Gratisaviser kan nu få dagbladsstøtte

Urban, 24Timer og andre gratisaviser kan fremover få del i de mere end 320 millioner, som hidtil er kommet dagbladsbranchen til gode via finansloven. En klage fra MetroXpress er årsag til ændringen.

Urban, 24Timer og andre gratisaviser kan fremover få del i de mere end 320 millioner, som hidtil er kommet dagbladsbranchen til gode via finansloven. En klage fra MetroXpress er årsag til ændringen.

Danske gratisaviser har grund til begejstring. Næste år får de nemlig mulighed for at søge om penge fra dagbladspuljen, fremgår det af ny bekendtgørelse fra Biblioteksstyrelsen.

Det er kriterierne, der er ændret, så der nu gives støtte til alle kommercielt udgivne dagblade, hvis de opfylder de nye kriterier.

Der gives dog ikke tilskud til dagblade, der husstandsomdeles nogetsteds. Og det uanset om der er indgået aftale mellem udgiver og modtager – med mindre det sker som led i en tidsbegegrænset kampagne eller højst to gange om ugen.

For 2008 er der afsat 320,8 mio. kr. til fordeling blandt alle tilskudsberettigede dagblade i landet. Dette beløb er delt op i en hovedordning, hvor der ydes hjælp per eksemplar, hvis altså man lever op til de oplyste krav, og en supplementsordning tilegnet særlige blade med henblik på at fremme mangfoldigheden.

Derudover er der afsat 25,7 mio. kr. til en overgangsordning, som kan søges i maj 2009.

Der er ansøgningsfrist den 3. december.

 

 

0 Kommentarer