Hæder til fighter

Hans Otto fik legat for "en livslang og uegennyttig indsats for faglig solidaritet, en vedvarende kamp for ophavsret samt for ordentlige løn- og arbejdsforhold".

"Vil du plukke æblerne fra træet eller samle nedfaldsfrugterne?" spørger Hans Otto, der fik årets Carsten Nielsen legat for ikke at ville nøjes, men i stedet har kæmpet for bedre forhold for fotograferne.

"Jeg ved sgu ikke, jeg har bare brændt for sagen," siger han, da han skal forklare, hvorfor han har tilsidesat sin egen freelance-virksomhed for at være fagligt aktiv.

Han er mest stolt over PFs indsats for at få lavet fotojournalistuddannelsen og for at have været med til at skabe grundlaget for PF-konferencen.

Ideen til PF-konferencen betalt af ophavsretsmidler opstod, da han sad sammen med et par gode kolleger ude på terrassen til den røde murermestervilla i Åbyhøj ved Århus.

"Det var et brag af en ide. Ved den første konference famlede vi rundt som amatører, i dag er det en af de største ressourcer for fotografiet. Dejligt at så mange medlemmer mødes i to dage for at snakke fotografi. Jeg glæder mig over, at Journalistforbundet har taget ideen og nu laver fagfestival."

Tidligere gik fotograferne i mesterlære, men Hans Otto ville have, at de fotograferende skulle være lige så godt uddannet som de skrivende og talende.

"Det var nødvendigt, hvis faget skulle overleve. Niveauet er højnet, det er ski'godt med alle de priser, danskerne får. PF-konferencen er med til at inspirere. Skolen ville aldrig have råd til at hyre berømtheder som Salgado til 3. semester, men nu kan eleverne møde ham på konferencen.

Hans Otto har siddet til utallige retsmøder sammen med forbundets advokater, Anne Troelsen og nu afdøde Jens Buhl.

"De skulle have støtte. De kendte loven. Jeg kendte eksemplerne."

Hans Otto har også fra sidelinjen været med til det kæmpearbejde, forbundets jurist og direktør, Anne Louise Schelin, har gjort for at få revideret ophavsretsloven. Det betød, at Hans Otto var i København to gange om ugen, nogle gange to dage ad gangen.

"Jeg har nogle ideer, jeg gerne vil gennemføre, og det kan du kun, hvis du er med til ballet," siger han, men erkender også, at det har overrasket ham, at omkostningerne var så store.

"Der er folk ved forhandlingsbordet, der går i så små sko, at de ikke taler til mig bagefter, ligesom jeg har oplevet at blive boykottet af nogle kunder. Men jeg har også oplevet kolleger, der har ringet, netop fordi jeg har været fagligt engageret," siger Hans Otto. Nogle har opfattet Hans Otto som stædig og knarvorn.

"Når jeg har brændt for det, så har jeg jo nok været temmelig sort/hvid, men man kan ikke være venner med alle folk, og jeg har ikke gjort det her arbejde for at få flere venner."

Hans Ottos kone, Kirsten Hindhede Otto, er ikke i tvivl: Det var allerhårdest under den store prislistekonflikt i begyndelsen af 90erne. På Ottos 50 års fødselsdag kom der perfide telefaxer fra vrede og kede medlemmer.

"Der skal meget til at kæmpe, når man i virkeligheden er en blød mand, så kan man godt gå for voldsomt ind på den aggressive side," forklarer Kirsten.

Hans Otto fremlagde sidste år tal, der dokumenterede, at det faglige arbejde er gået ud over indtægten.

"Da jeg både sad som formand for pressefotograferne og i hovedbestyrelsen, kunne jeg mærke, at butikken begyndte at smuldre,"

"Det værste var, når vækkeuret ringede lidt i seks," fortæller Hans Otto og erkender, han er b-menneske.

"Det næstværste var, når kunderne ringede, og jeg måtte sige, at jeg ikke kunne."

 

CITATER FRA MOGENS BLICHER BJERREGÅRDS TALE:

Solidaritet har været hans adelsmærke. Han har kæmpet mange kampe – prisen har været høj – og de er ikke kæmpet for personlig vindings skyld.

Han har kæmpet utrætteligt for ophavsretten. Pris-, løn- og arbejdsforhold skulle være i orden.

Han har altid fightet med skarphed, og er særdeles engageret i ophavsrets-bestyrelsen, hvor han stadig sidder.

Hans Otto er kendt som hardcore og efter manges mening er han lige stædig nok.

Konsekvensen kan være ubarmhjertigt hård. Mange har sagt om fagligt arbejde: Tror du, jeg vil ødelægge min karriere. Den tankegang har været dig fremmed.

CARSTEN NIELSEN LEGATET
Er stiftet til minde om Carsten Nielsen, der som daværende formand for "Københavns Journalistforbund" i 1961 fik forbundet fusioneret med "Socialdemokratisk Presseforbund" og "Provinsjournalistforeningen". Han var formand for det nystiftede Dansk Journalistforbund frem til 1971. Fire år før var også pressefotograferne kommet med i Journalistforbundet.

Carsten Nielsen døde i 1987, 78 år gammel.

Legatet blev første gang uddelt i 1988 og består af 20.000 kroner og en bronzeskulptur skabt af billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen.

Legatbestyrelsen består af Helle Bygum, Rene Simmel, Lars Lindskov, Birgitte Wilhelmsen og Mogens Blicher Bjerregård.

 

0 Kommentarer