Grønt lys for sms’er fra retssager

Det skal være tilladt for journalister at sende tekstbeskeder under retsmøder, fremgår det af lovforslag fra Brian Mikkelsen.

Det skal være tilladt for journalister at sende tekstbeskeder under retsmøder, fremgår det af lovforslag fra Brian Mikkelsen.

En ændring af retsplejeloven betyder, at journalister i fremtiden gerne må sende sms'er under en retssag. Det fremgår af et lovforslag, som justitsminister Brian Mikkelsen har fremsat.
Lovforslaget giver advokater, anklagere, bevogtningspersonale, tolke og journalister mulighed for at sende tekstbeskeder under retsmøder.

Journalist Bo Elkjær fra Ekstra Bladet twittede fra Stein Bagger-sagen. Han hilser lempelsen velkommen.
»Jeg synes, det er fremragende, at man åbner mere op. I virkeligheden er det jo ikke særligt forstyrrende, at nogle journalister sidder og taster. Det er mere indgribende, når alle journalister løber ud af lokalet i pauserne for at rapportere hjem,« siger han.

Det er en arbejdsgruppe nedsat af Domstolsstyrelsen, der er kommet med anbefalingen.
"Hensigten er, at personer, der som led i varetagelsen af deres arbejde under retsmødet har behov for at kunne sende tekstbeskeder via mobiltelefoner mv., skal have mulighed for det uden først at anmode retten om tilladelse. Retten skal dog kunne forbyde også disse personer at sende tekstbeskeder efter en konkret vurdering," hedder det i lovforslaget

2007 blev det forbudt at kommunikere via sms eller mails fra retsmøder, fordi ulovlig brug af mobiltelefoner kunne udgøre et problem for sagens afvikling og en trussel for vidner, lægdommere og ansatte.

0 Kommentarer