Giv energi til det gode initiativ

    KOMMENTAR. Seks år med høj ledighed har sat sine spor. Ansøgertallet har været tårnhøjt til de job, der har været slået op. De, der har været uden job i en periode, er ofte kommet endnu længere bag i køen. Andelen af de ledige, der har været uden job i mere end et år, er fra 2002 steget fra 37 procent til nu 47 procent.Årsagen til den høje ledighed er først og fremmest, at der ikke er job nok.

 

KOMMENTAR. Seks år med høj ledighed har sat sine spor. Ansøgertallet har været tårnhøjt til de job, der har været slået op. De, der har været uden job i en periode, er ofte kommet endnu længere bag i køen. Andelen af de ledige, der har været uden job i mere end et år, er fra 2002 steget fra 37 procent til nu 47 procent.

Årsagen til den høje ledighed er først og fremmest, at der ikke er job nok.

I DJ Udvikling & Kompetence ved vi, at der er samlet så meget talent og idérigdom blandt ledige – også dem, der er gået ledige i lang tid – og så megen lyst til fortsat at yde en indsats på arbejdsmarkedet, at det er et spild uden lige. Vi ved fra utallige samtaler og vejledningsmøder, at lysten til at gå i gang med næsten hvad som helst er meget stor.

Så meget desto mere fejlagtig er den måde, det officielle Danmark møder de ledige på. Mistænkeliggørelse og forsøg på at gøre det manglende job til den enkeltes selvskabte problem. Der bliver brugt flere ressourcer på kontrol end på at stille nye muligheder til rådighed. Umyndiggørelse og aktivering for aktiveringens skyld i stedet for at give energi til det gode initiativ.

Vi søger at rådgive om, hvor der er beskæftigelsesmuligheder, og hvor der er mulighed for at finde den rigtige uddannelse eller det rigtige kursus.

Det fremgår af undersøgelsen, at mange synes, der er god hjælp at hente i DJ Udvikling & Kompetence. Men som flere peger på, skal den enkelte selv henvende sig. Det er et bevidst valg, vi har truffet. Vi ønsker ikke at bidrage til klientgørelsen og kontrollen. Det er der så rigeligt med andre, der gør. Men vi har lært af undersøgelsen, at vi skal blive bedre til at gøre de muligheder, vi tilbyder, synlige. Kig engang på forbundets hjemmeside – det er ikke så lidt.

Vi støtter og vejleder den enkelte i, hvordan han eller bedst muligt fremfører sin plan over for Arbejdsformidlingen, den private aktør eller kommunen.

Vore kurser og arrangementer kan ikke alene løfte folk ud af langvarig ledighed. Men for mange er de startskuddet til at gå nye veje, de giver måske den gode idé, der åbner døren eller gør det muligt at fundraise til netop det projekt, der fører til et job. Vore kurser kan således være med til at forebygge længere tids ledighed.

Undersøgelsen viser os også, at det sværeste er at få bare en fod indenfor igen efter en periode uden arbejde. Vi vil derfor opfordre DJ-medlemmer på arbejdspladserne til at være åbne for at benytte mulighederne for praktik, arbejde med løntilskud eller den nye videnpilot-ordning – eller måske bare invitere indenfor til en kop kaffe eller tilbyde sig som mentor.

Men først og fremmest skal der en stor samfundsmæssig indsats til for at få skabt de nødvendige job og for at give muligheden for det kompetencemæssige løft.

0 Kommentarer