Hadeord: Ressource

"Jeg hører ordet 'ressource' næsten hver dag, især i min politiske dækning. Men hvad betyder det?" spørger Helle Nørrelund Sørensen  

I folkeskolen sagde min matematiklærer altid: »Hvad er det, du regner i? Er det bananer? Rumraketter?!« hvis man glemte at skrive enhed efter en udregning.

På samme måde har jeg det med ordet ‘ressource’. Jeg hører det næsten hver dag, især i min politiske dækning. Men hvad betyder det? Det dækker jo tit over flere ting, og det er netop ordets problem. Især politikere og andre ledere dækker sig under ordet, både når de kræver mere af noget, og mener, at der er for meget af et eller andet. Når man spørger, hvad de præcis mener med ‘ressourcer’, er svaret oftest ‘penge’. Men når man så spørger, hvad pengene skal gå til (hvis der skal ’tilføres ressourcer’), er svaret ofte noget mere uklart. Men det er jo sjældent bananer eller rumraketter.

Ordet er med til at fritage beslutningstagere fra at forholde sig konkret til indholdet i en sag. Det er både spild af ja, for eksempel penge – og uansvarligt. 

Helle Nørrelund Sørensen er Danmarks-korrespondent på KNR Grønlands Radio/Kalaallit Nunaata Radioa

0 Kommentarer