Glæde i DJ over politiske åbninger

Arbejdsmarkedsordførere signalerer små åbninger i spørgsmålet om selvstændiges ret til at lave kollektive aftaler med store virksomheder som Aller. De åbninger vil vi udnytte, siger DJ-formand.

Arbejdsmarkedsordførere signalerer små åbninger i spørgsmålet om selvstændiges ret til at lave kollektive aftaler med store virksomheder som Aller. De åbninger vil vi udnytte, siger DJ-formand.

Der var dømt lydhørhed og åbne arme ved paneldebatten på FreelanceForum-konferencen fredag i Dansk Design Center. Og DJ's formand Mogens Blicher Bjerregaard blev nærmest overdynget med invitationer fra de fire politikere om at komme med konstruktive forslag og fortsætte dialogen.

Bjerregaard listede selv tre punkter op, som han ønskede politikernes holdninger til: barsel for freelancere, selvstændiges ret til at lave kollektive aftaler og så stramme dagpenge-regler for selvstændige.

Især det andet punkt fik flere af paneldeltagerne i syv sind, for på den ene side, kunne de godt følge problemstillingen fra Aller-konflikten, hvor selvstændige på egen hånd står meget svagt over for en stor koncern, på den anden side vægtede man også konkurrenceloven og risikoen for karteldannelser.

»I forvejen bliver vi i Danmark kritiseret for en lidt for slappe regler på konkurrenceområdet. Så vi er skeptiske over for at lempe på den lovgivning,« lød det fra Radikales erhvervspolitiske ordfører Andreas Stenberg.

Og som regeringspartner er Radikales synspunkt selvsagt ikke lige sådan at komme udenom, erkendte Eigil Andernsen fra SF.

»Der er rigtignok noget grotesk i, at store mediekoncerner kan presse selvstændige freelancere til at opgive ophavsretten. Vi vil gerne lave en regel om, at selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte skal kunne lave fælles aftaler. Men der er to andre partier i regeringen, og som Andreas antyder, står vi over for noget, der ikke lige klares med et fingerknips,« sagde Andersen, der er arbejdsmarkedspolitisk ordfører, og fik støtte fra sin kollega fra Enhedslisten Christian Juhl.

Direkte adspurgt, viste Andreas Stenberg dog en smule åbenhed i spørgsmålet.

»I har fået en regering der lytter, og Radikale Venstre indgår gerne i dialog om alt muligt. Jeg vil meget gerne lytte til de forslag der kommer. Så vi ser på det,« sagde han.

Også Maj Henriksen, arbejdsmarkedsordfører i Konservative, viste en vis åbenhed over for spørgsmålet, dog uden at blive meget konkret.

»Helt generelt mener jeg, at mennesket må komme før systemt. Så jeg vil meget gerne have input omkring disse ting.«

I det hele taget var der kraftige opfordringer fra Maj Henriksen til at tænke nyt inden for arbejdsmarkedspolitikken, og hun lagde flere gange vægt på, at freelancere er en voksende erhvervsform, der skal understøttes på bedst mulig måde, herunder med større fleksibilitet i lovgivningen.

Hun erklærede sig således også principielt åben for at diskutere ændringer i dagpengesystemet, der kan gøre det nemmere for selvstændige at få dagpenge, uden at de skal afvikle deres virksomhed fuldstændigt, som det i dag er tilfældet.

Samme forsigtige åbenhed kom fra Andreas Stenberg.

»Vi er villige til at se på det. Jeg kan godt se behovet, men det er vigtigt, at man ikke laver et system, der opfordrer til spekulation.«

Og det er netop frygten, som både blev gentaget af Eigil Andernsen og Christian Juhl, der begge så skeptiske på mulighederne.

»Jeg må være ærlige og sige: jeg tror ikke vi kan opfylde det. Det skyldes frygten for at det bliver misbrugt. Jeg ville ønske, jeg kunne, men jeg ved ikke, hvordan man kan løse kontrolproblemet. Så hvis I har løsninger på det, ville jeg være glad for at høre det,« siger Eigil Andersen.

Selvom der blev ved de velmente hensigter, var det en glad DJ-formand, der gjorde status over debatten.

»I forhold til de to tidligere FreelanceForum'er, så synes jeg diskussionen i dag har været præget af langt større åbenhed. Politikerne i dag viser virkelig, at de ønsker dialog, og det vil vi benytte os af. Den ser stadig svær ud omkring konkurrenceloven og aftale for selvstændige, men jeg synes, vi så åbninger i dag,« siger Mogens Blicher Bjerregaard.

0 Kommentarer