GRAFISK FORBUNDS FREMTID ER UAFKLARET

Først til juni vil det være afklaret, om de 600 fotografer fra Grafisk Forbund får lov til at gå i Dansk Journalistforbund. DJ har sagt klart ja til at optage dem, nu er afgørelsen op til medlemmerne i Grafisk Forbund.
Først til juni vil det være afklaret, om de 600 fotografer fra Grafisk Forbund får lov til at gå i Dansk Journalistforbund. DJ har sagt klart ja til at optage dem, nu er afgørelsen op til medlemmerne i Grafisk Forbund.

Det var ikke så nemt, som nogle havde kalkuleret med at »tage livet af« Grafisk Forbund. Ingen i forbundets 12 mand store forretningsudvalg havde ønsket eller forventet, at et flertal på forbundets ekstraordinære kongres i forrige weekend kunne få vedtaget, at et forslag om et fortsat selvstændigt Grafisk Forbund skulle sendes til urafstemning blandt forbundets 23.000 medlemmer.
Det var da også et uhyre spinkelt flertal på 161 stemmer mod 156, der sørgede for at medlemmerne også kan stemme for et fortsat »Grafisk Forbund – for grafiske arbejdere«.
Det andet forslag, som kommer til urafstemning, er interessant for Dansk Journalistforbund. Det er den såkaldte fusionspakke, der bygger på, at alle GFs 600 fotografer optages i DJ, alle litografer, typografer, bogbindere, tegnere og serigrafer går til HK/Industri og forbundets godt 5.000 kartonnagearbejdere går til SiD.
Det var meget tæt på, at fotograferne slet ikke fik lov til at gå til DJ. Tilhængerne af en løsning, hvor hele forbundet samlet gik ind i HK/Industri, var lige ved at vinde afstemningen. Hvis yderligere fem delegerede havde sagt ja til HK var det blevet indholdet i fusionspakken.
Og tegner/grafikerne fik ikke lov til at gå til Journalistforbundet, som der var åbnet for efter DJs delegeretmøde.
»Det er dybt ærgerligt, at tegnerne ikke – som en del af fusionspakke-løsningen – får lov til at gå til Journalistforbundet, som der er massiv opbakning til blandt de 900 tegner/grafikere. Derfor er jeg kun halvgodt tilfreds med weekendens kongres. Men det var rigtig godt, at fotograferne nu kan gå til Journalistforbundet, hvis fusionspakken bliver vedtaget,« siger Hans Jørgen Dybro, som er formand for Mediefaggruppen i Grafisk Forbund og dermed er formand for både fotografer og tegnere.
Han tog rigtig glad hjem fra Journalistforbundets delegeretmøde, fordi fotograferne og også tegnerne fik en klar melding om, at de var velkomne i DJ.
»Der er blandt fotograferne stor tilfredshed over den opbakning, som Journalistforbundets delegeretmøde gav dem. Og det er et godt argument imod den opfattelse, der har været i Grafisk Forbund af, at Journalistforbundet er selvtilstrækkelig. Den opfattelse er der ingen grund til at have længere. Fotograferne ser det som en mulighed for en samling af det billedskabende fag i et fagforbund,« siger Hans Jørgen Dybro.
Tegnerne i Grafisk Forbund er rasende over, at de ikke får tilsvarende lov til at søge over i Journalistforbundet.
»Vi føler os trynet af det øvrige Grafisk Forbund. Vi føler, vi hører hjemme i DJ. Her er i forvejen tegnere og illustratorer,« siger formanden for Tegner/Grafikernes landsbranche, Bo Sørensen.
»Tegner/grafikernes delegerede vil nu opfordre de øvrige tegnere til at vende Grafisk Forbund og HK ryggen og i stedet søge optagelse i Journalistforbundet enkeltvis. Jeg er fuldstændig klar over, at vi er i gang med at opfordre til forbundsskadelig virksomhed, og at vi kan blive smidt ud,« fortsætter Bo Sørensen.
»Vi håber, at tegner/grafikerne ved den kommende urafstemning vil stemme for fusionspakken for på den måde at støtte fotografernes vej over i DJ.
Der er uklart, hvilket af de to forslag – et fortsat barberet Grafisk Forbund eller fusionsløsningen – der vil få flertallet. Hvis ingen af de to forslag får mindst 50 procent af de afgivne stemmer, fortsætter Grafisk Forbund.
»Mit gæt, som samtidig også er mit håb, er, at der vil være et massivt flertal for fusionsplanen. Det er det eneste forslag, der peger fremad,« siger Hans Jørgen Dybro.
Urafstemningsresultatet ligger klar den 9. juni.

0 Kommentarer