Græsrødder har ret til god tv-sendetid

Selv om TvDanmarks sæbe-operaer har flere seere end smalle kirkelige programmer, må underholdning vige for græsrods-tv. Det viser afgørelsen i en sag fra Aalborg, hvor formanden for fællesnævnet for lokalradio og -tv beskyldes for at være inhabil og alt for TvDanmark-venlig.

Selv om TvDanmarks sæbe-operaer har flere seere end smalle kirkelige programmer, må underholdning vige for græsrods-tv. Det viser afgørelsen i en sag fra Aalborg, hvor formanden for fællesnævnet for lokalradio og -tv beskyldes for at være inhabil og alt for TvDanmark-venlig.

Det sidste år har tv-seere i Aalborg alle hverdage fra klokken 17 fulgt med i nye dramaer i tv-serien Glamour på den lokale frekvens, kanal 51. Det er slut nu. Fremover skal der være kirkelige nyheder på programmet.
Ændringen er den yderste konsekvens af en afgørelse, som Udvalget vedrørende Lokalradio og -Tv under Kulturministeriet har truffet.
Med afgørelsen har to små græsrods-tv-stationer – den kirkelige AKTV og de universitetsstuderendes UTV – fået medhold i stort set alle deres klager over den behandling, Fællesnævnet for Lokalradio og-Tv i Aalborg har givet dem.
»Nu håber vi, at alle de smarte fif og regler, nævnet har lavet, falder bort, så vi kan få lov at sende,« siger bestyrelsesformand i UTV, Sune Engsig.
Sagen handler om de stridigheder, der opstår, når græsrødder og den kommercielle station TvDanmark skal dele sendetid.
Sidste år blev det ved lov tilladt at etablere kommercielle tv-netværk, så lokale tv-stationer kan sende de samme programmer på samme tid i de byer, der er tilknyttet netværket. De kommercielle stationer blev koblet sammen i netværket TvDanmark.

Loven går i detaljer
Den nye lov tilgodeser dog også de små græsrods-tv-stationer ved helt konkret at udpege 21 timer om ugen, der skal være forbeholdt græsrødderne – de såkaldte græsrodsvinduer. Loven går helt ned i detaljen og peger på tre daglige sendetidspunkter, der skal forbeholdes græsrods-tv. Det drejer sig om tidspunkterne fra 9 til 10, 17 til 18 og 23 til 24.
Indtil første marts i år lånte fællesnævnet i Aalborg imidlertid sendetiden fra 17 til 18 ud til TvDanmark, fordi græsrødderne ikke ville have den.
I år fik flere græsrødder lyst til at sende tv, og desuden ville den kristne station AKTV flytte noget af sin sendetid til tidspunktet mellem 17 og 18. Konsekvensen ville derfor blive, at TvDanmark måtte droppe det vigtige Glamour-tidspunkt. Så vidt kom det ikke i første omgang.

Nye krav til græsrødder
Græsrøddernes ansøgninger blev i år mødt med nye krav, som fællesnævnet i Aalborg havde formuleret.
Især sendefladen fra 17 til 18 blev der stillet store kvalitetskrav til. Hvis græsrødderne skulle gøre sig fortjent til denne attraktive sendetid, skulle programmerne være »kvalificerede alternativer til de kommercielle stationers programmer inden for emnerne debat og nyhedsudsendelse samt lokal information.« Eller: »Magasinprogrammer af »høj« kvalitet med forventet bred interesse.«
Den regel betød, at den kristne station AKTV ikke fik tilladelse til at sende nyhedsudsendelser mellem 17 og 18.
Men AKTV klagede til Kulturministeriets udvalg vedrørende lokalradio og tv, som nu har afvist næsten alle de krav, som fællesnævnet i Aalborg har stillet op.
»Nævnet kan ikke lave regelsæt om, hvad der må sendes hvornår. Så længe ansøgerne opfylder betingelserne for at få lov til at sende, og der er timer nok at tage af til græsrods-tv, så skal de have lov at sende,« siger Pernille Knudsen, der er sekretær for Udvalget vedrørende Lokalradio og -Tv.

Nederlag for Kaj
Udvalgets afgørelse er et stort nederlag for fællesnævnet i Aalborg – ikke mindst for udvalgets magtfulde formand, Kaj Poulsen, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for LO i Aalborg.
»Det er beklageligt, at vores regler ikke er lovlige. Vi me-ner, at vi har fundet en god form til at se programfladen som en helhed, sådan som loven siger, at vi skal,« siger Kaj Poulsen.
Græsrødderne mener imidlertid, at Kaj Poulsen og flertallet i fællesnævnet har helt andre interesser at forsvare med sit forsøg på at sætte stramme regler for græsrøddernes udsendelser på kanal 51.
»Ingen i nævnet vil indrømme det, men reglerne er alene skabt for at værne om TvDanmark. Problemet er, at nævnet er indspist med TvDanmark,« siger Sune Engsig fra UTV.
Han sigter blandt andet til, at Kaj Poulsen har plads i et selskab, der har interesser i TvDanmark. Kaj Poulsen er bestyrelsesmedlem i det selskab, der ejer 36% af aktierne i Aalborg TVR K/S, som igen driver TvDanmark Aalborg. Kaj Poulsen optræder gerne som dirigent ved generalforsamlinger i Aalborg TVR K/S.
Kaj Poulsen er imidlertid ikke medlem af den forening, der har tilladelse til at sende networking-tv i Aalborg. Dér sidder til gengæld Kaj Poulsens kolleger fra fagbevægelsen – blandt andet HK, Metal, SiD, FOA og AOF. Flere af disse sidder også i bestyrelsen for LO.
Kaj Poulsen var også medlem af bestyrelsen i TV Aalborg, der blev til TvDanmark Aalborg, da networking-systemet trådte i kraft. Han meldte sig dog ud af bestyrelsen, da han blev formand for fællesnævnet.

Vås
De studerendes tv-station, UTV, har gjort udvalget opmærksom på, at Kaj Poulsen og flere andre af fællesnævnets medlemmer har en betænkelig tæt tilknytning til TvDanmark, men Kaj Poulsen afviser, at han tilgodeser TvDanmark.
»Det er noget vås. Jeg kendte ikke TvDanmarks sendeplaner, da vi lavede reglerne for græsrodsvinduerne. Vores hensigt var udelukkende at skabe en sendeflade, så seerne ikke flimrer væk fra kanalen på et attraktivt sendetidspunkt,« siger Kaj Poulsen.
»Vi har alt for meget forkyndende tv i Aalborg. Det er ikke fællesnævnets indtryk, at der er den store interesse for at se tv, hvor der prædikes fra en talerstol,« tilføjer han.
Men formandens opgave er ikke at vurdere indholdet af udsendelser fra de enkelte græsrods-stationers udsendelser, mener Udvalget vedrørende Lokalradio og -Tv.
»Fællesnævnet i Aalborg kan ikke gøre sig til smagsdommer. Hensigten med lovgivningen er at bevare den oprindelige form for lokal-tv ved at give smalle græsrods-stationer specielle sendebælter,« siger Pernille Knudsen.

Græsrødder vandt første runde
Græsrødderne i Aalborg har vundet første brydekamp med fællesnævnet, men Peter Øhrstrøm fra AKTV frygter, at nye forhindringer vil dukke op.
»I værste fald vil fællesnævnet nu bede os græsrødder om at fordele sendetiderne igen efter nye regler, som nævnet så først skal udforme. Sker det, kan nævnet let stikke en kæp i hjulet igen,« siger Peter Øhrstrøm.
Udvalget vedrørende Lokalradio og -Tv vil i den kommende tid se seriøst på græsrøddernes klagepunkter om inhabilitet hos flere af fællesnævnets medlemmer. En afgørelse ventes at være klar til august.

Research: Lotte Jack

0 Kommentarer