Guide til nyhedsredigering

Regler. Må man gentage lyden af en mortergranat?

Regler. Må man gentage lyden af en mortergranat? Efter fyringen af TV Avisens Jeppe Nybroe er grænserne for redigering af nyheder blevet diskuteret flittigt. DRs programetik fylder 64 sider, men giver ingen konkrete eksempler på forskellen mellem etisk og uetisk redigering. Journalisten har præsenteret en række tv-journalister for hverdagens dilemmaer i redigeringsrummet. Deres erfaringer har inspireret os, men guiden står for Journalistens egen regning.

INTERVIEW

Du må gerne klippe og forkorte ordlyden i interviews, hvis meningen med det sagte bevares

Det er i orden at klippe interview-stumper sammen, hvis det er svar på samme spørgsmål

Det er ikke i orden at tilføje eller fjerne pauser i interviews for at skabe illusionen af, at kilden tøver, er nervøs eller lignende

REDIGERING

Du må gerne vise det samme klip flere gange i samme indslag – for eksempel et fly, der nødlander – hvis det er indlysende, at klippet dokumenterer samme situation – ikke en række nødlandinger

Du må også gerne lave loops på cleansound, hvis det er til baggrundslyd

Du må gerne fjerne støj og rense lyd og billede, så det fremstår tydeligere for seerne

Du må ikke bruge gentagelser af lyd eller billeder for at give indtryk af, at en situation er mere udbredt. For eksempel at en episode med to granater kommer til at se ud, som om der faldt tre granater

Hvis du har optaget tre pistolskud, men kun ét skud kan høres på båndet, må du ikke fremstille det ene skud, som om det er tre forskellige. Men du må gerne fortælle, at der blev skudt tre gange

ARKIVMATERIALE

Det skal fremgå, hvis du bruger arkivoptagelser

Du må gerne bruge generelle arkivoptagelser til at beskrive generelle historier. For eksempel en historie om et nyt skoleforlig ledsaget af skoler og elever fra arkivet

Det er ikke orden at give indtryk af, at du bruger optagelser fra en konkret skole, hvis lyd eller billede stammer fra en anden skole

INSTRUKTION

Det er i orden at instruere kilder til at gøre bestemte ting til dækbilleder – for eksempel gå en tur i haven, hvis det er noget, kilden almindeligvis gør

Det er også i orden at bede medvirkende gøre det flere gange, hvis det er nødvendigt for at få klippemuligheder

Det er ikke i orden at instruere medvirkende til at gøre noget, de ikke normalt gør, som kan skade dem, eller som stiller dem i et ufortjent dårligt lys

Det er i orden at stille det samme spørgsmål flere gange for at få kilder til at give et tilpas kort svar

Det er i orden at forklare kilden, at svaret skal gøres kortere

Det er ikke i orden at fortælle, hvad der skal siges, men du må gerne bruge vendingen »Du har tidligere sagt sådan og sådan – vil du gentage det over for mig?«

MANGLER DER NOGET?

Giv din kommentar her:

0 Kommentarer