Grønlandske medlemmer: Bestyrelsen bør være mere proaktiv

Grønland har de seneste måneder haft to større mediepolitiske sager. Kreds 7's medlemmer efterlyser, at bestyrelsen kommunikerer mere aktivt i sådanne sager. Men formanden afviser: »Jeg sidder ikke og skriver pressemeddelelser, som journalisterne kan læse op af«  

Inden for den seneste tid har der været to større mediepolitiske sager i Grønland. Blandt andet har et regeringsmedlem blandet sig i en sag på Grønlands public service station, KNR, som i forvejen havde resulteret i en medarbejderfyring. Derudover lægger regeringen op til at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer i KNR.

De to sager blev diskuteret på generalforsamlingen i Kreds 7, grønlandskredsen, den 8.marts. Det var blandt andet et ønske fra medlemmernes side, at bestyrelsen udviklede en kommunikationsstrategi, når sager som de nævnte opstår.

»Medlemmerne efterlyste, at bestyrelsen og formanden er mere udfarende og proaktive. De nævnte blandt andet et ønske om at udsende pressemeddelelser og tage de ansatte i forsvar. Min holdning som formand er, at det er tillidsrepræsentanten på de enkelte arbejdspladser, der skal udtale sig om en konkret arbejdsplads. En kredsformand ved ikke nødvendigvis, hvad der sker,« siger formand Mariia Simonsen.

Hun peger også på praktiske forklaringer på, at bestyrelsen ikke kan efterkomme ønsket om en kommunikationsstrategi. Blandt andet at både hende og resten af bestyrelsen har fuldtidsjob. 

»Jeg stiller altid op, når journalister ringer og beder om en kommentar. Men jeg sidder ikke og skriver pressemeddelelser, som journalisterne bare kan læse op af. Det nægter jeg,« understreger Mariia Simonsen.

Årets medlem: Inga Hansen

De sidste fire-fem år har bestyrelsen hvert år uddelt prisen Årets Medlem på generalforsamlingen. I år gik den til journalist på KNR's tv-avis Qanorooq, Inga Hansen.

»Inga fik prisen for sin ukuelige og vedvarende dækning af inuit- og kulturområdet i Qanorooq. Hun har også kæmpet sig tilbage efter en hjerneblødning, så man kan roligt sige, at hun har vundet nogle kampe,« siger Mariia Simonsen om begrundelsen.

Kredsens medlemmer kan hvert år indstille en kollega til prisen, som vælges af bestyrelsen ud fra de medfølgende begrundelser

Overvejer ny overenskomststrategi

Udover Årets Medlem og debat om de mediepolitiske sager, diskuterede de også overenskomster til årets generalforsamling.

»Vi har gennemført to store overenskomster sidste år – en med Selvstyret og en med aviserne. Lønfremgang er snart en by i Rusland, så vi skal overveje en ny overenskomststrategi, ligesom det også sker i forbundet. Købekraften falder, og vores løn stiger ikke med samme takst som priserne. Alle faggrupper har det sådan. Vi skal tænke i nye baner,« fortæller Mariia Simonsen.

Bestyrelsen vil arbejde videre med at overveje overenskomststrukturen.

»Den trænger måske til et gennemsyn og en opdatering til vore dages krav. Vi lytter og deltager i debatten i forbundet omkring det. Jeg er sikker på, vi kan få nye idéer der fra,« siger Mariia Simonsen.

Medlemmerne bliver

Mariia Simonsen beskriver stemningen på generalforsamlingen som god. Omkring 30 medlemmer var mødt op, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af kredsens medlemmer. Generelt melder Mariia Simonsen om gode, stabile medlemstal.

»Og medlemmerne bliver, når de først er meldt ind. Det er jeg meget stolt af. Bestyrelsen har været god til at minde folk om, at det er vigtigt at stå sammen og have et fællesskab,« siger Mariia Simonsen.

Hun fortsætter endnu et år som formand og overvejer, om hun skal genopstille næste år, hvor hun er på genvalg, eller om det er på tide med yngre kræfter. Derudover blev to bestyrelsesmedlemmer genvalgt, mens et nyt medlem kom til.

»Vi har nu fået tillidsrepræsentanten for aviserne ind i bestyrelsen, og det er en stor glæde. Nu har vi to af vores tre tillidsrepræsentanter i bestyrelsen, så vi kan arbejde videre med et bredt bagland, hvor alle de store arbejdspladser er repræsenteret. Jeg glæder mig meget til det videre samarbejde.«

0 Kommentarer