search

“Giften siver ned i organisationen!”

De delegerede på Fagligt Forum 2012 debatterede spørgsmålet om journalister og kommunikatører i samme forbund. Formand Mogens Blicher Bjerregård satte trumf på ved at sige, at en kommunikatør sagtens kunne blive DJ-formand.

De delegerede på Fagligt Forum 2012 debatterede spørgsmålet om journalister og kommunikatører i samme forbund. Formand Mogens Blicher Bjerregård satte trumf på ved at sige, at en kommunikatør sagtens kunne blive DJ-formand.
Et af de mest ømtålelige og centrale emner på DJ's aktuelle dagsorden var til debat på førstedagen af Fagligt Forum 2012, der torsdag og fredag har samlet cirka 300 delegerede på hotel Park Inn på Amager – spørgsmålet om forskelle og ligheder mellem journalister og kommunikatører.

Villy Dall, medlem af HB, slog fast, at han som journalist på Thisted Dagblad, opfatter det naturligt, at de to grupper har fælles organisation.

»Presseafdelingen hjælper os med at komme i kontakt med dem, vi har brug for,« sagde han med udgangspunkt i egne erfaringer.

»Som lokaljournalist gennem 20 år kan jeg sige, at det er en lettelse i forhold til tidligere.«

Rekruttering af flere kommunikatører er en del af DJ's strategi for vækst. Spørgsmålet har de senere år vakt store følelser, fordi kommunikation udfordrer journalistikkens selvforståelse og identitet. Den gamle standsforening er under opbrud.

»I dag handler det om at have mange medlemmer, ikke at varetage journalistikkens interesser. Derfor er forbundet irrelevant for mig,« har nu udmeldte dokumentarinstruktør Christoffer Guldbrandsen tidligere udtalt til Journalisten.dk.

Det skete, efter at DJ både havde støttet både ham og hans modpart Jacob Winther, rådgiver i Forsvarsministeriet.

Journalisten har omtalt den og lignende sager udførligt i artiklen Guldbransen vs Winther.

Samtidigt har flere kommunikatører netop givet udtryk for, at DJ ikke gør nok for dem. Blandt andet skriver Journalisten ikke nok om kommunikation, lyder det i en stor interviewundersøgelse.

På Fagligt Forum blev DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård direkte spurgt:

»Kan du se en kommunikatør som formand for DJ?«

Hans svar lød: »Ja!«

De delegerede debatterede spørgsmålet i gruppearbejde. Her spurgte HB-medlem Per Roholt sin gruppe:

»Hvad oplever journalister som det største problem med kommunikatører?«

Og svarene lød blandt andet:

»At kommunikatørerne lyver, hvis de kan!«

»At de holder viden tilbage!«

De kritiske udfald fra journalister kaldte på modsvar fra kommunikatørerne:

»Hvilken situation har du oplevet det i?«

»En professionel kommunikatør vil sige, at han undersøger sagen og vender tilbage. Han ved godt, at journalisten kan ringe til omstillingen. Man lyver aldrig.«

Og retur igen fra journalisterne:

»Når man ringer med en kritisk sag, så siger I, at den ansvarlige medarbejder ikke er til stede i dag.«

Mogens Blicher Bjerregård bød ind med en mægling:

»En journalist vinkler en historie; han fortæller heller ikke den fulde historie. Han træffer et valg, det gør kommunikatøren også.«

Men debatten rullede videre:

»Men kommunikatører forsvarer firmaets interesser!«

»Hvis interesser forsvarer du selv?«

Efter gruppearbejdet var de delegerede samlet igen og fremlagde de luftede standpunkter i en fælles sal. Også har faldt markeringerne tæt.

»Jeg har været både dagbladsjournalist og kommunikatør. Jeg fornemmer en stor uvidenhed om, hvad kommunikatører laver, blandt dem, der ikke arbejder med det.«

Dagens heftigste konklusion lød direkte, at de to grupper må gå hver for sig.

»Vi kan ikke være i samme forbund. Når I siger man skal gøre op med den gamle skelnen mellem journalister og kommunikatører, og I dermed retorisk udviser forskellene, så siver giften ned i organisationen!«

Kommentarer
15
Stig Jonstrup Pedersen
20.04.12 06:44
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Har været på begge sider af bordet, men synes der en tendens til, at det er de, der udøver den klassiske journalistik, der står DJ nærmest. Måske naturligt nok, men derfor også naturligt, at man hver især forholder sig til sit medlemsskab af DJ. De netop afsluttede kollektive overenskomstforhandlinger dækker ca. 2.000 af forbundets medlemmer. Med ca.15.000 medlemmer betyder det, at ca. 13.000 mere eller mindre er på egen mark, når der skal laves aftaler.

Jeg tror, der er mange andre end rene journalister, der gerne vil være med i DJ, men hvis man opleves som malkeko og andenrangs medlem, fordi man bruger det journalistiske håndværk på anden vis, end på de hensynende massemedier, så kan man sagtens klare sig uden DJ og pressekortet, nøjes med en a-kasse og ellers finde en faglig forening, der forholder sig til de mange udfordringer, der er ved at arbejde med kommunikation i øvrigt - journalistuddannet eller ej.  

Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
20.04.12 09:36
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

DJ overenskomstdækker mange flere end blot 2.000, så det er helt sort, når du taler om 13.000 på herrens mark. Nu ved jeg ikke, om du er journalist, men lidt research havde uanset klædt dig. På DJ's hjemmeside kan du se en liste over alle DJ-overenskomster, og du kan formentlig få oplyst af DJ, hvor mange medlemmer, der er DJ-overenskomstdækket.

Hvis du føler, at du får mere for pengene et andet sted, så vil jeg anbefale dig at skifte fagforening. 1.500 DJ-medlemmer er medlem af K-gruppen (DJ Kommunikation). De skal have samme gode behandling og kunne se sig selv i DJ som alle andre DJ-medlemmer, men det er klart, at hvis du har en faglig forening på hånden, der er "bedre til at forholde sig til de mange udfordringer...", så er valget lige til. Af ren nysgerrighed: Hvilken faglig forening tænker du på?

Fremhævet af Journalisten
Stig Jonstrup Pedersen
20.04.12 09:59
Re: "Giften siver ned i organisationen!"
Ved udmærket, at DJ overenskomstdækker mere end de 2.000 journalister på dagblade m.m., som er den gruppe, jeg refererer til og som stadig er de toneangivende i DJ. Så min research er på plads.
Fremhævet af Journalisten
Søren Thomsen
20.04.12 10:43
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Når du ved det, så er det da yderst mærkeligt at skrive: "...Med ca.15.000 medlemmer betyder det, at ca. 13.000 mere eller mindre er på egen mark, når der skal laves aftaler..."

Fremhævet af Journalisten
Anne Domino
21.04.12 09:25
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Med fare for at blive beskyldt for at være en mimose, så synes jeg egentlig, at ovenstående meningsudveksling illustrerer problematikken ganske godt.

Hvis man som kommunikatør tillader sig at mene noget om, hvorvidt journalister og kommunikatører kan rummes i samme forbund, så bliver man meget hurtigt mødt med et "skrid, pom'frit". Eller beskrevet som "gift, der siver ned i organisationen". Det er altså uartigt.

Men ja, det er da rigtigt, at man bør skifte forbund, hvis man kan finde et, der varetager ens interesser bedre. Men hvad nu, hvis man på trods af et kommunikationsjob stadig identificerer sig som journalist, fordi man dagligt bruger sine journalistiske færdigheder kombineret med nogle værktøjer fra kommunikationsfaget?

Hvor skal mimosen - eller pommes friten - så skride hen?   

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
21.04.12 10:48
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Bortset fra, at jeg fandt Jens Otto Kjær Hansens indlæg noget ude i hampen, da han påstod, at journalister ikke lavede noget af værdi tidligere og at man nu skulle til at indstille sig på at man skulle være værdiskabende på samme måde som kommunikatørerne - så var det lidt spændende med hans informationer om spotify´s herligheder. 

Spotify var nemlig ledt at arbejde med, så der nu blev produceret journalistik af almindelige mennesker, så det skulle vi da også kunne, lød det velmente råd.

Jeg har prøvet systemet hvor jeg har lagt nogle kommentarer ind i tilknytning til denne tråd, og sandt at sige er det meget spændende. Men der er da vist noget med ophavsretten til diverse materiale, den gode Jens Otto Kjær Hansen ikke har helt med i tankerne. 

Link til kommentaren: http://storify.com/mbmartensen/fagligt-forum-2012-blev-en-stille-dans-om-mt-lelig

Som yderlig kommentar vil jeg tilføje, at jeg glæder mig over, at der nu er sat gang i en proces, hvor man forholder sig til både etik og faglighed. Et slag på tasken, så er kommunikatørerne nået 10% af vejen, så der er selvsagt et stykke vej endnu.

Hvis - gentager HVIS - vi holder hinanden fast på, at etikken og fagligheden skal være i orden, uanset hvor man er ansat eller hvad man beskæftiger sig med, er vi nået rigtigt rigtigt langt. 

Men hvis vi overlader det vi laver til dem, der betaler vores løn uden etik og faglighed for øje, så er vejen banet for totalitære systemer, som jeg er ret sikker på INGEN byder sig om.  

Fremhævet af Journalisten
Jeanette Lund
21.04.12 12:10
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Sådan som jeg oplever det, så vil kommunikatører ALTID være 2. rangs eller "på den forkerte side" i forbundet. Det illustrerer udtalelserne herover også. Dem, der arbejder som journalister er de rene og ægte, mens kommunikatørerne er gift i vandet og dem der lyver. Ved I hvad? Som uddannet journalist og med 13 års erfaring som kommunikatør i bagagen, så er jeg efterhånden dødtræt af at være på den forkerte side. 

Jeg er optaget af at udvikle mit fag - kommunikationsfaget - og ikke at blive nedgjort eller endsige diskutere om jeg hører hjemme i "mit" forbund. Men kommunikatører arbejder ud fra nogle andre grundlæggende principper, end journalister gør. Derfor er jeg efterhånden kommet til den konklusion, at det ikke giver mening, at journalister og kommunikatører skal være i samme forbund. Vi er for forskellige (trods samme udgangspunkt) og jeg oplever i hvert fald ikke, at DJ er stedet, hvor jeg kan få en kommunikationsfaglig udvikling, fordi det som regel ender i en diskussion om hvad mine reelle hensigter mon er.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
21.04.12 13:21
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Jeanette Lund

Jeg tror ikke du har ret i, at man altid vil værre anden-rangs eller på den forkerte side.

Hvis vi ser lidt historisk på sagen, er det faktisk ikke så mange år siden at dygtige HK-ere varetog disse stillinger. Nu er de erstattet af journalister og universitetsuddannede af forskellige grunde. En af de væsentligste var at man gerne vil have solgt sine historier til pressen, og disse udmærkede mennesker havde alt andet lige bedre mulighed for at blande sig og få god kontakt.  

En mindre heldig side af dette udmærkede formål er, at mange journalister oplever at de bliver præsenteret for løgn, fortielser, træghed, mv. Selvom jeg er helst sikker på, at samarbejdet foregår fint mange steder, så er det altså en reel oplevelse. Jeg finder det problematisk, hvilket jeg håber du er enig i. 

I de senere år er der også sket det, at journalister afskediges i bundter, mens kommunikatører i stigende grad bliver ansat - hvor man ud fra en demokratisk betragtning godt kan frygte, at væsentlige historier udebliver. Her kunne jeg godt tænke mig uafhængige redaktioner i offentlig sammenhæng, hvor afdelingen har et journalistisk frihedsbrev.

Også fordi det offentlige mere end nogensinde operererer på samme vilkår som de private virksomheder, hvor det bare er for skatteydernes penge, det hele foregår. (Tænk f.eks. på DSB-skandalen.) 

 Anden-rangs eller på den forkerte side falder mig overhovedet ikke ind - men derimod skal vi arbejde for etik og faglighed, når man opererer inden for Dansk Journalistforbund.

Har man ikke lyst til at arbejde for en ordentlig etik og faglighed, er der masser af plads uden for Dansk Journalistforbund. 

Sådan må tingene være.  

Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
22.04.12 10:03
Er Fagligt Forum 1,1 mio. kr. værd?

Hej alle

Fagligt Forum blev vellykket i år, trods de lidt trange omgivelser og dårligt indeklima. Diskusionerne i grupperne og i salen var meget ærlige, direkte og gode i år. Så det kan virke lidt underligt at stille spørgsmålstegn ved, om Fagligt Forum bør fortsætte uændret. Men det gør jeg alligevel. Vor direktør Linda Garlov fortalte mig bagefter, at det havde kostet 1,1 mio. kr. (et delegeretmøde koster 1,8 mio. kr.). Så i en tid, i hvilken alle skal være omkostningsbevidste, vi har måttet spare efteruddannelsespuljen væk, og vi skal tænke på, at vort kontingent på 460 kr. ligger i den høje ende i forhold til "konkurrenterne", så kunne man måske finde på en billigere og mere koncentreret måde at holde forummet på: Lad det være en tre-fire timers session i Fagfestival! Og flyt Fagfestival til april i de lige år.
Fordele: En meget stor besparelse, så der frigives midler til andre faglige aktiviteter, et større og mere varieret publikum til Fagligt Forum (jeg forestiller mig fri adgang efter først til mølle-princippet i en stor sal) og frigivelse af resurser i forbundshuset.
Dette er ikke et Kreds Fyn-forslag, det er blot en idé, jeg kunne tænke mig at få reaktioner på.

Hvad synes I?

Fremhævet af Journalisten
Iben Hauschultz
22.04.12 14:56
Vel kan vi så!

Journalister og kommunikatører kan sagtens være i samme forbund. Vi arbejder nemlig inden for samme felt: FORMIDLING

Kommunikatører gør det for en organisation eller virksomhed - det har jeg gjort de seneste 10 år - journalister gør det for læserne, lytterne (eller overskuddet til medieselskaberne) - det gjorde jeg i 10 år, inden jeg blev kommunikatør.

Forskellen er placeringen i fødekæden: kommunkatører samler, præsenterer og serverer viden for redaktioner og journalister - journalister og redaktører har fat i den lange ende - for er det ikke dem, der FAKTATJEKKER!, stiller uddybende spørgsmål, vinkler?

Det kunne være interessant at undersøge, hvor stor en procentdel af kommunikatørerne, der lever af bevidst at lyve, og hvor stor en procentdel af journalisterne, der lever af bevidstløst at copypaste fremsendt materiale.

DJ Kommunikation indledte allerede for et par år siden arbejdet med at nedfælde nogle etiske regler for kommunikatører. I virkelighede er de overflødige, for som ved alt andet i Danmark, der pludseligt kræver et regelsæt (eller en lov), er det ikke flertallet, der ikke kan finde ud af det, men et fåtal. 

Fremhævet af Journalisten
Lena Hellström Weihrauch
22.04.12 15:44
Det er også mit forbund...

Som uddannet journalist fra DJH vil jeg påkalde mig min ret til at være medlem af journalisforbundet. Hvor skulle jeg ellers være???? Selvom min titel lige nu er kommunikationmedarbejder.

I dag arbejder jeg i en organisation - hvor jeg bl.a. skriver artikler, før har jeg arbejdet på et reklamebureau - hvor jeg mest skrev artikler til et magasin - og til at starte med var jeg på et dagblad.

Uanset jobbets sammensætning er jeg sgu da stadig uddannet journalist og det er den viden jeg bruger i mit daglige arbejde med forskellige typer kommunikation.

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
23.04.12 07:12
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Jeg synes, at dele af diskussionen er sært gammeldags og ikke tager højde for, at en del af os i løbet af et arbejdsliv (og nogle af os i løbet af en arbejdsdag!) skifter mellem at være redaktionelle medarbejdere og kommunikatører. Som selvstændig varetager jeg begge roller, og det kan jeg ikke se det store problem i, så længe varedeklarationen er fuldstændig tydelig:


• Journalister står til ansvar over for deres læsere/brugere/seere/lyttere

• Kommunikatører står til ansvar over for den virksomhed og målgruppe, hvis interesser de er sat til at varetage.

Journalister kommunikerer, og kommunikatører bruger journalistiske værktøjer, og i det praktiske er forskellen ærlig talt ikke voldsomt stor. Det er formålet med deres arbejde, der er forskellen.

Jeg kan ikke se, at det skulle være mindre værdifuldt at være kommunikationsmedarbejder - som tidligere redaktionel leder har jeg en sund respekt for, HVOR svært det er at kommunikere (og det er en almindelig joke blandt journalister, at de fleste medievirksomheder faktisk er ret elendige til det). Men det er et andet formål end at være uafhængig journalist, hvor det er historiens indhold, der bestemmer vinklen (i hvert fald ideelt set) og ikke bestemte interesser.

Kan begge dele rummes i et forbund? Jeg kan godt blive i tvivl, men det har mere med forbundet og mindre med funktionerne at gøre. Det burde kunne rummes, men i forvejen har forbundet svært nok ved at rumme selvstændige, og der er - jfr. diskussionen her - tilsyneladende stadig den gængse opfattelse, at det bedst opnåelige inden for faget er en fast stilling på et af de klassiske medier. 

Dbh

Susanne Sayers 

Fremhævet af Journalisten
Troels Schmidt
26.04.12 13:48
Klub for journalister

Skal vi virkelig omdanne Dansk Journalistforbund til et forbund for journalister?

Det lyder spændende - men så skal vi efter min mening i gang med at definere, hvad journalister er.

Er det klovner i kanten af underholdningsbranchen. er det Peter Schmeicel, der demonstrerer sine særlige journaliske - men alligevel evner præger store dele af sendefladen på TV3 Sporten, er det Casper Kristensen, der lader talentløsheden få frit spil i Se & Hør med noget der i forvejen er udråbt til hamrende morsomt, er det aktører i infotainment-genren a la TV2 News, der synes, det er nemmere at holde mikronfonen op under næsen på den første bankassistent i rækken, der kan løfte bankens logo så det komnmer i fjernsynet, er det DR's journalister, der har bevsær med både retstavning og grammatik og ikke gider/kan rette tonsvis af fejl der tikker ind fra kollegerne på Ritzau - eller er det måske journalister, der stadig føler en snert af et kald og arbejder ud fra, at en nyhed og en avishistorie er noget nogen helst ikke vil have frem. Jamen lad os få debatten og smidt alle fjolserne ud.

PS Navnet Dansk Journalistforbund behøver de ikke generøst forære os. Det er sådan set vores i forvejen - allerede fra længe før den første pladevender fik et pressekort.

Fremhævet af Journalisten
Geert Mørk
26.04.12 14:26
Re: "Giften siver ned i organisationen!"
Dejlig bekvemt at kunne opdele sine kolleger i "dem" og "os" :-)
Fremhævet af Journalisten
bent øberg
26.04.12 15:26
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

forlig jer, I skabhalse.

medlemsnummer 386 - deltog i det stiftende møde hvor københavnerne og provinsen (suppleret med de socialdemokratiske journalister) dannede Dansk Journalistforbund)

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen