HB: Der skal flere “fritidspolitikere” i DJ’s top

Hovedbestyrelsen mener, at DJs formand og næstformand i fremtiden skal have modspil fra hele tre medlemmer af hovedbestyrelsen i forretningsudvalget. Det skal styrke demokratiet.

Hovedbestyrelsen mener, at DJs formand og næstformand i fremtiden skal have modspil fra hele tre medlemmer af hovedbestyrelsen i forretningsudvalget. Det skal styrke demokratiet.

Hovedbestyrelsen har på dagens møde i Århus besluttet, at der fremover skal være tre medlemmer fra Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse i forretningsudvalget, hvor der i dag kun er to.

Punktet skal til afstemning på delegeretmøde til april.

Baggrunden for forslaget er, at et menigt HB-medlem mere vil "balancere formandsskabet" – som det hedder i indstillingen – således at de "professionelle politikere" – formand og næstformand – ikke har flere stemmer i forretningsudvalget end "fritidspolitikere".

Iben Danielsen mener, det vil forbedre demokratiet i DJ, hvis der kommer et HB-medlem mere i FU.

"I kan blive så enige i FU i dag, når I præsenterer sager for HB," sagde hun og tilføjede:

"Med en stemme mere, vil der måske være mere uenighed, når I fremlægger sagen."

Det fik Didde Elnif, "fritidspolitisk" medlem af FU, til at løfte stemmen:

"Vi klapper ikke diskussioner af i FU, vi formår bestemt at være uenige. Og der hvor vi er mest uenige, føjer formandsskabet sig oftest."

Og Lars Lindskov, der også sidder i FU, sagde det således:

"Når vi menige FU-medlemmer er uenige med formandsskabet, har jeg aldrig oplevet, at formand og næstformand ikke trak forslaget."

Baggrunden for forslaget er også, at det skal bane vejen for, at forretningsudvalget har ressourcerne til at tage sig af en større del af DJs drift, hvilket skal frigøre kræfter til at løfte de politiske diskussioner i hovedbestyrelsen.

HB-medlem Lars Werge sammenfattede denne bevæggrund således:

"Der skal mere drift over i forretningsudvalget, der skal kunne tage flere løbende beslutninger, og der skal mere iderigdom ind i hovedbestyrelsen."

De nuværende medlemmer af forretningsudvalget – såvel "fritidspolitikere" som "de professionelle" -havde generelt svært ved at se nødvendigheden af forslaget, selv om ingen var imod tanken om mere demokrati.

"Jeg er tilhænger af, at HB får nogle mere temaagtige drøftelser, der peger fremad," sagde Lars Lindskov, der pointerede, at selv om forslaget i hans øjne var unødvendigt, ville han ikke stemme imod det.

"Jeg synes ikke forslaget er nødvendigt, men hvis det signalerer demokrati, så kan man jo ikke være imod det."

Og FU-medlem Mogens Blicher Bjerregaard, formand for Dansk Journalistforbund, var helt på linje:

"Jeg har svært ved at se det helt store behov for forslaget, men jeg vil ikke kæmpe med næb og klør imod det."

FU-medlem Fred Jacobsen, næstformand, ville heller ikke modsætte sig forslaget, selv om han frygtede, at FU med fem medlemmer, ville blive for forretningsmæssigt og for lidt politisk.

"Der er med forslaget lagt op til, at FU skal være mere administrativt. Men jeg synes også, der skal være plads til det mere politiske."

0 Kommentarer