Håb om fuldt fradrag for faglige kontingenter

Skatteministeren lover at se på muligheden for fuldt fradrag for faglige kontingenter. For DJ-medlemmer kan det betyde 1000 kroner ekstra til budgettet.

Skatteministeren lover at se på muligheden for fuldt fradrag for faglige kontingenter. For DJ-medlemmer kan det betyde 1000 kroner ekstra til budgettet.

I maj 2010 brød den tidligere regering en gylden regel omkring skattefradrag for faglige kontingenter, da man indførte et fradragsloft på 3.000 kroner. Men med den røde fløj ved regeringsmagten, har fagbevægelsen haft begrundet håb om igen at få fuldt fradrag for kontingenterne, og det håb har nu fået ekstra næring.

Skatteminister Thor Möger Pedersen erklærer i hvert fald, at han er villig til at tage drøftelsen.

»Det er ikke indeholdt i finansloven at ændre på fradragsreglerne for faglige kontingenter, men derfor kan det sagtens drøftes på et senere tidspunkt,« siger han til Politiken, der yderligere erfarer, at disse drøftelser forventes at ske ved forårets trepartsforhandlinger eller ved en ventet skattereform til efteråret.

For DJ-medlemmer vil et fuldt skattefradrag for kontingentet betyde, at man ville kunne trække yderligere 2500 kroner fra bundskatten årligt. DJ beregnede i sommeren 2010, at det gennemsnitligt medlem ville skulle betale 84 kroner mere i skat hver måned – altså ca. 1000 kroner årligt – på grund af fradragsloftet.

DJ-formand Mogens Blicher Bjerregaard var en af de mange kritiske røster, da fradragsloftet blev besluttet i maj 2010.

»Igen et angreb på de faglige organisationer, og det er et angreb, der bunder i fuldstændig manglende forståelse for, hvorfor man har det fradrag. De faglige organisationer udfører et stort stykke arbejde for demokratiet. Man kan se på udlandet – lande med svage organisationer er også svage demokratier. Det er blandt andet derfor, at der gives fradrag for faglige kontingenter,« sagde Mogens Blicher Bjerregård dengang.

Fradragsloftet har dog tilsyneladende ikke ført til medlemsflugt fra DJ, der har haft en jævn medlemsstigning over flere år.

0 Kommentarer