OPRYDNINGEN

Gyldent millionhåndtryk på DMJX handlede om at ”undgå offentlig ballade”

Et gyldent håndtryk på 2,1 millioner kroner til den tidligere rektor Trine Nielsen handlede om at undgå ballade i pressen. Daværende bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen vil ikke forholde sig til de nye oplysninger

DMJX og tidligere bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen ville undgå ”offentlig ballade”, da man forhandlede sig frem til en ”mindelig aftale” om et gyldent håndtryk på 2,1 millioner kroner til daværende rektor Trine Nielsen.

Det fremgår af et brev fra DMJX til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som Journalisten har fået aktindsigt i.

I brevet fra midten af august svarer DMJX på kritiske spørgsmål fra styrelsen på baggrund af årsrapporten for 2021, som fik skolens revisorer til at komme med flere kritiske bemærkninger.

I brevet citerer DMJX den tidligere bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen, der sammen med skolens advokat Vibeke Borberg stod for forhandlingerne med Djøf, som repræsenterede Trine Nielsen:

”Vi havde et klart ønske om at ende sagen i en mindelig aftale og ikke i offentlig ballade,” lyder det i brevet, hvor DMJX skriver, at man har ”adspurgt” Lisbeth Knudsen.

Ikke spurgt til citat

Det har ikke været muligt for Journalisten at få Lisbeth Knudsen til at svare på, hvorvidt hun har sagt de ord, hun bliver citeret for. Det har heller ikke været muligt at få hende til at forholde sig til udtalelserne eller stille op til andet end skriftligt interview.

”Jeg er ikke blevet spurgt til citat til redegørelsen. Det ligger fast,” skriver hun i en sms.

Herefter har det ikke været muligt at få et klart svar på, om hun er blevet spurgt uden for citat.

Hvorfor citerer DMJX dig så i brevet?

”Det må du jo spørge dem om. Jeg har intet hørt fra DMJX om redegørelsen og har i øvrigt heller ikke set den. Er ikke blevet anmodet om at bidrage,” svarer hun.

Journalisten har ad flere omgange sendt opfølgende sms-spørgsmål til Lisbeth Knudsen, hvor vi spørger hende, om hun har sagt det, hun er citeret for.

Jeg har brug for at vide, om du vil svare på, hvorvidt du har sagt det, du citeres for i DMJX’ brev til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Har du sagt det?

”Jeg har svaret, at jeg ikke er blevet spurgt og ikke har været i kontakt med DMJX i forbindelse med redegørelsen til styrelsen,” svarer Lisbeth Knudsen.

OK, så du vil ikke svare på, om du har sagt det, du citeres for?

Lisbeth Knudsen er ikke vendt tilbage på det sidste spørgsmål, men det fremgår, at hun har læst beskeden.

Fremgår af aktindsigt

I brevet fra DMJX er det tydeligt, at skolen anfører Lisbeth Knudsen som afsender på citatet:

”Der blev valgt et kompromis på flere strækninger, og sådan er det jo i visse situationer. Den slags aftaler kan man jo ikke altid slå op i en facitliste,” citerer DMJX også Lisbeth Knudsen for at sige.

Af brevet fra DMJX til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fremgår det, at man har spurgt Lisbeth Knudsen. Foto: Aktindsigt

Journalisten har spurgt DMJX’ nuværende ledelse, om man fra skolens side vil stå på mål for citatet og bekræfte det.

Det vil skolen ikke svare på.

Her lyder det i et skriftligt svar fra administrationschef Jørgen Johannsen, som også er afsender på brevet fra DMJX til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

”Vi har ikke yderligere kommentarer til det materiale, som vi har sendt til styrelsen.”

Vibeke Borberg har talt med revisorer

Vibeke Borberg bliver også nævnt i brevet fra DMJX, hvor man skriver, at hun ”ikke umiddelbart kan huske detaljerne omkring forhandlingen”.

Til Journalisten fortæller Vibeke Borberg, at hun ikke har talt med DMJX om forløbet, men i stedet har talt med skolens revisorer fra Deloitte.

Hun mener dog ikke, at den samtale er gengivet korrekt i brevet fra DMJX:

”Jeg har ikke talt med DMJX om det, og det er heller ikke det, jeg har oplyst til revisor, men derimod, at jeg har tavshedspligt. Jeg har ikke sagt, at jeg ikke kan huske, hvad der er foregået, for det kan jeg udmærket,” siger Vibeke Borberg, som også henviser til tavshedspligten, da Journalisten spørger ind til processen med at forhandle fratrædelsesgodtgørelsen.

Hun vil dog gerne tilføje, at det i sidste ende har været bestyrelsens ansvar at vurdere, om man ville indgå fratrædelsesaftalen eller føre en sag om afskedigelse:

”Jeg har haft forhandlinger med Djøf, som er landet et sted, hvor bestyrelsen så har sagt, at det vil de gerne acceptere. De kunne have valgt på det tidspunkt at sige, at de ikke kunne leve med det, og at de derfor i stedet ville vælge at køre det efter reglerne om afskedigelse,” siger hun.

Over for Journalisten har flere daværende medlemmer af bestyrelsen bekræftet, at der på et lukket møde foregik en orientering om fratrædelsesgodtgørelsen:

Journalisten har også fået aktindsigt i et kortfattet referat fra det omtalte onlinemøde, hvor det også fremgår, at bestyrelsen enstemmigt tog orienteringen fra Lisbeth Knudsen til efterretning:

I forbindelse med Journalistens afsløring af beløbet i Trine Nielsens fratrædelsesgodtgørelse oplyste hun, at hun ikke ønskede at kommentere sagen yderligere.

Hun svarede dog på nogle spørgsmål, da Journalisten i august spurgte ind til fratrædelsesgodtgørelsen.

Tema om oprydningen på DMJX

Tidligere kunne Journalisten fortælle, at DMJX kort tid inden den omfattende sparerunde til 3,5 millioner kroner forfremmede to tidligere medarbejdere med en ”væsentlig lønstigning” på omkring 11.000-12.000 kroner om måneden eksklusive pension, og at man ikke slog stillingerne op offentligt, hvilket der ellers er krav om i en offentlig institution.

Det fremgik også, at den daværende ledelse få uger inden Trine Nielsens fratrædelse indstillede samarbejdet med højskolens daværende økonomi- og administrationschef. Vedkommende fik en resultatløn, der ifølge revisorerne sår tvivl om, hvorvidt skolen har været tilstrækkeligt sparsommelig.

For nylig kunne Journalisten også fortælle, at det har vakt kritik, at der i forbindelse med Trine Nielsens tiltræden og tidligere rektor Jens Otto Kjær Hansens fratræden blev brugt relativt store beløb på receptioner.

Sidst men ikke mindst har der fra revisionens side været en overordnet og omfattende kritik af skolens generelle økonomistyring, som man siden har forsøgt at rette op på i samarbejde med revisorer fra Deloitte. Blandt andet kritiseres det, at der ikke er tilstrækkelig skriftlighed om de beslutninger, der blev truffet under den tidligere ledelse.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
30. SEPTEMBER 2022
Bravo. Godt håndværk.