Gratisarbejde til debat

 Generalforsamling i Kredsen af Journaliststuderende i Odense.

 

Generalforsamling i Kredsen af Journaliststuderende i Odense.

Må man arbejde gratis? Spørgsmålet fik længe debatten til at bølge om kap med tågerne fra de hektisk røgne smøger, da de journaliststuderende fra Odense mødtes til generalforsamling i Hus 88 på Blangstedgård i Odense lørdag den 6. april.

"Reglerne for bijob er ikke særlig gennemskuelige, og vi har svært ved at bruge dem. Vi vil foreslå, at reglerne afskaffes, men det kan først blive på delegeretmødet til næste år," sagde Louise Degn-Hansen i sin beretning.

Emnet var varmt under valget i efteråret, hvor rygter sagde, at 14-15 studerende arbejdede gratis for kommercielle radiostationer. I virkeligheden drejede det sig om nogle få stykker, som på generalforsamlingen sagde, at de tog telefoner og ikke lavede journalistisk arbejde.

"Det er en balancegang mellem ønsket om eksponering og ansvarlighed. Men det er ikke en god idé at arbejde gratis, uanset om det så er at tage telefoner. Formålet var vel, at dem, der gjorde det, gerne ville arbejde med journali-stik," sagde Benjamin Munk Povlsen fra bestyrelsen.

"Nu sviner du dem til. Hvis de vil arbejde gratis, er det op til dem selv," sagde Louise Houmøller, og Lisbeth Christensen mente, at mange studerende blev væk fra generalforsamlingen, fordi KaJO opfattes som de sure opstøds bestyrelse. Set i bagklogskabens lys lovede bestyrelsen at holde fyraftensmøde, hvis en lignende situation opstår.

40 af omkring 180 studerende deltog trods konkurrence fra solskin og fuglefløjt udenfor og praktikdag lige om hjørnet.

Det er i orden at levere artikler til offentliggørelse, når det sker efter aftale som en del af et studieprojekt af kortere varighed. Men salg fra enkeltpersoner skal ske uden at underbyde markedet, indskærpede næstformand i DJ, Christian Kierkegaard.

"Sig ikke, at I skal have mindre, fordi I er studerende. Hvis medierne vil bruge jeres arbejde, har det kvalitet. Så er det ligestillet med de uddannedes, og så skal I have samme betaling," tilføjede Fred Jakobsen, faglig sekretær.

"De to typer fra forbundet", som de blev betegnet af ordstyreren, sagde, at de studerende når som helst kan søge råd og vejledning om aftaler med arbejdsgivere. Det kan ske uden frygt for, at forbundet anlægger bijobsag dagen efter.
Nogle tv-stationer har svært ved at forstå, at de studerende fra Odense har en praktikperiode på 12 og ikke 18 måneder som journalisteleverne fra Århus. Nogle praktikanter presses til at forlænge praktikken eller siger selv ja til 18 måneder, fordi de foretrækker bestemte praktikpladser. Det ødelægger muligheden for at gøre uddannelsen færdig som planlagt. Generalforsamlingen vedtog at sende et brev til TV2s generaldirektør, hvor KaJO opfordrer til, at studieordningen respekteres.

Benjamin Munk Povlsen stillede op som formand uden modkandidater. Nyvalgt blev Martin Sun Larsen, Björg Brend og Anders Hvass, mens Louise Degn-Hansen, Jacob la Cour Møller, Louise Sonne, Lasse Bloch og Tanja Parker fortsætter i bestyrelsen.

De vil holde en visionsdag og gøre en større indsats internt over for de medstuderende, stadig være med til at definere indholdet af den uddannelse, de er glade for, og fortsat profilere uddannelsen udadtil.

0 Kommentarer