HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop diskuteret navnet på forbundet.

Medlemmerne af Dansk Journalistforbunds (DJ) hovedbestyrelse har på det igangværende hovedbestyrelsesmøde netop diskuteret navnet på forbundet.
HB-medlem Karen Hedegaard mener, at navnet – Dansk Journalistforbund – kan få store dele af forbundets medlemmer til at føle sig ekskluderet.
»Omkring halvdelen af vores medlemmer har en journalistisk uddannelse, mens de resterende har en anden baggrund som for eksempel kommunikatører. Det er vigtigt for mig at understrege, at alle medlemmer får god service, men det kan være fremmedgørende for de ikke-journalistuddannede, at forbundet hedder, som det gør,« siger Karen Hedegaard.

Flere af HB-medlemmerne erklærede sig enige i Karen Hedegaards betragtninger, blandt andre Villy Dall, der henviste til, at han i Information har set forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård omtalt som formand for DJ Medier og Kommunikation.

Til det svarede forbundsformanden:
"På delegeretmødet lovede jeg, at vi vil arbejde med navnet på forbundet. Det løfte har jeg ikke glemt. Jeg er opmærksom på, at et navn som DJ Medier og Kommunikation fungerer godt brandingmæssigt."

22 Kommentarer

Michael Bjørnbak Martensen
27. NOVEMBER 2011
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund
@ Signe Højgaard
 
Såvidt jeg kan læse af Øjvinds beskrivelse af nogle fakta.. 
..kommer der en stilling mere. Det må da alt andet lige være en styrkelse. Spørgsmålet - for mig at se - er, om man netto taber ved at nedlægge magasinet og gå digitalt. 
 
Frihedsbreve og Dansk Journalitforbund  skal være sikret i et professionelt partnerskab - ellers giver det ikke mening at have et sådan forbund. 
Signe Højgaard
26. NOVEMBER 2011
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Lars

Tak for dit venlige svar.

Jeg forstår dog fortsat ikke, hvorfor I tilfører kommunikationsafdelingen flere midler? Hvorfor bruger I 700.000 til 800.000 kroner mere på kommunikation?Det præcise beløb kender jeg ikke, da vi her på siden kun kan få de oplsyninger, som Hovedbestyrelsen har tilladt Journalisten at bringe.

Det er i mine øjne lige kreativt nok at kalde det en besparelse i kommunikationsafdelingen. Det svarer lidt til, hvis jeg hævede, at jeg havde sparet penge ved at gå fra at købe diamanter og i stedet for havde valgt at købe billigere brillianter. En reel besparelse ville være helt at undlade at købe juveler.

Pengene kunne jo gå til at få en bedre balance i økonomien i DJ. Eller til at smykke Journalisten med en ekstra person, som kunne dække kommunikationsstoffet kritisk og under et journalistisk frihedsbrev.

Venligst 

Signe Højgaard

Lars Werge
24. NOVEMBER 2011
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Jeg iler med et svar til Signe og andre:
1) Ja, kommunikationsafdelingen får tilført flere ressourcer qua HB-beslutningen. Samlet er der dog tale om en besparelse på DJ's budget med 300.000 kroner
2) Journalistens redaktion bliver mandskabsmæssigt ikke beskåret. Udgifterne til trykning og distribution af bladet falder i takt med færre udgaver, og den besparelse betyder nedgang i udgifterne med cirka 400.000 kroner

Samlet betyder det besparelser på et hårdt presset DJ-budget, men øvelsen betyder, at Journalisten opretholder sin bemanding, og at DJ's kommunikationsafdeling bliver styrket.

Med venlig hilsen
Lars W.

Signe Højgaard
23. NOVEMBER 2011
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Kære Troels

Tak for dit indlæg i debatten.  

Hvordan forklarer du oplysningerne, som Øjvind Hesselager fremlægger?

Bliver kommunikationsafdelingen tilført flere eller færre ressourcer? Hvis ja: Hvor mange?

Bliver Journalistens redaktion tilført flere eller færre ressourcer? Hvis ja: Hvor mange?

På forhånd tak!

Venligst

Signe Højgaard

PS: Og også et stort tak til Villy Dall og Karen Heedgaard for venlige og konstruktive indlæg.

Øjvind Hesselager
23. NOVEMBER 2011
Re: HB diskuterer nyt navn til Dansk Journalistforbund

Afklaring:

Troels skriver:

"Jeg forstår ikke, hvor du har fra, at DJ's kommunikationsafdeling skulle få tilført 700.000 kroner til lave et nyhedsbrev."

Blot så parterne diskuterer det samme: I indstillingen vedrørende Magasin K til hovedbestyrelsesmødet står:

"Magasin K nedlægges. I stedet satses på et e-nyhedsbrev af høj kvalitet, hvilket giver en bedre og mere kontinuerlig kommunikation med medlemmerne om kommunikationsområdet. Til dette oprettes en stilling i DJ's kommunikationsafdeling."

Og videre:

"Besparelsen fra nedlæggelsen af Magasin K skal derfor primært anvendes til oprettelse af en stilling, hvis umiddelbare opgave bliver at lave e-nyhedsbrevet. Hertil kan komme andre formidlingsopgaver for DJ. Desuden vil der skulle bruges midler til at løse grafiske og tekniske udfordringer i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene."

Og videre:

"Budgetmæssig konsekvens Besparelse 300.000 kr."

Da Magasin K var budgetteret til 1.1 million kroner i budgettet for 2011, må der til ovenstående være afsat 800.000 kroner i budgettet for 2012.

Med venlig hilsen

Flere