Gode blade omkring os

17 procent af Journalistforbundets medlemmer peger på blade, der er bedre end Journalisten. KVALITET. Lidt over en tredjedel af svarpersonerne kender ingen fagblade, der er bedre end Journalisten. Halvdelen af svarpersonerne ved ikke, om de kender fagblade, der er bedre end Journalisten. »Interessant nok - målgruppen taget i betragtning,« står der i analysen.


17 procent af Journalistforbundets medlemmer peger på blade, der er bedre end Journalisten.

KVALITET. Lidt over en tredjedel af svarpersonerne kender ingen fagblade, der er bedre end Journalisten.

Halvdelen af svarpersonerne ved ikke, om de kender fagblade, der er bedre end Journalisten. »Interessant nok – målgruppen taget i betragtning,« står der i analysen.

Tilbage står, at knap hvert femte medlem synes, Journalisten kunne tage ved lære af andre blade. Nogle har kun nævnt et enkelt eller to blade, mens andre har remset flere op. Enkelte tilføjer, at de godt ved, at nogle af de fagblade, de fremhæver, har væsentligt flere ressourcer end Journalisten.

Begrundelserne er forskellige: For eksempel peger fire på Ugeskrift for Læger, fordi det er mere videnskabeligt og uden annoncer. En enkelt nævner Well Done, men kun på grund af bladets format og layout.

Fagbladet 3F bliver nævnt 18 gange. Blandt begrundelserne er, at 3F er mere kritisk, dækker flere emner og konflikter og har et mere indbydende layout.

Sygeplejersken står nævnt 15 gange, blandt andet med den begrundelse, at det har en mere kritisk journalistisk tilgang til forholdene i faget, er mindre overfladisk og har flere mennesker i bladet.

Ingeniøren bliver nævnt 11 gange. Blandt begrundelserne er, at bladet prioriterer forskning og udvikling højt, at bladet er mere rettet mod målgruppen, og at det er bedre til at sætte faget i relation til det omgivende samfund.

DJØF Bladet bliver nævnt ni gange, hovedsagelig for gode artikler og godt layout.

Lige efter DJØF Bladet følger Folkeskolen, blandt andet fordi det markerer sig i aktuelle debatter, bringer markante ledere og markerer en tydelig uafhængighed af forbundet.

Derudover bliver blade som Columbia Journalism Review, Børn & Unge og Dansk Presse nævnt i selskab med Dansk Jagttidende og Menighedsrådenes blad samt Socialrådgiveren. Sidstnævnte med den begrundelse, at tonen medlemmerne imellem ikke er så rå i det blad.

0 Kommentarer