Har du øje for en blind?

Mere end en million danskere lever med et handicap. Men hvornår har du sidst set et menneske med handicap i en vox-pop?  

En undersøgelse fra DCH viser, at mennesker med handicap udgør 0,47 procent af den samlede nyhedsdækning på DR, og det handler typisk om dårlig behandling eller økonomiske udgifter. Den statistik er næppe meget anderledes for andre medier.

De færreste er vel uenige i, at medierne påvirker vores virkelighedsopfattelse. Ser vi kun mennesker med handicap som velfærdsforbrugere eller stakler, så glemmer vi alt det, som de samme mennesker også er. At knap halvdelen for eksempel har et lønnet arbejde, og at mennesker med handicap udfører frivilligt arbejde i omtrent samme omfang som alle andre. At de er forældre til børn i folkeskolen, ramt af krisen på huspriser og arbejde som alle andre og så videre.

Når handicappet altid er i fokus, får det konsekvenser i mødet med mennesker med handicap ’i virkeligheden’. Så ser vi kun handicappet, ikke mennesket.

Jeg anerkender, at en vis karikering af virkeligheden er nødvendig i produktionen af nyhedshistorier. Men der er grund til at rose danske medier og journalister for den bevægelse, der er sket i forhold til andre grupper. Etniske og seksuelle minoriteter er efterhånden selvfølgelige i medierne – også uden at det handler om etnicitet eller seksualitet. Det er den bevægelse, jeg gerne vil se for mennesker med handicap.

Hvad er løsningen? Tænk over, at mennesker med handicap også kan spørges, når vi skal have et perspektiv fra en bestemt gruppe – eller bare en ’almindelig’ borger. Brug dem i sammenhænge, som ikke bekræfter stereotyperne. For eksempel som håndværkere og it-konsulenter. Og brug erfaringerne fra Sverige og England med at gøre mediebilledet mere mangfoldigt. Som da BBC for eksempel uddannede journalister med handicap til at dække de paralympiske lege i 2012.

Der er også inspiration at hente i pjecen ”Hacked off” fra det engelske journalistforbund om repræsentation af mennesker med handicap.

De danske medier er bedre end deres rygte. I forhold til mennesker med handicap er der god lejlighed til at vise det.

– Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd (DCH)

0 Kommentarer