Hård kritik fra DJ af praktikændringer

Hovedbestyrelsen i DJ udtaler skarp kritik af forløbet, hvor de store medier i sidste uge genindførte Panikdag og Åbent Hus uden at involvere Praktikudvalget. Men DJ vil ikke – modsat de studerende – udtrykke mistillid til Praktikudvalgets formand

Det kan virke som en banal opgave at få de studerende i praktik. Men igen i år har praktiksøgningen udviklet sig i en kaotisk retning.

Det seneste kapitel blev skrevet i går tirsdag, hvor Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse tog sagen op. Her haglede det ned med kritik mod måden, som en række store medier genindførte Store Match Dag – også kaldet Panikdagen – på.

”HB udtaler hård kritik af, at Praktikudvalget ikke blev involveret i genindførelsen af Store Match Dag. DJ vil arbejde for, at beslutningskompetencen i Praktikudvalget afklares,” lyder det i en udtalelse vedtaget af hovedbestyrelsen i går.

Pludselige ændringer

Baggrunden for kritikken er sidste øjebliks ændringer gennemført tirsdag i sidste uge på et møde mellem Christian Kierkegaard, formand for Praktikudvalget, og en række store medier: DR, TV 2 Nyhederne, TV 2 Regionerne, Jyllands-Posten, Berlingske, Politiken og Ritzau.

Ændringerne blev annonceret, få uger før praktikansættelserne går i gang, og uden at DJ og de studerende, der sidder i Praktikudvalget, var med ved bordet.

Praktikudvalget havde ellers så sent som i februar afskaffet Store Match Dag og Åbent Hus i forsøget på at skabe en mere åben og mindre stressende praktikantansættelse.

Kritisk næstformand

Hovedbestyrelsens behandling tirsdag tog udgangspunkt i en appel rejst af Danske Mediestuderendes formand, Merete Lindstrøm. Hun bad hovedbestyrelsen udtale mistillid til Christian Kierkegaard som formand for Praktikudvalget, som de studerende allerede har gjort.

»Det er altid de studerende, der taber, derfor har vi brug for jeres opbakning,« opfordrede Merete Lindstrøm på hovedbestyrelsens møde.

DJ’s næstformand, Tine Johansen, sagde i sidste uge til Journalisten, at hun ikke bakker op om de studerendes mistillid til formanden.

»Jeg deler deres frustration over forløbet. Men jeg vil hellere bruge min plads i Praktikudvalget til på næste møde at fortælle, hvor frustrerende det er at have været del af,« sagde Tine Johansen.

Debat på lukket punkt

Efter første runde i debatten blev punktet løftet fra et meddelelsespunkt til et drøftelsespunkt.

Samtidig foreslog HB-medlem og formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov, at punktet blev lukket. Forslaget om at lukke punktet blev vedtaget.

Journalisten kan derfor ikke referere fra debatten. Men det står klart, at hovedbestyrelsen trods den kritiske udtalelse ikke udtaler mistillid til Christian Kierkegaard.

Kierkegaard: Rollen skal afklares

Christian Kierkegaard har tidligere udtalt til Journalisten, at han er ked af, at Danske Mediestuderende ikke længere har tillid til ham som formand. Han har også selv opfordret til at diskutere forløbet og Praktikudvalgets rolle igennem.

Journalisten har forelagt ham udtalelsen fra hovedbestyrelsen.

Christian Kierkegaard ønsker ikke at kommentere yderligere, men henviser til sit tidligere svar.

 

TV 2 ville ansætte tidligt

De kritiserede ændringer i praktikansættelserne faldt, efter at TV 2 Nyhederne, TV 2 Sporten og TV 2 Regionerne den 15. marts meddelte, at de ville ansætte praktikanter allerede 11. april.

Det er dagen inden den aftalte nyskabelse, Praktikmessen i Odense 12. april, og fire dage inden den 15. april, der af flere blev betragtet som det tidspunkt, hvor der tidligst kunne ske ansættelse.

Nyhedschef på TV 2 Nyhederne Jacob Nybroe har afvist over for Journalisten, at stationen saboterer praktiksystemet ved at tilbyde ansættelse fra 11. april.

Men Christian Kierkegaard har over for Journalisten fremhævet TV 2’s beslutning som noget af det, der startede opgøret med Praktikudvalgets oprindelige kollektive aftale.

»Vi oplevede, at TV 2 indbød til ansættelser meget tidligt, og så begyndte de andre medier at sige ”hvorfor skal de være først?” Vi kunne se, at kampen kom til at handle om at være først, og det ville være dybt utilfredsstillende for de studerende. Derfor måtte vi skabe en fælles forståelse hurtigt,« har Christian Kierkegaard forklaret.

Store Match Dag finder sted på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole den 15. april.

0 Kommentarer