Græsrødder lynstøtter demo mod offentlighedsloven

Kredse og grupper i DJ har på få dage indsamlet 120.000 kroner til en demonstration mod offentlighedsloven, men både arrangører og lokalformand kritiserer, at DJ-ledelsen afviser at give penge. Næstformand Lars Werge fastholder

Onsdag i denne uge er der demonstration imod forslaget til en ny offentlighedslov. Flere medlemmer af Dansk Journalistforbund er blandt arrangørerne af demonstrationen, der også tæller alle Folketingets ungdomspartier undtagen Socialdemokraterne.

Arrangørerne havde søgt om økonomisk støtte hos DJ, men fik et nej fra Forretningsudvalget (FU) – der tæller formanden, næstformanden og tre hovedbestyrelsesmedlemmer.

Derfor gik arrangørerne til de lokale kredse, medarbejderforeninger og specialgrupper i DJ. De har til gengæld på få dage tid bevilget så mange penge til demonstrationen, at arrangørerne nu har omkring 120.000 kroner. Faktisk kan det ende med, at de sender penge retur, fordi der er for mange.

En af arrangørerne, Lars Rugaard, er glad for den massive støtte fra græsrødderne i DJ. Men han mener, det er »helt uforståeligt«, at forbundets ledelse har sagt nej til at kaste penge i demonstrationen. Et af argumenterne er, at DJ ikke har tradition for at opføre sig aktivistisk (du kan læse hele afslaget nederst i artiklen). Det giver Lars Rugaard på vegne af arrangørerne ikke meget for.

»Vi får at vide, at forbundet ikke skal opføre sig aktivistisk. Det er egentlig en syg argumentation. Hvis et fagforbund ikke skal være aktivistisk, så har vi svært ved at se, hvem i hele verden der skal. Et fagforbund er sat i verden for at kæmpe for medlemmernes interesser,« siger han.

Pengene bedre brugt på annoncer

Arrangørerne havde ansøgt om 100.000 kroner. Det fremgår også af afslaget, at FU undrede sig over, at beløbet var så højt. Men det afviser Rugaard.

»Alene til scene og lydanlæg skal vi bruge 65.000 kroner. Man stiller sig i vore dage ikke op på en ølkasse på slotspladsen med en megafon og håber, folk kan høre det, man siger. Vi er professionelle mediefolk, vi kan ikke tillade os en demonstration, som folk ikke kan høre. Jeg synes ikke, det er en særlig voldsom udskrivning,« siger han.

I afslaget lyder det, at så mange penge ville være bedre brugt på at indrykke annoncer. Hvorfor er det en bedre ide at støtte en demonstration end at købe annoncer?

»Man får ikke ret meget annonceplads i dagbladene for 100.000 kroner. Det her er jo småbeløb i forhold til, hvad Lærerforeningen har brugt på deres store helsidesannoncer. Jeg synes også, de resultater, lærerne har fået ud af deres store annoncekampagne, tyder på, at det ikke er den bedste måde at bruge pengene på.«

Men de har jo også demonstreret, uden at det har virket …

»Ja, men jeg tror, der er en forskel. Med lærerne var det lærernes demonstration. Det her er ikke journalisternes demonstration. Tag bare underskriftsindsamlingen på nettet. Der er kommet næsten 78.000, og så mange journalister er vi altså ikke. Men det er en demonstration, journalister har en klar interesse i, og derfor mener vi, forbundet har en interesse i at støtte den.«

Mener du, det her er udtryk for, at forbundet ikke gør nok?

»Hvis man kommer og siger, at der ikke er råd, så er det fint nok. Men når man siger, at vi ikke må være aktivistiske, så har man ikke forstået, at der er gået tre et halvt år, hvor det ikke er lykkedes at flytte tilhængerne af loven en eneste millimeter. Det er ikke nok at skrive breve til MF’ere, der skal mere til,« mener Lars Rugaard.

Kritiske røster i kredse og grupper

Flere af de kredse og grupper, der har støttet demonstrationen, er også ude med riven efter forbundets ledelse.

»Når forbundets ledelse ikke vil gå ind og støtte, så må vi jo gå ind som kredse, specialgrupper og hvad vi ellers kan stable på benene. Men at det skal være sådan, kan jeg kun beklage,« siger John Lykkegaard, formand for Kreds 4. Kredsen har støttet med 10.000 kroner.

Midtjyske Mediers medarbejderforening har støttet demonstrationen med 5.000 kroner.

»Vi fik at vide, at der var givet afslag på ansøgningen i forbundet, og så mente vi, at vi måtte træde til. Det er vigtigt, at der bliver markeret en modstand mod den nye offentlighedslov,« siger fælles-tillidsrepræsentant Per Schultz-Knudsen.

»Jeg undrer mig over, at forbundets forretningsudvalg i forbindelse med så vigtig en sag vælger at sige ”det vil vi ikke støtte”, når der er medlemmer, som går ind og arrangerer en demonstration,« fortsætter han.

Indsamlet 120.000 kroner

Kreds 1-formand Julie Rosenkilde har set ledelsens afslag. Alligevel har hun og bestyrelsen i den københavnske kreds valgt at støtte demonstrationen med 15.000 kroner.

»Det må stå for deres (FU’s, red.) egen regning, at de vælger ikke at støtte. Kredsene kan sagtens mene noget andet end Forretningsudvalget. Nogle af deres kritikpunkter er sande nok, men i sidste ende handler det om at skabe noget opmærksomhed om et enormt vigtigt emne, som også er enormt vigtigt for DJ,« siger Julie Rosenkilde.

Andre kredse og grupper har også støttet demonstrationen, blandt andre Kreds 6 med 20.000 kroner og Kreds 5 med 4.000 kroner. Den sønderjyske Kreds 3 har givet 5.000 kroner og betaler samtidig en togbillet til de medlemmer, der vil tage til København og deltage i demonstrationen. I alt er der indsamlet omkring 120.000 kroner fra en lang række grupper og kredse. Dertil kommer midler fra fonde.

Det var også kredse og grupper, der finansierede hvidbogen ”Ministerbetjening”, som Lars Rugaard og Erik Valeur udgav i 2010. Bogen dokumenterede, at en række sager ikke kunne være afdækket med det daværende VK-forslag til ny offentlighedslov. Arrangørerne bag demonstrationen har i første omgang sendt ansøgningen om økonomisk støtte til de samme kredse og grupper, der i sin tid støttede bogen.

Flere kredsformænd siger til Journalisten, at de ser demonstrationen som en naturlig forlængelse af den kamp mod loven, som de også støttede ved at medfinansiere hvidbogen.

»Vi støtter det her, fordi vi ser det som led i den kamp, der er imod den nye offentlighedslov. Det var også kredsene, der i sin tid slog hælene i i forhold til DJ’s holdning til offentlighedsloven, så det er meget naturligt, at det er os, der følger det her til dørs,« siger Ivan Hejlskov, formand for Kreds 5.

DJ-ledelsen fastholder: Nul støtte var rigtigt

Men DJ’s næstformand, Lars Werge, fastholder, at det var den rigtige beslutning ikke at støtte demonstrationen økonomisk.

»Der er ingen tvivl om, at vi støtter alle mulige tiltag. Men vi vurderede, at hvis vi skulle op i så store beløb, så ville det give bedre mening for eksempel at tegne annoncer eller gøre noget andet,« siger han.

Lars Werge understreger, at DJ hjælper arrangementet indirekte. Ud over at reklamere for det på hjemmesiden og sociale medier, har DJ også givet husly til arrangørerne i lokalerne på Gl. Strand, ligesom DJ’s kommunikationsafdeling hjælper med at få trykt nogle T-shirts, fortæller han.

Hvad betyder det, at DJ ikke er en ”aktivistisk” organisation?

»Det betyder vel, at vi ikke i DJ har tradition for på den måde at være meget aktive omkring demonstrationer.«

Men hvad er forskellen på for eksempel at sende et brev til samtlige medlemmer af Folketinget og så at demonstrere foran Christiansborg?

»For det første er der økonomien til forskel. For det andet er det en mere direkte henvendelse at sende et brev. Der har været mange demonstrationer på Christiansborg Slotsplads gennem årene, som MF’erne ikke nødvendigvis har lyttet til.«

DJ gør jo allerede nogle andre ting. I har sendt et brev til alle MF’ere, og I opfordrer til at skrive under mod loven på sociale medier. Hvad er det, der gør, at lige en demonstration er for meget?

»Jeg tror ikke, det er ”for meget”. Men vi vil ikke stå som dem, der er med til at betale for det. Jeg kan godt se, at arrangementet bliver delt flittigt, og det er spændende, hvor mange der kommer. Men hvis vi vælger at give 100.000 kroner, og der kommer 1.700 mennesker, så giver det bagslag i forhold til en kampagne, som faktisk har kørt rigtig godt.«

Så der er også en overvejelse, om det kommer til at virke seriøst nok?

»Ikke om det virker seriøst, men om det bliver lagt mærke til. Jeg har bidt mærke i, at Jan E. Jørgensen (Venstres ordfører, red.) har sagt, at der ikke er nogen folkelig opbakning til kampen mod loven. Der er ingen grund til at give ham et forbedret argument for det.«

Afviser optræk til fløjkrig

Hvis I syntes, at 100.000 kroner var voldsomt, hvorfor gav I så ikke bare et mindre beløb?

»Det blev også diskuteret, men summen af de argumenter, der også er i afslaget, var, at vi besluttede hverken at støtte helt eller delvist.«

Lars Werge understreger, at DJ kaster ressourcer i at bekæmpe de omstridte dele af offentlighedsloven på andre måder.

»Det er jo ikke, fordi vi indstiller vores modstand mod indskrænkningerne. Tværtimod fortsætter vi hver især på hver vores fronter. Men at bruge mere end en tredjedel af årets aktivitetspulje på en demonstration – det syntes vi ikke var i harmoni med, hvad der i øvrigt er af ting, vi kan støtte.«

Der har før været spændinger i forhold til offentlighedsloven mellem kritikere i kredsene på den ene side og DJ’s ledelse på den anden. Er det her optræk til nye spændinger?

»Ikke fra Forretningsudvalget side, bestemt ikke. Jeg synes, vi i dag er et forbund, der i den grad går i takt. Men det kan jo komme som en tyv i natten. Det er ikke til at forudsige, hvad der gør en fløjkrig,« siger Lars Werge.

Demonstrationen er onsdag klokken 16 til 18 på Christiansborgs Slotsplads.

 

Afslagets ordlyd

Her kan du se den fulde ordlyd i afslaget på støtte fra DJ’s Forretningsudvalg – sendt fra Lars Werge til Lars Rugaard:

FU har i dag behandlet jeres/din ansøgning om støtte til demonstration i næste uge mod indskrænkningerne i offentlighedsloven.

Efter en lang diskussion besluttede FU ikke at imødekomme ansøgningen. Jeg skal her gengive nogle af argumenterne fra FU:

DJ er enig i sigtet, men er ikke enig i metoden med en demonstration. Jeg kan i den forbindelse nævne, at vi i dag, v. Mogens, har sendt et brev til samtlige 179 MF’ere, med opfordring til at stemme imod loven. Vi har været med i et langt forløb, hvor stemningen i offentligheden i høj grad er blevet vendt imod de foreslåede indskrænkninger, og DJ har på alle niveauer i organisationen været med til at påvirke processen positivt

DJ er ikke og har ikke tradition for at være en ’aktivistisk’ organisation

Der var en generel overraskelse over beløbsstørrelsen – og her var synspunktet, at hvis DJ skal bruge midler i det omfang, skal det langt snarere være i form af fx annoncer i dagblade

Der er logistiske udfordringer i form af, at der d.d. kun er 8 dage tilbage til at få stablet projektet på benene, gøre det kendt osv.

5 Kommentarer

Bodil Rohde
16. MAJ 2013
Da jeg har brug for noget
Da jeg har brug for noget profil-påklædning, og da jeg forsat gerne vil slås mod Mørklægningsloven, så vil jeg gerne vide, hvor man kan erhverve de t-shirts, der er omtalt nedenstående citat.

"Lars Werge understreger, at DJ hjælper arrangementet indirekte. Ud over at reklamere for det på hjemmesiden og sociale medier, har DJ også givet husly til arrangørerne i lokalerne på Gl. Strand, ligesom DJ’s kommunikationsafdeling hjælper med at få trykt nogle T-shirts, fortæller han."

Min erfaring fra de tekstiler, der i sin tid blev lavet som profilering af FreelanceGruppen, er meget fine. Nogle af dem holder endnu, som f. eks.T-shirten med teksten "Frie fugle flyver..." . Resten vil jeg af hensyn til vore fastansatte kolleger ikke citere.

Men det korte af det lange er, at jeg gerne fortsat vil reklamere mod demokratisk mørkelægning, og så har jeg brug for et par holdbare t-shirts.

Selvom jeg vistnok selv er med til at betale for fremstillingen, så vil jeg gerne betale for dem.

Aktivisme koster penge, og det gør det jo også i høj grad at holde DJ kørende.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

PS: Det er åbenbart kommunikationsafdelingen, som har fået lavet disse T-shirts?

Ole Brockdorff
14. MAJ 2013
Undskyld, alle I kære
Undskyld, alle I kære journalister i Danmark, men det må da for pokker snart være gået op for jer, at offentlighedsloven under ingen omstændigheder bliver ændret, uanset hvor mange demonstrationer I afholder rundt omkring i Danmark, fordi loven konsekvent gennemtrumfes af de EU-fanatiske partier i Folketinget, herunder oppositionspartierne Venstre og De Konservative, der ellers påstår at de repræsenterer demokratiet og frihedsrettighederne på et højt niveau, og at vi alle sammen bør stemme på dem ved det næste folketingsvalg i 2015.

Socialdemokraterne, De Radikale, Socialistisk Folkeparti, Venstre og De Konservative har for lang tid siden parkeret deres politiske integritet hos de mørke usynlige kræfter hos EU-kommissionen i Bruxelles, der i årevis er gået systematisk efter at nedbryde de vesteuropæiske nationalstater samt den liberale og fordomsfrie debat omkring magthavernes politiske handlinger, og disse fem EU-partier er ikke andet end simple håndlangere for de mørke usynlige kræfter, der går efter en total indskrænkning af ytringsfriheden i de kommende år.

Beviset for min påstand ligger i det enkle faktum, at hvis politikerne i de fem EU-fanatiske partier virkelig er ægte demokrater af hjertet, som de jo skriger løs om i alle mulige politiske skåltaler at de er, ja, så ville der allerede være rejst en storm af kritik blandt de menige folketingsmedlemmer, der endegyldigt kunne eliminere gennemførelsen af den nye offentlighedslov, og èn gang for alle understrege over for de ikke-folkevalgte politiserende embedsmænd fra DJØF og EU-kommissionen, at det i den sidste ende trods alt er de 179 folkevalgte politikere i Folketinget, der alene på vegne af 4,1 millioner vælgere bestemmer lovgivningen i nationalstaten Danmark ud fra deres bedste overbevisning.

Tilbage står Dansk Journalistforbund med sine 16.000 medlemmer faktisk som den eneste organisation herhjemme, der virkelig kan ryste magthaverne på Christiansborg og hos EU-kommissionen i Bruxelles, hvis DJ-hovedbestyrelsen virkelig ruller sig ud med organiserede aktivistiske tiltag over for politikerne, nemlig ved sammen med udgiverne at boykotte den politiske dækning af Christiansborg i 100 dage, som Ekstra Bladet gjorde det i 1980`erne i protest over politikernes adfærd.

Dansk Journalistforbund har ganske rigtigt aldrig været aktivistisk, men det skyldes jo blandt andet nok den kendsgerning, at denne faggruppe hører til nogle af de bedst lønnede i landet, og hvis medlemmer indtil nu har kunnet skrive alle mulige kritiske artikler fra det politiske liv på vegne af den samlede befolkning, der trods alt gennem de indbetalte skatter finansierer journalisternes uddannelse og efteruddannelse på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus, så de løbende kan blive orienteret om magthavernes adfærd bag kulisserne.

Men hvis journaliststanden i Danmark fortsat skal nyde respekt i befolkningen som de mennesker, der holder politikerne og embedsmændene i ørene, så de ikke slipper godt fra magtmisbrug af nogen art, ja, så er det bydende nødvendigt, at ledelsen i Dansk Journalistforbund omgående indtager en aktivistisk linje over for politikerne på Christiansborg, for ellers bliver landets journalister ”brændemærket” i danskernes bevidsthed som en faggruppe, der er indspist med den siddende politiske magt, når bare de selv henter fed løn og pension hver måned gennem offentlig mediestøtte.

Derfor, kære DJ, boykot den politiske dækning af Folketinget i 100 dage!
Niels Riis Ebbesen
13. MAJ 2013
Ledelsen i DJ er da bare
Ledelsen i DJ er da bare bange for, at hvis forbundet er alt for kritiske, og åbentlyst trækker fronterne meget hårdt op, så magthaverne ikke kan få vedtaget deres nye hemmelighedslov, så kunne politikerne som et modsvar få den gode idé, at der kan laves nogle besparelser på mediestøtten.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Bodil Rohde
13. MAJ 2013
I betragtning af opbakningen
I betragtning af opbakningen til både nej til offentlighedsloven og demonstrationen, så ser det ud til, at DJs næstformand er ret isoleret i sine synspunkter.

Med hensyn til aktivisme, så har det været forudsætningen for, at fagforeningerne - inklusive DJ, - har kunnet skaffe medlemmerne anstændige løn og arbejdsvilkår. De er ikke kommet af sig selv.

Men kom nu Lars Werge.
Du kan sagtens nå at vise din faglige højde på onsdag.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Christian Barfoed
13. MAJ 2013
Jeg er tilbøjelig til at være
Jeg er tilbøjelig til at være enig med forbundsledelsen. Jeg synes offentlighedens reaktion på lærernes demoer under lock outen viser at mens det godt kan være, demoer bekræfter en masse journalister i at nu gør vi noget rigtigt og vigtigt, så flytter det ikke mange holdninger udenfor vor egen kreds. Vh Chr. Barfoed

Flere