Gratis inkassohjælp til freelancere

Freelancere har fundet vej til Dansk Journalistforbunds gratis hjælp til inkassosager.

Freelancere har fundet vej til Dansk Journalistforbunds gratis hjælp til inkassosager.

Det er uvist om, finanskrisen eller bedre oplysning har gjort udslaget. Men Dansk Journalistforbund har i hvert fald fået travlt med at føre inkassosager for freelancere. Foreløbigt har DJ drevet godt 256.000 kroner ind fra skyldnere i 2010 og ført 18 sager. I 2009 lød tallene på 155.000 kroner og 21 sager for hele året.

DJ’s jurister hjælper freelancere med at føre inkassosager gratis, og hvis det bliver nødvendigt, går forbundet også i fogedretten for at få en faktura betalt.
Formand for specialgruppen Freelancegruppen, Kristian Melgaard, er glad for, at freelancerne har fået øjnene op for tilbuddet:
»Jeg tror, det har stor betydning, at jeg ikke bare er en lille freelancer, der tror, at du skylder mig penge. Når der kommer et brev med DJ’s logo på, så viser det kunden, at jeg har en hel organisation i ryggen, og så springer pengene ud af kassen.«

Han mener, at DJ har gået for stille med dørene om muligheden for gratis inkassoadvokat:
»Vi har været for dårlige til at fortælle om alle de ting, forbundet kan gøre for medlemmerne. Det er jo guld værd for en freelancer, fordi advokater er så dyre. Bare én inkassosag, så kan et års kontingent være sparet,« siger Kristian Melgaard.

0 Kommentarer