search

Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

DJ svigter sit eget formål, mener instruktør Christoffer Guldbrandsen. »I dag handler det om at have mange medlemmer, ikke at varetage journalistikkens interesser. Derfor er forbundet irrelevant for mig,« siger Guldbrandsen til Journalisten.dk.

DJ svigter sit eget formål, mener instruktør Christoffer Guldbrandsen. »I dag handler det om at have mange medlemmer, ikke at varetage journalistikkens interesser. Derfor er forbundet irrelevant for mig,« siger Guldbrandsen til Journalisten.dk.
Kan Dansk Journalistforbund rumme både den kritiske journalist og spindoktoren? Det mener DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård sagtens.

»Vi gør os ikke til dommere,« sagde han i et stort interview med Journalisten.dk.

Men det interview vil instruktør Christoffer Guldbrandsen ikke lade stå uimodsagt. Det er sagen mellem ham og tidligere rådgiver i Forsvarsministeriet Jacob Winther, der har kickstartet debatten.

»Det er ikke overraskende for mig, men det er nedslående endnu en gang at se, at Dansk Journalistforbund ser det som sin opgave at bistå en spindoktor, som er blevet afsløret i magtmisbrug og lovovertrædelser for at få en sag til at gå væk,« siger Guldbrandsen til Journalisten.dk.

Hvorfor overrasker det dig ikke?

»Det er jo det, jeg har kunnet konstatere er linjen i forbundet. Mit synspunkt er, at enten repræsenterer man magten, eller også repræsenterer man dem, der udfordrer magten. Man kan som forbund ikke begge dele samtidig.«

Derfor har Christoffer Guldbrandsen også meldt sig ud af Dansk Journalistforbund. Det gjorde han i al stilfærdighed omkring december sidste år.

»Tanken om, at jeg selv bidrog til at betale for spindoktorens advokat gennem et mangeårigt medlemskab af forbundet, var selvfølgelig helt uholdbar. Længere væk kommer man næppe fra forbundets formålsparagraf. Derfor har jeg meldt mig ud,« siger han.

Christoffer Guldbrandsen henviser til DJ's formålsparagraf. I det første punkt står, at et af forbundets formål er »at fremme (…) en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne«.

Mener du, at DJ lever op til dets formålsparagraf?

»Nej, åbenlyst ikke i det her tilfælde. Når man kommer i den paradoksale situation, at man er med til at finansiere en forsvarsministers spindoktors kampagne for at tilbageholde væsentlige oplysninger og undgå at blive afsløret, så arbejder man netop for magthavernes interesser,« siger han.

Det stod også klart for Christoffer Guldbrandsen længe før december, at han skulle melde sig ud af DJ.

»Hele forbundets håndtering af sagen og Mogens Blicher Bjerregårds temmelig naive tilgang gjorde det hurtigt klart for mig, at det ikke gav den store mening at være medlem af forbundet,« siger han.

Hvad mener du, DJ burde gøre anderledes? Skal de smide alle kommunikatørerne ud af forbundet?

»Jeg har ikke noget bud på, hvordan DJ skal organisere sig. Men jeg meldte mig ind i et journalistforbund, fordi jeg ønskede mine interesser som journalist varetaget. Det, der så er sket gennem de mange år, er, at det i dag handler om at have mange medlemmer, ikke at varetage journalistikkens interesser. Derfor er forbundet irrelevant for mig i dag. Det synes jeg selvfølgelig er ekstremt ærgerligt, og jeg har meldt mig ud i frustration.«

Mogens Blicher Bjerregård siger i interviewet med Journalisten.dk, at det ikke er hans opgave at gøre sig til dommer over medlemmerne eller de enkelte medlemmers etik. Hvad mener du om det argument?

»Det er jo ufrivilligt komisk. Han er formand for journalistforbundet, og så vil han ikke forholde sig til en konkret situation, der er vigtig for journalistikken. Men hele det interview er jo lettere grotesk. Han fremfører, at han ikke vil kommentere mere på den konkrete sag, selv om hele diskussionen udspringer af, at han har kommenteret på sagen. Når du så konfronterer ham, så vil han ikke længere kommentere på den konkrete sag,« siger Christoffer Guldbrandsen.

Kommentarer
23
Lars Werge
26.05.11 09:58
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Nu er det ikke noget særsyn, at DJ’s medlemmer melder sig ud. Nogle gør det af utilfredshed, andre fordi de går over i et chefjob eller i en anden branche – det har DJ et ganske pænt kendskab til, fordi en lang række af de medlemmer, der vælger at sige farvel til fællesskabet, ganske enkelt fortæller os hvorfor i forbindelse med udmeldelsen.

Og i DJ kigger vi altid grundigt på de begrundelser, folk giver os for at melde sig ud. Akkurat som vi også bestræber os på at reflektere over den kritik, vi får fra medlemmer, der vælger at blive i forbundet – og det er heldigvis de fleste.

Christoffer Guldbrandsen har valgt at stoppe medlemskabet af DJ, og det tager vi naturligvis til efterretning. Men begrundelsen, som han offentliggør nu, mere end et halvt år efter sin meddelelse til os, kalder på et par svar.

DJ’s fornemste opgave er at varetage medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, yde den fornødne bistand til medlemmer i problemer og at søge den størst mulige ytringsfrihed for vore medlemmer. Vores opgave er at hjælpe vore medlemmer – den er ikke at dømme i de sager, medlemmet kommer ud i.

Skulle det ske, at to DJ-medlemmer kommer i konflikt med hinanden, sørger DJ’s normer for god sagsbehandling for at lægge rammerne for, at der er vandtætte skotter i sagsbehandlingerne af de to sager. De to sager bliver holdt helt adskilt i DJ-systemet.

Det er indlysende, at DJ ikke længere blot er et forbund for journalister. DJ er et forbund for alle, der arbejder med kommunikation og medier, og vi arbejder fortsat og målrettet på at inkludere medlemmerne. De fastansattes løn- og arbejdsvilkår er vigtige for DJ, men det er freelancernes prisfastsættelse også, og elevernes krav om ordentlige praktikpladser ligger fuldstændig på linje med kommunikatørernes ønsker om at blive hørt og taget alvorligt af forbundet.

Der er mange udfordringer for et forbund som DJ. Vi går til dem alle med oprejst pande og med viden om, at vi skal tænke på alle medlemmernes tarv og velfærd. Det gør vi ud fra DJ’s vedtægter, og det helt kedsommelige svar for en ildsjæl som Guldbrandsen er, at hvis han føler, disse vedtægter skal ændres, så der for eksempel er medlemsgrupper, der bør forhindres hjælp eller adgang til forbundet, så må han deltage i den politiske debat i DJ’s demokrati.

Men det kræver naturligvis, at man er medlem.

Med venlig hilsen

Mogens Blicher Bjerregaard, formand - DJ

Lars Werge, næstformand - DJ

Fremhævet af Journalisten
Heinrich R. Jørgensen
26.05.11 10:34
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Et klassisk fagforbund har utvivlsomt nogle potentielle udfordringer, når det skal forsøge at afbalancere de to interesser der burde være dennes: Fagets og fagets udøvere. Hvem andre forsvarer faget?

Når kompromisser skal indgås, og en gylden middelvej findes, er det næppe en populær udmelding af argumentere for at fagets interesser er vigtigere end medlemmernes, og at det er klogest at slække på medlemmernes interesser for at kunne undgå at give køb på det faglige.

Men det er en nødvendig holdning, og strategi. Hvis ikke fagets interesser sættes først, eroderer fagets funktion, relevans og eksistensberettigelse. De kortsigtede perspektiver bør vige for at langsigtede og strategiske.

Hvis ikke DJ er fagets fremmeste forsvarere - hvem er da?

Fremhævet af Journalisten
Niels Borchert Holm
26.05.11 11:00
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Det er dejligt, at der er god kommunikation ved de fleste udmeldelser fra DJ. Men det var vist ikke den mest centrale pointe i artiklen.

Hvis 'det er indlysende, at DJ ikke længere blot er et forbund for journalister,' er det så jeres plan at ændre forbundets første og antageligt vigtigste formålsparagraf, stk 1? Hvis jeg har forstået den korrekt, bygger den nemlig på ideen om et journalistforbund for journalister.

Måske skulle man, set i lyset af forbundets holdning til den konkrete sag, tilføje, at kampen for pressefriheden overfor myndigheder og magthavere kun gælder, så længe DJ ikke også repræsenterer myndigheder og magthavere.

Det er sympatisk, at I ”arbejder fortsat og målrettet på at inkludere medlemmerne,” men paradokset, der består af forbundets formål og jeres handling i denne sag, kommer tilsyneladende af, at I har gjort forbundet for rummeligt.

Eller sagt kort: En ministers nærmeste rådgiver kan - rent logisk betragtet - ikke være medlem af et forbund, der vil tale journalisters sag overfor ministeren

Den konflikt bør I kunne anerkende, i stedet for at fortælle om god udmeldelsespraksis.

Fremhævet af Journalisten
Heinrich R. Jørgensen
26.05.11 11:19
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Jeg tillader mig et genbruge en del af en tidligere kommentar, der måske har relevans i denne tråd også?

 <cite>"Der er vægtige grund grunde til at journalistfaget bør have sit eget dedikerede fagforbund. Det lyder betænkeligt, hvis det faglige fokus udvandes til "blot" af handle om kommunikation.

Det vil inkludere f.eks. reklamebranchen og andre formidlere af budskaber, der ikke har udgangspunkt i journalistisk metode og formål. Reklamebranchens Grand Old Man, Joseph Goebbels, flirtede som bekendt kraftigt med fusionen af flere traditioner for kommunikationsskik, der hidtil havde været adskilt. Han havde selvfølgelig ret i, at fusionen var hensigtsmæssig når magthavere gerne vil kommunikere effektivt. Hans opfattelse af medierne var som bekendt, at de var et klaviatur, som regeringen kan spille på."</cite>

Fremhævet af Journalisten
Christoffer Guldbrandsen
26.05.11 11:36
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

 


Hej Mogens Blicher Bjerregaard og Lars Werge,

der er jo tale om en principiel diskussion. Mit synspunkt er som tidligere nævnt, at enten repræsenterer man magten, eller også repræsenterer man dem, der udfordrer magten. Man kan som forbund ikke begge dele samtidig.

I Norge har man længe taget konsekvensen. Her kan man ikke være medlem af journalistforbundet, hvis man er spindoktor, kommunikationsmedarbejder eller lignende.

Det er trist at i ikke forholder jer til den principielle problematik.

Vh
Christoffer

 

Fremhævet af Journalisten
Lene Rimestad
26.05.11 12:47
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Må et advokatfirma godt repræsentere både den anklagede og anklageren?

Kan man i forhandlinger om fx offentlighedslov godt både repræsentere dem, der vil have mere offentlighed og dem, der vil have mindre?

Synes jeg, at det er fedt, at mine forbundspenge skal bruges til at forsvare spindoktorer?

Det er et principielt spørgsmål, som her - igen - rejses, og der er flere og flere, der diskuterer det.

I kan godt spinne videre om det med en hel masse salgsgas og flotte intentioner på et sygt abstraktionsniveau, men I kan også tage en alvorlig snak om det.

På det konkrete niveau: Hvilken konsekvenser har det her nu, og hvilke konsekvenser vil det få i takt med, at vi bliver flere kommunikationsfolk og færre journalister i forbundet?

Det er vist på tide.

Guldbrandsen bliver nok ikke den sidste graverjournalist, der føler, at forbundet ikke længere er til for ham/hende.

Med venlig hilsen

Lene Rimestad

Fremhævet af Journalisten
Allan Bauer
26.05.11 12:55
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«
Havde der været en Facebook-agtig 'synes om'-knap; havde jeg klikket på den i forbindelse med Lene Rimestads indlæg. Og jeg glæder mig til at læse formændenes svar!
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
26.05.11 14:51
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Diskussionen handler om to forskellige ting: Forbundets formålsparagraf. Og interessekonflikter mellem medlemmer. 

Interessekonflikter mellem medlemmer kan altså opstå i selv det smalleste journalistforbund. Også to journalister kan få en konflikt - om ophavsret, penge, kildebeskyttelse, eller hvad ved jeg. Det skal DJ bare kunne håndtere.

Det andet aspekt er DJs formål: at arbejde for en udvidelse af pressefriheden. Er det til hinder for at optage kommunikationsfolk? Vel ikke generelt; jeg tror faktisk godt at man kan være kommunikationsmedarbejder i Sundhedsstyrelsen eller Spar Nord eller Scleroseforeningen og så alligevel gå ind for pressefrihed. 

Men så er det måske kun visse kommunikationsfolk vi ikke vil have med? Jacob Winther, for eksempel, ham vil vi ikke have med, kan jeg forstå.

Det kan vel også tænkes at der er journalist-journalister der ikke arbejder for pressefrihed. Nogle af dem tager måske på luderture og snakker kilderne efter munden, og dem kan vi heller ikke have med. Og hvad med ugebladenes gossipjournalister? Det må vi lige overveje.

Men hvem skal nu afgøre hvem der må være med? Det skal DJs ledelse selvfølgelig, og det er naturligvis ikke noget problem så længe det er hædersmænd som Mogens Blicher Bjerregaard og Lars Werge der står i spidsen; dem turde vi gerne betro at foretage en etisk sortering af optagelsesansøgningerne. Men en dag får DJ måske en ledelse som har andre etiske holdninger, og til den tid ville jeg nu være glad for at det var objektive regler og ikke etiske skøn, der bestemte hvem der måtte være medlemmer af forbundet.

Den objektive regel kunne selvfølgelig være at vi ikke vil have kommunikationsfolk med. Den er ganske vist ikke ret meningsfuld og ville udelukke en masse kommunikationsfolk der aldrig har det midnste for at krænke pressefriheden. Men vi ville da slippe for Jacob Winther, så var det ikke en god idé?

Næppe. Det norske forbund har 9.500 medlemmer. Så mange rigtige journalister er overhovedet ikke i Danmark. Guldbrandsens "rene" forbund ville blive et lille, fattigt ét, som var afhængig af ulønnet arbejdskraft, og det ville næppe have mange kræfter til at slås for pressefriheden. Det er da heldigt at vi kan bruge kommunikationsfolkenes kontingentpenge til at kæmpe for journalistikken.

 Uffe Gardel, Berlingske 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
26.05.11 18:15
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Uffe Gardel har fat i noget rigtigt. 

For mig at se skal forbundet arbejde for etik og faglighed, uanset hvor man er i systemet. Skal jeg være lidt hård ved kommunikationsområdet er etik og faglighed totalt fraværende. Skal jeg være lidt hård ved den traditionelle journalistik, er etikken og fagligheden for stærkt nedadgående.

 Derfor er der masser at give sig i kast med for Dansk Journalistforbund med de medlemmer vi har.   

Fremhævet af Journalisten
Lars Elmsted
27.05.11 07:55
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Godt brølt - Gardel!

Når Martensen mener, at "på kommunikationsområdet er etik og faglighed totalt fraværende" opfatter jeg det nærmest som et frustrationsbrøl, der bunder i grundlæggende uvidenhed.

Journalistik og kommunikation er to forskellige discipliner, der deler en række værktøjer og arbejder i den samme branche.

Den grundlæggende forskel mellem de to discipliner er kommunikatørernes rolle som formidler af partsindlæg overfor journalistens rolle som uafhængig informatør.

Kommunikatørens rolle er at hjælpe andre med at formidle deres budskaber på den mest hensigtsmæssige måde under hensyntagen til afsenders ønsker og modtagerens situation.
Kommunikatøren er også brobygger mellem verden udenfor organisationen og selve organisationen. Det er altså kommunikatørens rolle at støtte en beslutningstagers ambition ved at bringe virkeligheden ind i organisation eller ind til personen og dermed udfordre organisationen eller personen på sit eget selvbillede. Det er også opgaven at formidle, så organisationens eller personen gennemslagskraft overfor en modtager forstærkes.

Kommunikatører arbejder lige som journalister på et etisk grundlag, hvor professionalisme og respekt for afsender og modtager er altafgørende.

Etik og høj faglighed er afgørende, hvis vi skal varetage den rolle, jeg har skitseret, på en måde så kommunikationen skaber reel værdi for en virksomhed.

Kommunikatører giver saglig rådgivning til opdragsgiveren og tager i rådgivningen udgangspunkt i målgruppernes perspektiv.

Derfor er vi rigtigt trætte af at høre ordet Spindoktor. Der er registreret 17 særlige politiske rådgivere i centraladministrationen. Hertil kommer nogle få stykker i kommuner og regioner og store private virksomheder.

Hvert fjerde medlem af DJ arbejder med kommunikation.

Lad os dog få en debat, der baserer sig på bare et minimum af indsigt i, hvad det er, vi går og laver!

Lars Elmsted
Formand for DJ Kommunikation

Fremhævet af Journalisten
Svante Karlshøj Ipsen
27.05.11 09:45
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Nej, Uffe Gardel, det handler ikke om to forskellige ting. Det handler om én:

Strider optaget af kommunikationfolk mod Dansk Journalistforbunds første formålsparagraf?

Svaret er åbenlyst ja, og det skaber interessekonflikter internt i forbundet.


Fremhævet af Journalisten
Anders Jensen
27.05.11 10:06
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Sikke en omgang forvrøvlet pladder fra Uffe.  

"Jeg tror faktisk godt at man kan være kommunikationsmedarbejder i Sundhedsstyrelsen eller Spar Nord eller Scleroseforeningen og så alligevel gå ind for pressefrihed"

 - Ja, så længe lokummet ikke brænder i Sundhedsstyrelsen, Spar Nord eller Scleroseforeningen

"Det kan vel også tænkes at der er journalist-journalister der ikke arbejder for pressefrihed. Nogle af dem tager måske på luderture og snakker kilderne efter munden, og dem kan vi heller ikke have med. Og hvad med ugebladenes gossipjournalister? Det må vi lige overveje" 

- Disse typer kan ikke sammenlignes med kommunikationsmedarbejdere. Det ligger ikke indbygget i deres jobbeskrivelse, at de skal agere obstruerende indimellem.

"Men hvem skal nu afgøre hvem der må være med? Det skal DJs ledelse selvfølgelig, og det er naturligvis ikke noget problem så længe det er hædersmænd som Mogens Blicher Bjerregaard og Lars Werge der står i spidsen; dem turde vi gerne betro at foretage en etisk sortering af optagelsesansøgningerne. Men en dag får DJ måske en ledelse som har andre etiske holdninger, og til den tid ville jeg nu være glad for at det var objektive regler og ikke etiske skøn, der bestemte hvem der måtte være medlemmer af forbundet."

- Præcis det er vel derfor der foreslås en segmentering i forhold til stillingsbeskrivelser og intet andet.

"Næppe. Det norske forbund har 9.500 medlemmer. Så mange rigtige journalister er overhovedet ikke i Danmark. Guldbrandsens "rene" forbund ville blive et lille, fattigt ét, som var afhængig af ulønnet arbejdskraft, og det ville næppe have mange kræfter til at slås for pressefriheden. Det er da heldigt at vi kan bruge kommunikationsfolkenes kontingentpenge til at kæmpe for journalistikken".

- Der foregår ikke nogen kamp for kommunikationsfolkenes kontingentpenge p.t.. Dertil har DJ alt for travlt med at pleje forskellige faggruppers modstridende interesser. Hvilket som bekendt var debattens udgangspunkt.      

Fremhævet af Journalisten
Anders Jensen
27.05.11 11:44
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Netop Uffe Gardel har i øvrigt selv demonstreret vanskeligheder ved at varetage modstridende interesser:

https://journalisten.dk/freelancegruppen-kritiserer-uffe-gardel

Fremhævet af Journalisten
Poul Struve Nielsen
27.05.11 12:06
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«
Kunne nogen præcisere, hvad det mere præcist er, DJ støtter her? Vist er der plads til både kommunikationsfolk og journalister, og selvfølgelig skal alle medlemmer have den nødvendige opbakning i deres fagforening. Men Winther handlede vel på vegne af forsvarsministeren. Hvordan kan advokatregningen så ende hos DJ?
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
27.05.11 12:57
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Lars Elmsted manifest er et godt udgangspunkt for en videre debat om emnet. Vi bliver nødt til at forholde os til virkeligheden, når vi taler om opgaver vi evt. kan blive enige om i forbundsregi. Lars Elmsted oplevelser er naturligvis relevante (så jeg er da glad for, at der gode eksempler) , og de skal naturligvis indgå i en diskussion og gerne fremstå som  pejlemærker for etik og faglighed - men det han ikke har øje for, skal naturligvis med i en sådan snak for at nå frem til en fair status og erkendelse af problemet størrele og indhold.

Jeg skal ikke trætte læserne med en lang række eksempler, men alligevel bringe et par ting på bordet fra virkelighedens verden.

F.eks. DSB First. 

F.eks. den sag jeg går noget op pt i Silkeborg Kommune, der netop er indklaget til Statsamtet  http://www.facebook.com/notes/et-anst%C3%A6ndigt-silkeborg-jatak/klage-afsendt-tl-statsforvaltningen-midtjylland-i-dag-pr-mail/223913697635688 (Kommunikationsafdelingen brugte ikke deres faglighed, men gjorde bare som borgmesteren ønskede - det samme skete i juridisk afdeling) 

F.eks. denne kommentar, som faldt på K-forum efter en længere debat om netop kommunikatørernes etik og faglighed:

Gunnar Langemark : K-forum er samlingsstedet for de professionelle løgnhalse, der sælger deres retoriske evner til højestbydende. Du kan da ikke forvente, at vi skal have et etisk kompas - bare fordi vi er akademikere.
At være akademiker betyder da bare, at man kan levere flydende bull-shit, når man kommer på glatis. Du kan forvente etik af intellektuelle. Men det er som bekendt ikke den type mennesker, som vore højere læreanstalter "producerer" i disse årtier.

F.eks. denne kommentar, om akademikere inden for kommunikation:

"Voldsom proportionsløshed blandt enkelte intellektuelle debattører og en masse læserbrevsskribenter er selvfølgelig ikke noget nyt. Det virkelig bekymrende er, hvor svag vaccinen målt på offentlig afstandtagen efterhånden er blevet herhjemme." Tøger Seidenfaden

Og jeg skal fortælle, at jeg også har erfaring som kommunikatør.

 Det kan være, at Lars Elmsted slet ikke erkender præmissen efter at have læst mit indlæg. I så fald er det stadig op ad bakke. Og dermed et kæmpeproblem i og for forbundet. 

Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
27.05.11 15:44
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Anders Jensen gør opmærksom på en uenighed jeg for år tilbage havde med Freelancegruppen.

Det er jeg glad for, eftersom denne sag er en god illustration af min pointe:

Også "rigtige" journalister kan blive uenige og endda opleve interessemodsætninger. Det må og skal DJ kunne rumme; ingen ved deres fornufts fulde brug ville vel foreslå at Freelancegruppen skulle forlade DJ, uanset at gruppen fra tid til anden er uenig med andre grupperinger i forbundet.

 (I øvrigt repræsenterede jeg i den konkrete sag ikke DJ, men de fastansatte journalister på Berlingske).

 Bedste hilsner

Uffe Gardel, Berlingske 

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
27.05.11 20:24
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Er enig med Uffe Gardel og Lars Elmsted. Ikke, at der ikke er problemer, men dem skal vi nok klare at få diskuteret og håndteret inden for DJ.

I øvrigt var det ikke kun Jacob Winther, der fik et tilskud fra DJ på 25.000 kr. i den tvist. Det gjorde Christoffer Guldbrandsen også. Samme beslutning, samme sag - to forskellige rådgivere i DJ, lige meget i tilskud til hver. Det er vist ingen hemmelighed.

Med venlig hilsen

VILLY DALL, HB

Fremhævet af Journalisten
Kim Barren
27.05.11 20:29
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Jeg ved ikke om jeg skal starte med at undskylde, at jeg atter er tilbage i DJ efter en ufrivillig pause grundet en chefstilling, der krævede et andet fagforeningsmedlemsskab.

Men jeg glæder mig til atter være en del af DJ's fællesskab - også selv om jeg er en dem, som Guldbrandsen og en række andre stenalderjournalister åbenbart ønsker hen hvor pebret gror!! Men glæder mig til gengæld -- som altid - over kloge ord fra min gamle kollega og TR-mand Uffe Gardel.

Jeg skal ikke gå ind i en større debat, fordi jeg simpelthen ikke forstår argumenterne for at kommunikationsfolk ikke kan være medlem af DJ.

Bedste hilsen

Kim Barren, kommunikationschef, Svendborg Kommune

Fremhævet af Journalisten
Frederik Brun Madsen
27.05.11 22:47
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Jakob Winther og Søren Gade blev for nogle år siden inviteret til journalisternes fagfestival. De to herrer skulle tale om hvor dygtige, de var til at samarbejde med pressen. Det samme gjorde Scientologys kommunikationschef Anette Refstrup. Hun var også inviteret til at fortælle om åbenhed i den omstridte kirke. Hun sagde, at pressen var blevet meget mere nuanceret.

Det var nærmest hyggeligt, da jeg senere på dagen stod på gangen og småsludrede med forsvarsministerens åbenhedsmedarbejder over en pilsner og betragtede hans lidt for store jakkesæt. Ja, det var på et tidspunkt så hyggeligt, at jeg glemte, at der var noget helt galt. At musikken var skinger. Showet stinkende surt. Og forbundets forsamling i Odense Congress Center mest af alt lignede et udtrådt kludetæppe af skriverkarle, parfumesælgere og magtmænd. Det var netop en norsk journalist, der gjorde mig opmærksom på det: At vi var på helt forkert kurs.

Guldbrandsen rejser i mine øjne en uhyre vigtig diskussion, der handler om hele journalistikkens eksistensberettigelse og fremtid: Vil vi fortsætte kursen med at udvande selve forbundets formålsparagraf i ren selvopretholdelse og ignorere det faktum at flere og flere i vores fag arbejder med at forsvare magten i stedet for at udfordre den. Eller skal vi finde en anden klub, der er lidt mere ærlig omkring sit virke?  

Vi ser efterhånden sagerne dukke op her, der og alle vegne. Stein Bagger havde en håndlanger, der med vold og magt modarbejdede en ihærdig journalist. DSB havde en håndlanger, der gik langt over stregen i forsøget på at bekæmpe kendsgerninger om et ubegribeligt økonomisk rod. Og det står klart at Forsvarsministeriet også har haft lidt for dygtige håndlangere i forsøget på at styre pressen. Sådan er vilkårene i dag, hvis man vil udfordre magten. Men spørgsmålet er om vi også skal dele klubhus med magthavernes håndlangere. Nej, det mener jeg ikke! Heller ikke hvis prisen er et mindre stærkt forbund.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
28.05.11 04:31
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«

Det er lidt trist at se de seneste modererende kommentarer. Sagen er, at de seneste to års meldinger har gået på et stærkt ønske til et forbund med mere styr på fagligheden og etikken. 

Jeg er af den opfattelse, at problemer, opgaven, er størst på kommunikationsområdet. Endog meget stort. Og at opgaven bliver større og større på den traditionelle journalistik.

I følge Uffe Gardel er der ikke er 9.500 rigtige journalister i Danmark, hvilket jeg er sikker på er rigtigt. Medlemmer af Dansk Journalistforbund laver mange forskellige ting - og derfor bliver opgaven at få styr på nogle pejlemærker fagligt og etisk vi alle kan være så nogenlunde enige om. 

Tendensen er, at de økonomiske og politiske kræfter vinder - og de faglige og etisk dyder taber.

Når man er medlem af Dansk Journalistforbund mener jeg, at man skal vedkende sig faglighed og etik - uanset man er journalist på Ekstra Bladet, Politiken, Københavns Kommune, Finansministeriet - eller hvor det end måtte være. 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
29.05.11 15:29
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«
Jeg fandt lige denne her http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2010/November/Skal-vi-have-nye-presseetiske-regler-/ hvor Mogens Blicher Bjerregård tager fat på emnet. Har I allerede glemt den vigtige diskussion?
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
29.05.11 18:23
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«
Carsten Jensens fortælling om status, til inspiration http://www.youtube.com/watch?v=xsybuDuOxSM
Fremhævet af Journalisten
Karin Mette Petersen
29.05.11 20:46
Re: Guldbrandsen: »Jeg har meldt mig ud i frustration«
DJ-formands argumenter for at støtte det ene, men ikke det andet medlem, holder simpelt hen ikke.

I et læserindlæg i Journalisten nr. 7, 4. maj, fortalte jeg om uenigheden i HB vedr. støtte eller ej til de to DJ-medlemmer Jørgen Dragsdahl og Jacob Winther. For mange medlemmer var det nyt, viser debatten her på siden, at forbundet i februar 2010 valgte at støtte Jacob Winther med 25.000 kontingentkroner til advokatbistand i en injuriesag mod Christoffer Guldbrandsen (Guldbrandsen fik et tilsvarende beløb). Nogle måneder senere, i august 2010, fik Jørgen Dragsdahl nej til DJ-støtte til SIN kostbare injuriesag mod Bent Jensen, som han foreløbig har vundet i byretten.
Formand Mogens Blicher Bjerregård har efterfølgende forsøgt at kaste røgslør ud over de to sager, både da HB havde dem til behandling, og da DJ-medlem Karitte Lind Bejer spurgte til DJs inkonsekvens i de to sager i bladet Journalisten og på Journalisten.dk

Ifølge Mogens BB er Winthers og Dragsdahls sager vidt forskellige. Men nej, de er meget ens, og det er helt uforklarligt, hvorfor Mogens og HBs flertal ikke behandlede sagerne ens.

Mogens' røgslør er bl.a. , at han kalder Jacob Winthers sag en sag om "kildebeskyttelse", selv om den i bund og grund var en injuriesag mod Christoffer Guldbrandsen. Affødt af, at Guldbrandsen i filmmagasinet EKKO beskyldte Winther for at have lækket fortrolige oplysninger fra Forsvarsministeriet.

Det fremgår tydeligt af gamle HB- og udvalgspapirer i sagen. 3. februar 2010: "Det indstilles, at Mediepolitisk Udvalg/FU giver opbakning til, at DJ i et nærmere fastlagt omfang yder ekstern advokatbistand til både Christoffer Guldbrandsen og til Jakob Winther i en evt. injuriesag". Og forbundets sagsbehandler skrev: "Det er min indstilling, at DJ konkret i denne sag kan gå ind i en injuriesag uden præjudice for andre injuriesager idet at arbejdsgiveren ikke påtager sig ansvaret for at forsvare en af deres ansatte." Indstillingerne blev vedtaget.

Jacob Winthers daværende arbejdsgiver var Forsvarsministeriet, som altså afviste at støtte ham.

Men Jørgen Dragsdahls daværende arbejdsgiver Information afviste ligeledes at støtte ham, da han blev udsat for injurierende beskyldninger fra Bent Jensen; beskyldninger, der netop byggede på artikler i Information. Altså en parallel situation til Jacob Winthers.

Så er der argumentet om, at Dragsdahls sag er "meget politisk" og derfor ikke kan støttes af DJ. Men var Jacob Winthers ikke det? Den handlede såmand bare om landets førelse og rigets sikkerhed......

Som et PS kan jeg fortælle, at mindst tre af DJs kredse og mindst een stor medarbejderforening gav penge til Jørgen Dragsdahls sag, da Hovedbestyrelsens flertal havde afvist at støtte. Eksempelvis gav Kreds 2 5000 kroner.

 

Venlig hilsen Karin Mette Petersen, medlem af DJs Hovedbestyrelse april 2009-april 2011.

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen