HÅNDSRÆKNING TIL LAVTLØNNEDE

De, der ikke tjener så meget, skal fremover betale mindre i kontingent. De delegerede har nemlig besluttet, at de lavest lønnede fastansatte medlemmer fremover kun skal betale halvt kontingent, hvis deres månedsløn er mindre end maksimum dagpenge plus 2000 kroner.

De, der ikke tjener så meget, skal fremover betale mindre i kontingent.
De delegerede har nemlig besluttet, at de lavest lønnede fastansatte medlemmer fremover kun skal betale halvt kontingent, hvis deres månedsløn er mindre end maksimum dagpenge plus 2000 kroner.
I år svarer det til en månedlig indkomst på 14.332 kroner.
Det er specielt de fotografmedlemmer, som tidligere var organiseret i det nu nedlagte Grafisk Forbund, der har haft problemer med at få råd til kontingentet. I fotografernes gamle fagforbund var størrelsen på kontingentet reguleret efter indtægtens størrelse.
“Vi skal sikre, at vi har plads til de medlemmer, vi netop har fået fat i,” sagde Peter Thornvig, som er formand for DJs specialgruppe for de fotografer, der tidligere var medlem af Grafisk Forbund.
Det lave kontingent bliver højst bevilget for et år ad gangen og ophører, hvis eller når det lavtlønnede medlem får en højere løn.

0 Kommentarer