Gratis for ledige

LEDIGHED. Ledige skal ikke betale kontingent. Forslaget kommer fra Kreds 1, Kreds 5 og Kreds Fyn. I 2003 besluttede delegeretmødet at bryde princippet om gratis medlemskab af DJ for de arbejdsløse. Nu skal delegeretmødet så tage stilling til, om det gamle princip skal genoptages. Formand for Kreds 1 Morten Friis Jørgensen er ikke i tvivl.

»En god fagforening er kendetegnet ved at tage sig af de dårligst stillede. Økonomien i forbundet er god, og overskuddet skal bruges på medlemmerne. Derfor vil et stærkt forbund sende et stærkt signal ved at sige, at de ledige er ikke skal betale kontingent. Efter min mening er det en skandale, at det gratis medlemskab for arbejdsløse blev fjernet i 2003,« siger han. /

Læs mere om delegeretmødet 2007:
Solidaritet eller forsikring
Pengene fosser ud af kassen
Mellemledere og chefer i DJ
DJ klog
Præsentation af HB-kandidater

 

0 Kommentarer