Pengene kunne jo gå til at få en bedre balance i økonomien i DJ. Eller til at smykke Journalisten med en ekstra person, som kunne dække kommunikationsstoffet kritisk og under et journalistisk frihedsbrev.

Venligst 

Signe Højgaard

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
27.11.11 08:45
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
@ Signe Højgaard
 
Såvidt jeg kan læse af Øjvinds beskrivelse af nogle fakta.. 
..kommer der en stilling mere. Det må da alt andet lige være en styrkelse. Spørgsmålet - for mig at se - er, om man netto taber ved at nedlægge magasinet og gå digitalt. 
 
Frihedsbreve og Dansk Journalitforbund  skal være sikret i et professionelt partnerskab - ellers giver det ikke mening at have et sådan forbund. 
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen