HALVDELEN SMIDT UD AF DJ

51 medlemmer af Grønlandskredsen er blevet smidt ud af Journalistforbundet siden begyndelsen af 1990´erne. Alle på grund af kontingentrestancer. Det er næsten halvdelen af medlemmerne, og det efterlader Grønlandskredsen med 62 lydigt betalende medlemmer.

51 medlemmer af Grønlandskredsen er blevet smidt ud af Journalistforbundet siden begyndelsen af 1990´erne. Alle på grund af kontingentrestancer. Det er næsten halvdelen af medlemmerne, og det efterlader Grønlandskredsen med 62 lydigt betalende medlemmer.

Flere af de udsmidte medlemmer skylder 7.000 kr., som de skulle betale for igen at kunne blive DJ-medlem.

Men efter en henvendelse fra kredsformanden i Grønland har en enig DJ-hovedbestyrelse nu forbarmet sig over skyldnerne, og giver afslag i pris, så de maksimalt skal betale tre måneders kontingentrestance for at kunne genindmeldes. Resten af gælden eftergives.

»Jeg vælger at opfatte det som en slags u-landsstøtte – et bidrag til at få det faglige arbejde i gang igen på Grønland,« sagde HB-medlem Uffe Gardel.

0 Kommentarer