Gør mentorordningen permanent

SUCCES. Siden september har næsten 50 mentees søgt en mentor til sparring om personlig udvikling og karrieremuligheder (kreds1.dk/mentor). Det er vi i Kreds 1's bestyrelse rigtig glade for og stolte over.

SUCCES. Siden september har næsten 50 mentees søgt en mentor til sparring om personlig udvikling og karrieremuligheder (kreds1.dk/mentor). Det er vi i Kreds 1's bestyrelse rigtig glade for og stolte over. For både mentees og mentorer har taget godt imod ordningen, og intet tyder på, at interessen vil være mindre i fremtiden. Men vi må også være realistiske. Det tager tid at stampe de rutinerede mentorer op af jorden. Og det tager tid at danne de helt rigtige par. Da DJ's hovedbestyrelse vedtog at lægge ansvaret for en ny mentorordning over til kredsene, fulgte der flotte ord og 5.000 kroner med. Men det er simpelthen urealistisk at tro, at en kredsbestyrelse på fritidsbasis alene kan drive en mentorordning, hvor indtil videre tæt på 100 mennesker er involveret. Så det har vi betalt os fra – 40.000 kroner, og det er endda billigt sluppet. Mentorordningen er – i hvert fald i Kreds 1 med 7.000 medlemmer – for længst vokset fra at være en kredsopgave. Der er et år til, at mentorordningen skal evalueres af hovedbestyrelsen, men så lang tid behøver Kreds 1 ikke for at nå til konklusionen: Gør mentorordningen til et fast tilbud til alle DJ's medlemmer. Tag opgaven til jer, kære hovedbestyrelse, og styr den fra centralt hold. Og glæd jer så over en succes, der giver tilfredse medlemmer. •
Bestyrelsen i Kreds 1

0 Kommentarer