Hård kritik af presseetiske stramninger

På Fagligt Forum, hvor cirka 300 delegerede er samlet på hotel Park Inn på Amager torsdag og fredag, lagde DJs politiske ledelse klar afstand til vidtgående stramninger af Pressenævnets beføjelser over for medierne.

På Fagligt Forum, hvor cirka 300 delegerede er samlet på hotel Park Inn på Amager torsdag og fredag, lagde DJs politiske ledelse klar afstand til vidtgående stramninger af Pressenævnets beføjelser over for medierne.
»Vi har sagt nej til at Pressenævnet skal uddele bøder, og vi har sagt nej til at Pressenævnet skal redigere indholdet i medierne. Og hvis det alligevel bliver lov, skal DJ så fortsat være medlem af Pressenævnet?« lød det fra Villy Dall, formand for DJs medie- og kommunikationspolitiske udvalg.

DJs formand Mogens Blicher Bjerregård har tidligere over for Journalisten.dk afvist radikale stramninger. Han kan ikke se behovet.

»Politikerne taler om "store" problemer i den danske presse, men inden vi begynder at tale om løsningerne, så vil jeg gerne se en identifikation af problemerne,« har Mogens Blicher Bjerregård udtalt til Journalisten.dk.

Det er blandt andet pressens dækning af politiker Henriette Kjærs privatøkonomi og sagen om tømning af miljøminister Karen Ellemanns skraldespand, der skulle ligge til grund for politikernes ønske om at stramme op.

Det er også blevet nævnt, at BTs dækning af Helle Thorning-Schmidts skatteforhold, skulle spille ind på politikernes overvejelser.

Fagbladet Journalisten har desuden afdækket en række sager, der er blevet afvist af Pressenævnet, fordi klageren ikke havde retlig interesse, eller fordi tidsfristen var overskredet.

Også en repræsentant i Pressenævnet er stået frem som fortaler for strammere regler.

»Jeg har den opfattelse, at hvis man uretmæssigt er blevet hængt ud på forsiden – ligesom den mand, der blev "dømt" for at være morder – så skal fejlen rettes samme sted,« har John Meinert Jacobsen udtalt til Journalisten.dk.

Dansk Journalistforbund skal diskutere problemerne med presseetikken den 29. april, hvilket er umiddelbart før en høring på Christiansborg den 9. maj.

Også etiske regler for kommunikatører er til debat på Fagligt Forum. De skal efter planen vedtages på delegeretmøde 2013.

0 Kommentarer