Gode råd mod stress på studiet

Journalistuddannelserne har et problem med studerende, der er alvorligt stressede. En stresskonsulent giver her gode råd til, hvordan problemet kan løses, og hvad man gør, hvis man er stresset

76 journaliststuderende har akut behov for stresshjælp. Det viser en trivselsundersøgelse på de danske journalistuddannelser, som er foretaget af studenterorganisationerne. Journalisten omtalte undersøgelsen i fredags, hvor lederne på de tre uddannelser erklærede sig parate til at lave de ændringer, de kunne, for at afhjælpe problemet.

Undersøgelsen lavede studenterorganisationerne KaJ, KaJO og DJ RUC i samarbejde med stresskonsulent Lis Lyngbjerg, som har en række forslag til, dels hvordan man kan undgå, at de studerende føler sig så pressede. Dels hvad man som studerende skal gøre, når det sker.

Først og fremmest handler det om at få mere kommunikation, struktur og planlægning over journaliststudierne, som er et gennemgående kritikpunkt fra de studerende i undersøgelsen:

»Studiemæssigt og ledelsesmæssigt skal man kigge på, om man ikke kan gøre planlægningen bedre og ikke have for mange uforudsigelige ændringer i forløbet,« siger Lis Lyngbjerg.

Hun mener, at det ville være en god ide at gøre brug af »faktabaseret forventningsafstemning« både på praktikpladser og på studiet:

»Den bløde forventningsafstemning, som bruges flere steder, om at nu skal man huske at gå hjem, når man skal, og ikke overanstrenge sig selv – den er for ukonkret. Problemet er, at rationaliteten ofte slår fra, når man bliver presset, og så kan man ikke selv regne ud, hvornår man skal passe på sig selv,« siger Lis Lyngbjerg.

I stedet mener hun, at man skal gå meget mere systematisk til værks, når man forventningsafstemmer på studierne.

»Eksempelvis kan studierne lave en halvårsplan, hvor det fremgår, hvad der forventes. På den måde kan man lave en graf, der viser arbejdspresset over et halvt år, så man kan indstille sig på det,« siger Lis Lyngbjerg.

Efter at hun i samarbejde med de studerendes organisationer har lavet trivselsundersøgelsen, har hun lagt syv gåde råd op på sin hjemmeside til studerende, som er pressede. En vigtig del af det handler om at få sovet. Derfor anbefaler hun, at man i en periode på en eller to uger koncentrerer sig om at få dækket søvnunderskuddet.

Dernæst skal man sørge for at få et overblik over sine opgaver, få prioriteret dem og udskudt eller aflyst alle de planer og opgaver, som der ikke er tid til.

Det er vigtigt at tale med andre – studevejledere, familie eller venner om, hvordan man har det. Hvis man er overbelastet eller stresset, kan det være svært selv at få overblik over situationen. Det vigtigste er, at man får en ordentlig samtale, hvor man rent faktisk får snakket tingene igennem. Hvis man er alvorligt stresset over en længere periode, skal man søge hjælp. Så er det ikke længere noget, man selv kan gøre noget ved.

Du kan læse mere om gode råd til at afhjælpe pres og stress på studiet på Lis Lyngbjergs hjemmeside.

0 Kommentarer