Grydeklar baggrundsinformation

Journalistiske opgaver handler tit om at skabe sig et overblik i løbet af kort tid. Hvad handler konflikten i Nordirland om? Hvad er fakta i EUs udvidelse mod øst? Hvad er baggrunden for Øresundsregionens tilblivelse? Med vidensdatabasen Faktalink fra Dansk Biblioteks-Center, DBC, har journalister nu mulighed for at indhente koncentrerede baggrundsoplysninger inden for 170 udvalgte emner. I 2002 vil yderligere 48 artikler blive føjet til databasen.

Et af DBCs kriterier for udvælgelsen af emner har været, at man ikke kan finde oversigtsartikler om emnet andre steder.

Det begrænsede antal emner betyder, at brugerne ikke kan være sikre på at finde en artikel inden for det område, de arbejder på. Men hvis der er bid, giver artiklerne opdaterede, journali-stiske leksikonoplysninger med links til videre informationssøgning. Artiklerne om EUs østudvidelse beskriver blandt andet, hvorfor EU skal udvides, hvad udvidelsen koster, og hvad befolkningerne i ansøgerlandene siger til planerne.

Faktalink bliver drevet af DBC med Dagbladet Informations datterselskab Mediefabrikken som indholdsleverandør. Ideerne til emnevalg kommer fra DBCs redaktion, Mediefabrikken, bibliotekarer og basens brugere. Hidtil har basen været forbeholdt brugerne på landets biblioteker, men fra årsskiftet har alle og enhver kunnet hente artikler fra Faktalink. Prisen er 20 kroner for en artikel, der kan variere fra få sider til 20-30 sider. Brugere betaler med Dankort. Ifølge fungerende webchef på DBC, Ulla Nielsen, er en af fordelene ved Faktalink, at artik-lerne samler oplysningerne i grydeklare oversigtsartikler.

"Artiklerne i Faktalink omhandler emner, hvor der ikke findes en samlet oversigt andre steder. Det gælder f.eks. religiøs fundamentalisme, ekstremsport og seniorpolitik. Hvis man skulle hente det tilsvarende materiale andre steder, ville det være nødvendigt at søge i mange forskellige artikler, bøger og på nettet," siger Ulla Nielsen.

Økonomisk hviler Faktalink i dag i sig selv med abonnementer fra folke- og skolebibliotekerne. Selv om det mod betaling nu er muligt at downloade artiklerne til egen computer, er det fortsat gratis at bruge Faktalink fra folkebibliotekernes computere. Se http://www.faktalink.dk/

0 Kommentarer