Hans Engell håner Dansk Journalistforbunds indsats

DJ fokuserer på alt andet end det væsentlige og tager slet ikke livtag med fagets store udfordringer. Sådan lyder kritikken fra Hans Engell lige op til Journalistforbundets delegeretmøde i morgen. Men DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, afviser.

DJ fokuserer på alt andet end det væsentlige og tager slet ikke livtag med fagets store udfordringer. Sådan lyder kritikken fra Hans Engell lige op til Journalistforbundets delegeretmøde i morgen. Men DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, afviser.

Hvor er DJ henne? Og hvorfor tager man slet ikke de nødvendige debatter?

Sådan lyder den overordnede kritik fra den tidligere chefredaktør og gæstelærer ved Københavns Universitet Hans Engell i en anmeldelse af alt arbejdet i Dansk Journalistforbund med udgangspunkt i den nys udgivne årsberetning for 2010.

Her konkluderer han blandt andet, at DJ har alt for travlt med at rose sig selv, mens man samtidig overser tidens vigtigste udfordringer. Blandt andet skriver han:

»På to år har dagspressen mistet 12,7 procent af hverdagsoplaget – fra 1,1 mill. solgte aviser til 986.000. Søndagene ser ikke meget bedre ud – fra 976.000 til 856.000. Kan man kalde det krise? Ja, det kan man vist godt. Har det betydning for journalisterne? Ja, mon ikke. Hvad gør vi så ved det?
Tja, det er ikke lige det, som optager årsberetning 2010 fra Dansk Journalistforbund mest.«

Hans Engell noterer herefter, at »der er masser af opbyggelig læsning om forbundets gode gerninger og store indflydelse. Der er fokus på de studerende, de ledige, det internationale arbejde og en nydelig præsentation af hovedbestyrelsen«.

»Men hvad med fagets store udfordringer?« spørger han, og efterlyser blandt andet en debat om de nye løn- og arbejdsvilkår på det danske mediemarked, hvor nye udbydere er ved at fortrænge de gamle. Ligesom han mener, at man overser de unge veluddannede, som har svært ved at komme ind på et marked, hvor de gamle gutter med alle privilegierne sidder på flæsket.

Kritikken preller dog af på Dansk Journalistforbunds formand. Ifølge Mogens Blicher Bjerregård er der ikke noget at komme efter, men han tilslutter sig dog, at debatten er vigtig:

»Hans Engell har helt ret i, at vi hele tiden skal tage debatten om, hvordan forbundet udvikler sig i forhold til de mange udfordringer, vores medlemmer står over for. Den lever i bedste velgående, og i morgen på delegeretmødet vil 400 fagligt aktive give DJ et godt rygstød til den videre udvikling,« siger Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten.dk.

Ifølge Hans Engell er det i øvrigt ikke kun den manglende debat om tidens største udfordringer, der er et problem for DJ. Hele det sidste års arbejde med forslaget til den ny offentlighedslov mener han, at DJ burde have håndteret langt mere offensivt, og han kalder i den forbindelse DJ's årsberetning for direkte underholdende:

»Her danses på gloende kul. For nu sætter forbundet sin lid til det politiske flertal i Folketinget,« skriver Hans Engell med henvisning til følgende sætning fra årsberetningen:

"Undervejs vil DJ gøre sit til, at lovforslaget bliver ændret, så det offentlige åbner dørene i stedet for at lukke dem i misforstået hensyn til ministre og embedsmænd."

»Læs lige den sætning en gang til. Hvis det virkelig er/var forbundets opfattelse, er det højst besynderligt, at man ikke satte knæet i, da den store Offentlighedslovkommission forberedte sit lovudkast,« skriver Hans Engell, der mener, sandheden er en helt anden – at forbundets repræsentanter fik fuldmagt til at indgå et kompromis om ministerbetjeningen.

»Det er glemt. Nu vil forbundet trække tidslerne ud af forslaget ved hjælp af politikerne. En smuk ambition. Men det er fandme ikke noget heroisk forløb,« konstaterer den tidligere chefredaktør for Ekstra Bladet i sin anmeldelse, hvor han antyder, at DJ sov i timen.

Hans Engell går i øvrigt også i krig med Dansk Journalistforbunds bestræbelser på at tiltrække stadig flere kommunikatører.

»Er journalistikken på vej ud til fordel for spindoktori og pr-rådgivning?« spørger han og efterlyser i den sammenhæng igen mere fokus på, hvordan DJ vil udvikle journalistikken, så der stadig er engagerede og opslugte medieforbrugere, der slet ikke kan undvære deres daglige avis eller spændende radio- og tv-program.

»Fagets konflikter er en naturlig del af en årsberetning. Men ikke den konflikt, der knytter sig til, at der blandt de 15.000 medlemmer er stigende og stadig mere synlige interessemodsætninger. Spindoktorer over for graverjournalister. Kommunikationsrådgivere over for erhvervsjournalister. Listen er lang, og den bliver stadig længere.«

Men også på dette punkt er Mogens Blicher Bjerregård lodret uenig med Hans Engell:

»Jeg oplever slet ikke den udbredte modsætning mellem journalister og kommunikatører, som Hans Engell gør. Jeg ser, at der er langt mere, der samler os, end der skiller os. Og heldigvis tager vi debatten, når den er der, og det har både kommunikationsfaget og journalistikken godt af,« siger DJ's formand til Journalisten.dk.

1 Kommentar

Anders Jensen
12. APRIL 2011
Re: Hans Engell håner Dansk Journalistforbunds indsats

Hørt!

DJ har siden internettes fremkomst stiltiende accepteret det bovlamme investorargument om, at en hensygnende forretningsmodel primært er et medarbejderanliggende. Som i alle andre virksomheder er det ledelsens og bestyrelsens ansvar at sikre et fornuftigt dækningsbidrag - også fremadrettet gennem eksempelvis produktudvikling.

Men kreativiteten og visionerne rækker tydeligvis ikke en millimeter længere end til at nedbringe omkostninger og forpeste faget gennem øget arbejds- og lønpres og de sædvanlige afskedigelser målrettet etableringen af det pres. I mellemtiden lader DJ sig trække rundt ved næsen i håb om at redde en kontorstol eller to hist og pist. 

Det er en ganske almindelig del af en leders hverdag at planlægge kapaciteten til efterspørgslen og det ønskede kvalitetsniveau. Overkapacitet er i den forbindelse en alvorlig brøde uanset om medarbejderne tidligere er gået ned i løn eller indvilger i at arbejde ekstra. Så bliver besparelserne sgu da taget alligevel. Alt andet er håbløst naivt at tro på.