HB-BESLUTNING UDVANDES I DJ-MEDIER

Både på Dansk Journalistforbunds hjemmeside og i nyhedsbrevet ‘Faglig Information’ har DJ ændret ordlyden i HB-beslutning, så den fremstår mindre markant. Sagen rejses i Forretningsudvalget.

Både på Dansk Journalistforbunds hjemmeside og i nyhedsbrevet ‘Faglig Information’ har DJ ændret ordlyden i HB-beslutning, så den fremstår mindre markant. Sagen rejses i Forretningsudvalget.

Dansk Journalistforbund har over for medlemmerne ændret så markant i ordlyden af en beslutning, at det nu får kritikken til at rejse sig.
“Det, der står i Faglig Information og på DJs hjemmeside, er en markant udvanding af det, vi besluttede på hovedbestyrelsens møde,” lyder det fra Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen og medlem af hovedbestyrelsen.
Bente Bjørn, HB-medlem:
“Der er blevet skrevet noget helt andet end det, vi vedtog. Det er ikke betryggende. Jeg vil nødigt mistænke nogen for manipulation – der må være sket en fejl.”
Sagen drejer sig om den stærkt omdiskuterede aftale for videreudnyttelse af artikler i Det Berlingske Hus, som HB tog stilling til sidst i august.
DJs daglige ledelse anbefalede varmt aftalen, og for at imødekomme skeptikerne fremlagde DJ-ledelsen et papir med en “forudsætning for godkendelse” af aftalen. Her forpligtes DJs Faglige afdeling og medarbejderforeningerne på Berlingske til blandt andet at påse, at videreudnyttelsen hovedsageligt finder sted i medier, som tilhører Det Berlingske Officin og dets alliancepartnere.
På den baggrund blev aftalen vedtaget, det samme gjorde forudsætningerne.

Forudsætninger forsvandt
Men på DJs hjemmeside fremstår aftalen mindre forpligtende for DJ. Her optræder ordet “forudsætning” ikke. Her står derimod:
“Hovedbestyrelsen lagde i forbindelse med godkendelsen vægt på …”.
Det fremgår heller ikke af hjemmesiden, at DJ – og ikke kun medarbejderforeningerne – har forpligtet sig til at deltage i overvågningen af, at forudsætningerne overholdes.
“Jeg forlanger, at den beslutning vi tog, også er den, DJ officielt melder ud,” siger Kristian Meldgaard, der også er medlem af Forretningsudvalget i DJ, hvor han vil rejse sagen.
Også i nyhedsbrevet Faglig Information, der sendes til tillidsfolk rundt i landet, er formuleringerne nedtonet. Her tales om “en præcisering af aftalen” – ikke forpligtende “forudsætninger”.
At sagen er ømtålelig for DJ-ledelsen fremgår også af, at ledelsen – helt mod sædvane – ønskede at gennemlæse JOURNALISTENs artikel om HB-debatten om videresalg, hvilket dog blev afslået.
DJs formand Mogens Blicher Bjerregård afviser enhver mistanke om, at DJ udadtil forsøger at dæmpe, hvad man har forpligtet sig til på et HB-møde.
“Der er ikke noget skred i, hvad vi har besluttet,” siger Mogens Blicher Bjerregård.
“Det er formuleringerne i det papir, der lå til grund for beslutningen og afstemningen, der gælder.”
– Hvorfor skriver DJ så ikke bare det samme på hjemmesiden og i Faglig Information som i papiret?
“Fordi vi ikke altid gengiver beslutningerne ordret, men vælger at skrive om dem,” forklarer formanden.
Kristian Melgaard:
“Sagen giver mig en dårlig smag i munden.”

0 Kommentarer