GRAFIKERE I TÆNKEBOKS

Procedurefejl hindrede Visuelt Forum i at tage endelig stilling til hovedtemaet - interessegruppe eller specialgruppe - på generalforsamlingen.
Procedurefejl hindrede Visuelt Forum i at tage endelig stilling til hovedtemaet – interessegruppe eller specialgruppe – på generalforsamlingen.

Skal »Visuelt Forum« omdanne sig til en specialgruppe under DJ eller skal den fortsætte som interessegruppe? Det var det store spørgsmål på foreningens første ordinære generalforsamling, der faldt samtidig med fodboldlandsholdets »vind eller forsvind«-kamp mod Italien.
Visuelt Forum blev stiftet sidste år på DJ´s Fagfestival og henvender sig til alle grafikere, layoutere og web-designere. Foreningen har i dag over 100 medlemmer, men kun 14 mødte op på Gl. Strand denne aften.
Formanden Gert Nielsen fra Ekstra Bladet beklagede, at en procedurefejl i indkaldelsen var årsag til, at forsamlingen ikke kunne komme til stemmeurnerne denne aften, men han opfordrede til at tage diskussionen alligevel.
Og det gjorde man så.
Et af de spørgsmål, der trængte sig på, er, hvordan man takler mulige overlapninger mellem to specialgrupper, det vil sige, når et medlem naturligt kan placeres i to grupper. Det kunne være en freelance-layouter, der hører hjemme både i FreelanceGruppen og Visuelt Forum.
Her var det generalforsamlingens holdning, at i disse overlapningssituationer skal det være op til det enkelte medlem selv at vælge, hvor det hører hjemme.
Det er nu op til Djs hovedbestyrelse sammen med de nuværende specialgrupper at løse problemet.
Medlemmerne ønskede at få præciseret forskellen på en interessegruppe og specialgruppe, og det fik de af forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård:
»Som interessegruppe har man frie hænder. Man er ikke underlagt DJs regler og kan også optage ikke-DJ-medlemmer. Som specialgruppe er man med i den politiske beslutningsproces, man bliver en organisatorisk del af DJ, man vælger delegerede og får politisk indflydelse.«
Interessen for, at Visuelt Forum skal være en specialgruppe, var stor.
»Ophavsretspenge er en vigtig del af det; vi mangler penge til projekter. Som specialgruppe kan vi bedre få adgang til ophavsretsmidlerne,« mente nyhedsgrafiker Poul Malling fra Jyllands-Posten.
Og freelance-web-designer Susanne Lund fortsatte:
»Som interessegruppe får man ikke adgang til DJs servicetilbud, og det betyder meget for det arbejde, der skal gøres.«
Bestyrelsen blev pålagt at sætte en debat i gang, så medlemmerne kan få et klarere beslutningsgrundlag.
Med udsættelsen af beslutningen håber Visuelt Forum også at få afklaret, hvor mange af de nuværende tegner/grafikere fra Grafisk Forbund, der vælger DJ til nytår. Netop i denne gruppe vil der være mange medlemmer fra små arbejdspladser, der ikke naturligt kan indplaceres i de nuværende specialgrupper.
Der blev også valgt en ny bestyrelse. Nyhedsgrafiker Gert Nielsen, Ekstra Bladet,freelance-web-designer Susanne Lund og nyhedsgrafiker Poul Malling, Jyllands-Posten blev genvalgt. Nyvalgt blev grafisk designer Karen Hedegaard, Kruses Offset og layouter Christina Daugaard, Dagens Medicin.

   
 
   

0 Kommentarer