search

Hård retorik – men ingen mistillid

DJ presses af skarp kritik af sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. »Vi synes bare, at han skal have en fair behandling,« siger FreelanceGruppens formand, Iben Danielsen

DJ presses af skarp kritik af sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. »Vi synes bare, at han skal have en fair behandling,« siger FreelanceGruppens formand, Iben Danielsen

Der ligger ikke taktiske overvejelser bag, at sagen om freelancejournalist Ib Keld Jensens erstatning for tabt arbejdsfortjeneste nu blusser op igen, siger FreelanceGruppens formand, Iben Danielsen. Hun afviser også, at sagen er udtryk for mistillid til DJ's ledelse.

Hvorfor kommer den sag nu?

»Vi har prøvet på alle måder gennem det politiske system. Efter at vi i FreelanceGruppen har fået lavet denne her revisorrapport, har den været oppe i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen igen. Og vi synes stadig, det er utilfredsstillende.«

Sagen om Ib Keld Jensen er gået i hårdknude i en diskussion om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. DJ har tilbudt 20.000. FreelanceGruppen og Ib Keld Jensen kræver 56.000 kroner af forbundet.

Der er ikke overvejet nogen timing i det?

»Nej, slet ikke. Vi havde fået at vide af forbundet, at der var en ankemulighed. Det har vi brugt lidt tid på efter det sidste HB-møde. Som vi har forstået det, vil det ankenævn kun tage stilling til skyldsspørgsmålet. Men det er jo sådan set allerede afklaret. Det er en tilståelsessag fra DJ's side,« siger Iben Danielsen.

Det er kun et spørgsmål om penge til ham og ikke andet end det?

»Det er selvfølgelig et spørgsmål om penge. Men det handler også lidt om den forståelse af, at han er en freelancer, der skal leve af det her. Han skal ikke bare have en lille pose penge. Der er aldrig kommet nogen forklaring på de to gange 10.000, som DJ har foreslået. Vi synes ikke, at han har fået en fair behandling.«

Jeres udmelding virker meget dramatisk med "broen der styrter sammen" og et forhold, der er "under frysepunktet"?

»Det kan godt være, at det var lidt voldsomt. Det er måske skrevet lidt i voldsomme termer. Som vi også har forklaret forbundsledelsen, så er vi tilfredse med det, der foregår på freelanceområdet, vi synes, at der er gode tendenser i freelancestrategien, men derfor skal vi have lov til at påpege, at der er en sag, hvor det går galt. Så det er ikke, fordi vi vil rykke ved nogen af de andre ting. Der er rigtig mange sager, hvor freelancere bliver behandlet godt, og det står vi og råber højt om på vores talerstol ved generalforsamlingen, og vi taler om, at vi passer godt ind i DJ. Men derfor er der alligevel denne her sag, der viser, at man måske ikke kan sætte sig ind i vilkårene for den type medlemmer, som han er. Der vil komme flere af den type medlemmer, og der vil komme flere af denne type sager.«

Så der er ikke noget taktisk spil?

»På ingen måde.«

Hvis man har fulgt klimaet i FreelanceGruppen, så var det lidt en bombe i hele den overordnede struktur. Så jeg begyndte at tænke motiver?

»På ingen måde. Vi synes bare, at han skal have en fair behandling. I første omgang er han i sagen blevet behandlet som en arbejdsgiver. Det, at man ikke kan se den type medlemmer, og hvilket tab det er for ham at komme igennem sådan en sag, hvor han faktisk har været isoleret og er blevet bombarderet af sit eget forbund, det koster altså.«

Men som politiker skal man nogle gange vælge sine konflikter. Er det her ikke en lidt lille sag at risikere det gode forhold på?

»Jeg synes ikke, at det her går ud over det gode forhold. Jeg synes netop, at vi har arbejdet meget med at få et godt forhold til DJ.«

Lars Werge var rystet over retorikken?

»Det var han. Men på den anden side kan det ikke komme bag på ham.«

Der er delegeretmøde til april. Er det her en mistillidserklæring til det siddende formandskab?

»Det er det på ingen måde. Det handler alene om, hvordan man arbejder med personsager. Det vil vi blive ved med at tage op, men det er på ingen måde en mistillidserklæring.«

Kommentarer
23
Lars Friis
13.11.12 13:43
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Er det bare mig, eller stinker dette interview af et - bevidst eller ubevidst - forsøg på at flytte fokus i en helt igennem tragisk sag, hvor forbundet har fejlet totalt i en sag mod et medlem, der er freelancer, og nu kun vil drage knap den halve konsekvens? For udenforstående kan det fx være vanskeligt at gennemskue følgende: "Hvis man har fulgt klimaet i FreelanceGruppen, så var det lidt en bombe i hele den overordnede struktur. Så jeg begyndte at tænke motiver?"

Er det overhovedet et spørgsmål? Eller er forbundsledelsen pludseligt kommet med på linjen med en kommentar?

Mvh. Lars Friis

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
13.11.12 14:03
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Kære Lars

Spørgsmålet skyldes alene, at FreelanceGruppen og DJ i de senere måneder har nærmest sig hinanden - blandt andet efter en hård debat om honorarstørrelser - derfor er det for iagttagere af det politiske klima i DJ - og det er Journalisten - lidt overraskende at broen er ved at bryde sammen.

FG skriver selv om udviklingen:

"Netop som varmere vinde blæste mellem fastansatte og freelancere i DJ, sender en medlemssag temperaturen ned under frysepunktet."

Iben Danielsen bekræfter i interviewet ovenfor at sagen er hårdt trukket op:

"Det kan godt være, at det var lidt voldsomt. Det er måske skrevet lidt i voldsomme termer."

PS: Men du har ret i, at spørgsmålet ikke er voldsomt præcist præsenteret!

Mvh 

Fremhævet af Journalisten
Anne Mette Ehlers
13.11.12 14:52
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Hej, måske var det også bare en fornemmelse, men jeg havde det på samme måde, da jeg læste spørgsmålet: "Men som politiker skal man nogle gange vælge sine konflikter. Er det her ikke en lidt lille sag at risikere det gode forhold på?".

Det virker nærmest som om, at Iben bliver sat på plads og tingene bagatelliseres. Sådan: Kom ikke her og kritisér noget, men hendes opgave er jo at repræsentere freelancerne, som hun så dygtigt gør.

Fremhævet af Journalisten
David Breuer
13.11.12 15:13
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Politiker? Hun er ikke blevet valgt til et offentligt embede men for at repræsentere freelancernes interesser.

Men hvis vi bliver i den politisk verden, vi kan se Enhedslisten indgår i konstruktiv samarbejde med regering samtidigt med at de ikke vil finde sig i alt. Og en enten-eller mentalitet er hvad interviewet lægger op til. Enten er du med og eller imod os.

Nej! Vi er med jer og imod nogle af de ting I gør! Iben skal ikke sættes på plads; forbundets holdninger skal sættes på plads.

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
13.11.12 15:43
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Noget besynderligt, holdningspræget, énøjet og temmelig agressivt interview - som nærmer sig en afhøring med rød arkitektlampe i ansigtet på intervewofferet - og hvor det nærmest virker som om, at journalisten kommer fra Hovedbestyrelsens Dagblade A/S og gerne vil gøre sin arbejsgiver glad.

Mindes ikke jeg for nylig har set et Christiansborg-interview, hvor en MF'ers beslutninger, holdninger og argumenter på samme måde drages i tvivl, og hvor intervieweren i dén grad holder snuden i et på forhånd fastlagt spor, og hvor det virker som, der nærmest ikke lyttes til svarene:

1.
Hvorfor kommer den sag nu?

2.
Der er ikke overvejet nogen timing i det?

3.
Det er kun et spørgsmål om penge til ham og ikke andet end det?

4.
Jeres udmelding virker meget dramatisk med "broen der styrter sammen" og et forhold, der er "under frysepunktet"?

5.
Så der er ikke noget taktisk spil?

6.
Hvis man har fulgt klimaet i FreelanceGruppen, så var det lidt en bombe i hele den overordnede struktur. Så jeg begyndte at tænke motiver?

7.
Men som politiker skal man nogle gange vælge sine konflikter. Er det her ikke en lidt lille sag at risikere det gode forhold på?

8.
Lars Werge var rystet over retorikken?


Iben Danielsen kunne tilsyneladende undervejs have erkendt mordet i Finderup Lade i 1286, uden at intervieweren havde opdaget det.

Det kunne jo være, at hun blot mener, og står ved, det hun siger.
At der hverken er timing eller taktisk spil i sagen endsige skjulte motiver - og at hun, i modsætning til Bo Elkjær, nok mener, at et freelance-medlems tab på en månedsløn på grund af forbundets elefant-i-glasbutik-fumleri nok er mere end 'en lille sag' - og vigtigere end at Lars Werge er rystet over retorikken.
 
Vidste man ikke meget bedre, kunne man jo tro, dette interview var bestilt arbejde.

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
13.11.12 15:44
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Kære Anne Mette

Spørgsmålet springer ret oplagt ud af den aktuelle situation, hvor DJ har udtalt forundring over timing og ordvalg::

»Jeg er lidt overrasket over, at FreelanceGruppen og FreelanceGruppens formand, Iben Danielsen, vælger at bruge ord som 'forkasteligt' om en sag, som forbundsledelsen har behandlet - hvor hun selv sidder i forretningsudvalget. Jeg ved, at Iben ikke har været enig i afgørelsen, men jeg er forundret over, at hun bruger så krigerisk en tone. Det synes jeg er med til at sende temperaturen ned under frysepunktet.«  (Citat Lars Werge, næstformand.)

Mange venlige hilsner

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
13.11.12 15:58
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Synes faktisk ikke, du her besvarer Anne Mettes spørgsmål.

Hun skriver

'Hej, måske var det også bare en fornemmelse, men jeg havde det på samme måde, da jeg læste spørgsmålet: "Men som politiker skal man nogle gange vælge sine konflikter. Er det her ikke en lidt lille sag at risikere det gode forhold på?".
Det virker nærmest som om, at Iben bliver sat på plads og tingene bagatelliseres. Sådan: Kom ikke her og kritisér noget, men hendes opgave er jo at repræsentere freelancerne, som hun så dygtigt gør.'

Og hun taler altså om, at tingene bagateliseres - og at journalisten stiller dette holdningsprægede spørgsmål:
Er det her ikke en lidt lille sag at risikere det gode forhold på?".

Du svarer, så vidt jeg kan læse, på noget helt andet, Øjvind. ;o)

Fremhævet af Journalisten
Jesper Elm Larsen
13.11.12 16:06
Re: Hård retorik - men ingen mistillid
Var det ikke mere relevant at bruge de journalistiske ressourcer og færdigheder til at dykke ned i de centrale spørgsmål i sagen: "Hvordan bør forbundet (og andre) dække tabt arbejdsfortjeneste?" og "Hvilke kriterier/principper er blevet anvendt i udregningen af de 2 x 10.000 kr. til Ib Keld Jensen?"
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
13.11.12 16:06
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Kære alle i debatten

For god ordens skyld, og da Bo Elkjær bliver navngivet i debatten, skal jeg understrege, at jeg som redaktør på Journalisten var med til interviewet, ligesom jeg stillede flere af spørgsmålene.

Jeg har vist ovenfor i debatten redegjort for hvorfor vi spørger som vi gør.

Mange venlige hilsner 

Fremhævet af Journalisten
Lars Friis
13.11.12 16:20
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Kære Øjvind.

Du har redegjort for baggrunden for spørgsmålene, ja. Forhåbentlig sætter ovenstående kommentarer også lidt gang i selvransagelsen. Artiklen fokuserer i mine og andres øjne på ligegyldigt spin og interne magtkampe - og går helt uden om det væsentlige i sagen. På fagbladene for år tilbage kaldte vi det for kommissær-journalistik. Måske er redaktionen bare for tæt på forbundsledelsen?

Velment hilsen

Lars

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
13.11.12 16:54
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Enig med Lars.
Ja, du har redegjort for baggaurnden for spørgsmålene, men det kan undre, at du behændigt snor dig helt og aldeles uden om at besvare den egentlige kritik - hvorfor I valgte den ensidige, offensive interview-linje og vinkling af sagen, som Lars beskriver.  
Flere har kritiseret netop den ting, og det er ret kritisabelt, at du end ikke ønsker at gå i dialog om vinklingen, som hele kritikken jo går på.

Begrebet kommissær-journalistik kendte jeg ikke - men det gør jeg så nu. Og det er da i øvrigt interessantat få oplyst, at du også var med til at interviewe, således at I sad to Journalisten-journalister med SAMME trang til at bore i Iben D's efter jeres mening skumle motiver i at støtte og kæmpe for et medlem af Freelancegruppen, som har mistet 36.000 kroner pga. sit eget forbunds håndtering af en sag. 

Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
13.11.12 18:58
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Jeg synes ligesom flere andre, at Journalisten burde op på hesten og stille de kritiske spørgsmål: Hvorfor spiser forbundet manden af med sølge 20.000, når han kan dokumentere et større tab på en sag, der aldrig burde have været en sag. Hvorfor var der ingen i embedsværket, der undersøgte juraen, inden man kastede sig over en freelancer. Hvordan sikrer forbundet, at man i fremtiden behandler alle lige?

Nu leger I bare bydrenge for forbundsledelsen. Det er sgu for sølle! 

Fremhævet af Journalisten
Morten Bruun
13.11.12 21:20
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Hmmm... Jeg kan heller ikke forstå, at Ib Keld Jensen skal have tab på den sag.

Men: med risiko for at få en bunke af mine søde, gode, rare og dygtige freelancekolleger på nakken, så er reaktionerne på Journalisten.dk's interview med Iben altså lidt ude af proportioner.

Freelancegruppens bestyrelse var meget kategorisk i sin udmelding forleden - og det er helt naturligt, at Journalisten.dk undersøger, om der gemmer sig mere bag de ord.

Eller som redaktør Hesselager skrev allerede i den første artikel i 'sagen' i søndags:

"Men det mest bemærkelsesværdige er ikke twisten om pengene. Det er retorikken i den."

Som formand skal Iben kunne svare på den slags spørgsmål, hvilket hun i øvrigt gør ganske glimrende. Også når hun i interviewet vedgår, at "det var lidt voldsomt" og "skrevet i voldsomme termer".

Der var altså noget om den dér retorik...

Freelance-reaktionerne på interviewet har været rimeligt forudsigelige. Jeg synes imidlertid ikke, at det mimoseagtige klæder os. Når vi er store nok til at skælde ud på en afgørelse i forbundet, skal vi også være store nok til at stå på mål for holdningerne uden at skyde tilbage med udtryk som "kommissærjournalistik".

Lur mig i øvrigt, om ikke Journalisten.dk er på vej med en historie, hvor "twisten om pengene" bliver foldet ud...  

Vh/

Morten

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
13.11.12 21:57
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Kære Teddy og andre kritiske røster

Tak for debatten.

Journalisten har dækket sagen fra første færd. Og hvis vi opsummerer i dag, så tror jeg egentlig at DJ har haft ørerne rigeligt i maskinen. Også de røde ører.

Men dele af dækningen kompliceres jo af, at der er tale om en personsag, hvor ikke mindst slutforløbet er kørt med Journalisten uden for dørene.

Og selvfølgelig har I også ret i, at Journalisten skal være kritisk over for DJ. Men vi skal jo også være kritiske over for FreelanceGruppen, der er DJ største gruppe.

Her er centrale dele af forløbet i Journalistens dækning:

I april 2012 fremførte vi Ib Kjeld Jensens version af historien og konfronterede DJ, der på det tidspunkt stoppede sagen mod ham. Vi citerede direktør i DJ Linda Garlov for at forklare, at DJ havde lavet en procedurefejl i sagsbehandlingen, og at Ib Keld Jensen nu fik en undskyldning.

»Når to medlemmer - og her er det to journalister - står over for hinanden i samme sag, får medlemmerne tilbudt hver sin konsulent af DJ. Den procedure har vi ikke holdt os til i fuldt omfang i den her sag. Derfor genoptager vi sagen og sætter en konsulent mere på,« forklarede direktør Linda Garlov.

Vi linkede dengang desuden til historien DJ vs DJ fra august 2009, hvor vi også behandlede problemstillingen med et andet eksempel, hvor DJ fik kritik.

Da den ekstra konsulent var færdig med sit arbejde, konfronterede vi igen DJ, der nu stoppede sagen helt:

»Der var ikke opmærksomhed på vores interne retningslinjer for sager mellem medlemmer,« sagde Linda Garlov, der forklarede, at DJ i første omgang - fejlagtigt - så sagen som en twist mellem en stor virksomhed, hvor Ib Keld Jensen var ansat, og BT-medlemmet.

Om at undgå fremtidige fejl skrev vi dengang:

»Det er en administrativ fejl, som ikke måtte ske, men er sket alligevel. Nu har vi strammet op på procedurerne, så det ikke sker igen,« forklarer Linda Garlov."

FreelanceGruppen konstaterede selv på det tidspunkt:

"De interne procedure i DJ er fremover blevet skærpet, så fejlen ikke kommer til at ske igen."

Og alt i alt fremstod sagen ganske landet. FreelanceGruppen skrev selv:

"Ib Keld Jensen har fået en uforbeholden undskyldning for det uheldige forløb, og en bekræftelse på, at han fremover kan tage direkte kontakt med DJs interne advokat, hvis han skulle have brug for hjælp."

Men sagen var ikke lukket.

Derpå har der på lukkede møder, hvor Journalisten ikke har haft adgang eller set referater, været en yderligere sagsbehandling, som vi ikke kender detaljerne i.

Slutforløbet er endt med, at hovedbestyrelsen efter indstilling fra Forretningsudvalget, hvor freelancernes formand er medlem, har vedtaget en erstatning på 20.000 kroner.

Det har FreelanceGruppen protesteret over- hvilket Journalisten har fortalt.

Vi fremhæver:

"FreelanceGruppens bestyrelse opfordrer derfor DJ's daglige ledelse og hovedbestyrelse til at revurdere sagen."

Hvilket vi konfronterer DJ med:

"Dansk Journalistforbund afviser dog opfordringen.

»For mig er sagen afgjort. Sagen er blevet revurderet og genvurderet et utal af gange, og FreelanceGruppen har fået at vide, at de kan gå til medlemsklagenævnet, men det ved jeg ikke, om de har gjort,« siger næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge."

DJ vil ikke udtale sig om indholdet i den konkrete personsag. Men vi skriver at Lars Werge undrer sig over kritikken og timingen.

»De har ikke henvendt sig til hverken mig eller Mogens Blicher Bjerregaard (formand i DJ, red.),« siger Lars Werge."

Og Lars Werge, der sidder i forretningsudvalg med Iben Danielsen, siger videre:

"... Jeg er forundret over, at hun bruger så krigerisk en tone. Det synes jeg er med til at sende temperaturen ned under frysepunktet.«

Nu er der altså to parter, der mener at den anden part udfordrer relationen. Det er journalistisk interessant. Der er delegeretmøde til april, freelancerne har mange stemmer - også i valget af formand og næstformand.

Efter Lars Werges påpegning af, at han undrer sig, konfronterer vi nu FreelanceGruppen og citerer det ordvalg, der åbnede konflikten for offentligheden og Journalisten.

Vi citerer fra FreelanceGruppens egen artikel om sagen i vores spørgsmål til Iben Danielsen:

"Jeres udmelding virker meget dramatisk med "broen der styrter sammen" og et forhold, der er "under frysepunktet"?

»Det kan godt være, at det var lidt voldsomt. Det er måske skrevet lidt i voldsomme termer,« citerer vi blandt andet Iben Danielsen.

Også timingen interviewer vi Iben Danielsen om. Hun afviser at der er storpolitik eller mistillid i sagen.

»Det er det på ingen måde. Det handler alene om, hvordan man arbejder med personsager. Det vil vi blive ved med at tage op, men det er på ingen måde en mistillidserklæring.«

Journalisten kan dog ydermere citere freelancernes formand for, at der ikke er tale om en enkeltstående case, men et generelt problem - hvilket igen er en kritik af DJ og en markering 5 måneder før Delegeretmødet af, at FreelanceGruppen ønsker forandringer:

Det er en "sag, der viser, at man måske ikke kan sætte sig ind i vilkårene for den type medlemmer, som han er. Der vil komme flere af den type medlemmer, og der vil komme flere af denne type sager.«

I dag har vi ud på eftermiddagen linket til et videoklip, hvor hovedpersonen kommer til orde med sin samlede kritik.

Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
13.11.12 22:37
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Netop, Morten Bruun.

Lars Werge får simpelthen lov til at slippe af sted med alt for meget Mogens-Blicher-Bjerregaard-pamper-snik-snak, når det gælder de 20.000.

Her sidder Øjvind og Skipper som logrende skødehunde - i stedet for at være lige så skarpe som i interviewet med Iben.

DJ har nosset i det, og det koster! Så er den ikke længere.

Fremhævet af Journalisten
Lars Friis
13.11.12 22:40
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Jeg er et menigt medlem, der betragter en sag udefra, og jeg synes, at magtkampe, "relationer" , faggruppers størrelse og den tidsmæssige afstand til et delegeretmøde er helt og aldeles journalistisk uinteressante i forhold til den egentlige sag, som nogen i forbundsledelsen åbenbart har betragtet som afsluttet, og derfor bliver p.....irriterede over, at andre holder fast i. Undskyld mig, Øjvind, den irritation har altså tydeligvis smittet af på vinklingen og formuleringen af spørgsmålene i interviewt med Iben Danielsen. Det er sådan set kun den artikel, jeg forholder mig til, og ikke den øvrige dækning af denne og lignende sager i vores i øvrigt udmærkede fagblad.

Spørgsmålene i interviewet er der, hvor kæden hopper af. Alene spørgsmålene insinuerer, at nogen i Freelancegruppens bestyrelse bager på grumme kupplaner. Havde I to interviewere forventet, af Iben ville lægge sig fladt ned og erkende: "Ja, et kup er på vej"? Kan I slet ikke se, at der fortsat er andre, langt mere interessante spørgsmål i den sag?

I øvrigt: Hvor lang tid forud for et delegeretmøde kan man egentlig tillade sig at rejse kritik af forbundsledelsens beslutninger, hvis man ikke vil beskyldes for at deltage i en konspiration? 

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
13.11.12 22:48
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Blot en tanke:

Hvis vi laver en dækning, der tilfredsstiller kritikkerne her, er vi så stadigt uafhængige? Eller giver vi efter for pres?

:-)

Mvh

Fremhævet af Journalisten
Gert K. Nielsen
13.11.12 23:13
Re: Hård retorik - men ingen mistillid
Så længe der er tale om at give efter for presset om at bedrive god journalistik - altså at tilføre sagen nogle facts og ikke kun spin-spekulationer - så tror jeg ikke, at du skal være bange for, at din uafhængighed er i fare.
Fremhævet af Journalisten
Lars Friis
13.11.12 23:14
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Det er der nok et par stykker i forbundsledelsen, der vil mene ...

;-)

Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
14.11.12 07:54
Re: Hård retorik - men ingen mistillid
@Øjvind: Det er altså tilladt at begå fejl og ændre dem, uden at I risikerer Jeres uafhængighed. Det kan vel være mere usikkert med jobbet. Eller hvad?
Fremhævet af Journalisten
Anne Mette Ehlers
14.11.12 08:27
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

 Kære Øjvind

Jeg studsede over, at spørgsmålene var farvede og pegede i én retning. Intet andet. Ligesom flere debattører gør. Hvis det kan give anledning til eftertanke og efterkritik hos Journalisten, synes jeg, det er godt.  Det betyder ikke, at I skal please nogen - lad endelig være med det - men at I lytter til kritik og er åbne for at lære af det.:-)

Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
14.11.12 09:05
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Kære Anne Mette

Jeg lytter. Altid.

Jeg tror blandt andet det handler om, at vi i artiklen med Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen, har noteret spørgsmålene i teksten. Mens vi i konfrontationen med DJ ikke har gjort det.

Her er vi inde i den enkelte reporters værksted og frie valg af metode.

Men selvfølgelig er det tankevækkende, også for mig, at forskellig metode og skrivestil, er med til at fjerne fokus fra sagens substans.

Så point taken - vi tænker selvfølgelig over kritikken.

Med venlig hilsen

 

Fremhævet af Journalisten
Anne Mette Ehlers
14.11.12 09:29
Re: Hård retorik - men ingen mistillid

Nemlig. Forskellig metode, skrivestil og vinkling kan fjerne fokus fra sagens substans. Sådan vil det altid være, sorry og roger and over herfra.

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen