Gradueret kontingent

Medlemmer af Dansk Journalistforbund skal ikke længere betale det samme i kontingent.

Medlemmer af Dansk Journalistforbund skal ikke længere betale det samme i kontingent.

Et enigt organisationsudvalg vil indstille til hovedbestyrelsen, at alle i forbundet skal betale kontingent – efter hvor meget de tjener. Ingen, heller ikke arbejdsløse, skal længere være kontin-gentfrie. Tanken er, at arbejdsløse fremover skal betale det samme i kontingent som studerende, nemlig 89 kroner om måneden.

Kontingentet skal fastsættes efter ens årsindtægt, altså skal man ikke kunne nøjes med 89 kroner, hvis man er arbejdsløs i en måned, hvis man resten af året tjener 500.000 kroner.

Det er organisationsudvalgets foreløbige tanker. Hvis hovedbestyrelsen er enig med organisationsudvalget, skal forbundet finde den bedste måde at graduere kontingentet på og finde ud af, hvor meget hver gruppe skal betale. Bagefter skal delegeretmødet tage stilling til forslaget.

Gradueret kontingent kan således tidligst blive indført fra næ-ste års delegeretmøde.

Det er planen, at det ikke kun er forbundskontingentet, der skal gradueres, men også kontingentet til Sikringsfonden.

Tanken om, at lavtlønnede ikke skal betale så meget i kontingent som de højtlønnede, har eksisteret et stykke tid. På delegeretmøde i år blev det besluttet, at organisationsudvalget skulle se på mulighederne.

"Vi siger, at der skal være plads til forskelle i fællesskabet. Det er vigtigt, at vi også er attraktive for de dele af medieområdet, hvor lønnen ikke er så høj," siger formand for udvalget og HB-medlem, Peter Thornvig. Han siger, at der er stor utilfredshed blandt de lavtlønnede i forbundet over, at alle – uanset indtægt – skal betale det samme i kontingent og til Sikringsfonden.

"Under DR-konflikten blev det meget klart, at der er behov for, at vi får indført gradueret kontin-gent," siger han og henviser til, at debatten på forbundets hjemmeside til tider var endog meget heftig.

"Der har også inden konflikten været forståelse for problemet, men mange har holdt sig tilbage fra at støtte et gradueret kontin-gent af frygt for, at administrationen ville blive alt for tung for forbundet," siger Peter Thornvig og forklarer, at udvalget har fundet frem til en model, der skulle gøre opkrævningen af kontingent enklere og billigere.

0 Kommentarer