“Giften siver ned i organisationen!”

De delegerede på Fagligt Forum 2012 debatterede spørgsmålet om journalister og kommunikatører i samme forbund. Formand Mogens Blicher Bjerregård satte trumf på ved at sige, at en kommunikatør sagtens kunne blive DJ-formand.

De delegerede på Fagligt Forum 2012 debatterede spørgsmålet om journalister og kommunikatører i samme forbund. Formand Mogens Blicher Bjerregård satte trumf på ved at sige, at en kommunikatør sagtens kunne blive DJ-formand.
Et af de mest ømtålelige og centrale emner på DJ's aktuelle dagsorden var til debat på førstedagen af Fagligt Forum 2012, der torsdag og fredag har samlet cirka 300 delegerede på hotel Park Inn på Amager – spørgsmålet om forskelle og ligheder mellem journalister og kommunikatører.

Villy Dall, medlem af HB, slog fast, at han som journalist på Thisted Dagblad, opfatter det naturligt, at de to grupper har fælles organisation.

»Presseafdelingen hjælper os med at komme i kontakt med dem, vi har brug for,« sagde han med udgangspunkt i egne erfaringer.

»Som lokaljournalist gennem 20 år kan jeg sige, at det er en lettelse i forhold til tidligere.«

Rekruttering af flere kommunikatører er en del af DJ's strategi for vækst. Spørgsmålet har de senere år vakt store følelser, fordi kommunikation udfordrer journalistikkens selvforståelse og identitet. Den gamle standsforening er under opbrud.

»I dag handler det om at have mange medlemmer, ikke at varetage journalistikkens interesser. Derfor er forbundet irrelevant for mig,« har nu udmeldte dokumentarinstruktør Christoffer Guldbrandsen tidligere udtalt til Journalisten.dk.

Det skete, efter at DJ både havde støttet både ham og hans modpart Jacob Winther, rådgiver i Forsvarsministeriet.

Journalisten har omtalt den og lignende sager udførligt i artiklen Guldbransen vs Winther.

Samtidigt har flere kommunikatører netop givet udtryk for, at DJ ikke gør nok for dem. Blandt andet skriver Journalisten ikke nok om kommunikation, lyder det i en stor interviewundersøgelse.

På Fagligt Forum blev DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård direkte spurgt:

»Kan du se en kommunikatør som formand for DJ?«

Hans svar lød: »Ja!«

De delegerede debatterede spørgsmålet i gruppearbejde. Her spurgte HB-medlem Per Roholt sin gruppe:

»Hvad oplever journalister som det største problem med kommunikatører?«

Og svarene lød blandt andet:

»At kommunikatørerne lyver, hvis de kan!«

»At de holder viden tilbage!«

De kritiske udfald fra journalister kaldte på modsvar fra kommunikatørerne:

»Hvilken situation har du oplevet det i?«

»En professionel kommunikatør vil sige, at han undersøger sagen og vender tilbage. Han ved godt, at journalisten kan ringe til omstillingen. Man lyver aldrig.«

Og retur igen fra journalisterne:

»Når man ringer med en kritisk sag, så siger I, at den ansvarlige medarbejder ikke er til stede i dag.«

Mogens Blicher Bjerregård bød ind med en mægling:

»En journalist vinkler en historie; han fortæller heller ikke den fulde historie. Han træffer et valg, det gør kommunikatøren også.«

Men debatten rullede videre:

»Men kommunikatører forsvarer firmaets interesser!«

»Hvis interesser forsvarer du selv?«

Efter gruppearbejdet var de delegerede samlet igen og fremlagde de luftede standpunkter i en fælles sal. Også har faldt markeringerne tæt.

»Jeg har været både dagbladsjournalist og kommunikatør. Jeg fornemmer en stor uvidenhed om, hvad kommunikatører laver, blandt dem, der ikke arbejder med det.«

Dagens heftigste konklusion lød direkte, at de to grupper må gå hver for sig.

»Vi kan ikke være i samme forbund. Når I siger man skal gøre op med den gamle skelnen mellem journalister og kommunikatører, og I dermed retorisk udviser forskellene, så siver giften ned i organisationen!«

15 Kommentarer

bent øberg
26. APRIL 2012
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

forlig jer, I skabhalse.

medlemsnummer 386 - deltog i det stiftende møde hvor københavnerne og provinsen (suppleret med de socialdemokratiske journalister) dannede Dansk Journalistforbund)

Geert Mørk
26. APRIL 2012
Re: "Giften siver ned i organisationen!"
Dejlig bekvemt at kunne opdele sine kolleger i "dem" og "os" :-)
Troels Schmidt
26. APRIL 2012
Klub for journalister

Skal vi virkelig omdanne Dansk Journalistforbund til et forbund for journalister?

Det lyder spændende - men så skal vi efter min mening i gang med at definere, hvad journalister er.

Er det klovner i kanten af underholdningsbranchen. er det Peter Schmeicel, der demonstrerer sine særlige journaliske - men alligevel evner præger store dele af sendefladen på TV3 Sporten, er det Casper Kristensen, der lader talentløsheden få frit spil i Se & Hør med noget der i forvejen er udråbt til hamrende morsomt, er det aktører i infotainment-genren a la TV2 News, der synes, det er nemmere at holde mikronfonen op under næsen på den første bankassistent i rækken, der kan løfte bankens logo så det komnmer i fjernsynet, er det DR's journalister, der har bevsær med både retstavning og grammatik og ikke gider/kan rette tonsvis af fejl der tikker ind fra kollegerne på Ritzau - eller er det måske journalister, der stadig føler en snert af et kald og arbejder ud fra, at en nyhed og en avishistorie er noget nogen helst ikke vil have frem. Jamen lad os få debatten og smidt alle fjolserne ud.

PS Navnet Dansk Journalistforbund behøver de ikke generøst forære os. Det er sådan set vores i forvejen - allerede fra længe før den første pladevender fik et pressekort.

Susanne Sayers
23. APRIL 2012
Re: "Giften siver ned i organisationen!"

Jeg synes, at dele af diskussionen er sært gammeldags og ikke tager højde for, at en del af os i løbet af et arbejdsliv (og nogle af os i løbet af en arbejdsdag!) skifter mellem at være redaktionelle medarbejdere og kommunikatører. Som selvstændig varetager jeg begge roller, og det kan jeg ikke se det store problem i, så længe varedeklarationen er fuldstændig tydelig:


• Journalister står til ansvar over for deres læsere/brugere/seere/lyttere

• Kommunikatører står til ansvar over for den virksomhed og målgruppe, hvis interesser de er sat til at varetage.

Journalister kommunikerer, og kommunikatører bruger journalistiske værktøjer, og i det praktiske er forskellen ærlig talt ikke voldsomt stor. Det er formålet med deres arbejde, der er forskellen.

Jeg kan ikke se, at det skulle være mindre værdifuldt at være kommunikationsmedarbejder - som tidligere redaktionel leder har jeg en sund respekt for, HVOR svært det er at kommunikere (og det er en almindelig joke blandt journalister, at de fleste medievirksomheder faktisk er ret elendige til det). Men det er et andet formål end at være uafhængig journalist, hvor det er historiens indhold, der bestemmer vinklen (i hvert fald ideelt set) og ikke bestemte interesser.

Kan begge dele rummes i et forbund? Jeg kan godt blive i tvivl, men det har mere med forbundet og mindre med funktionerne at gøre. Det burde kunne rummes, men i forvejen har forbundet svært nok ved at rumme selvstændige, og der er - jfr. diskussionen her - tilsyneladende stadig den gængse opfattelse, at det bedst opnåelige inden for faget er en fast stilling på et af de klassiske medier. 

Dbh

Susanne Sayers 

Lena Hellström Weihrauch
22. APRIL 2012
Det er også mit forbund...

Som uddannet journalist fra DJH vil jeg påkalde mig min ret til at være medlem af journalisforbundet. Hvor skulle jeg ellers være???? Selvom min titel lige nu er kommunikationmedarbejder.

I dag arbejder jeg i en organisation - hvor jeg bl.a. skriver artikler, før har jeg arbejdet på et reklamebureau - hvor jeg mest skrev artikler til et magasin - og til at starte med var jeg på et dagblad.

Uanset jobbets sammensætning er jeg sgu da stadig uddannet journalist og det er den viden jeg bruger i mit daglige arbejde med forskellige typer kommunikation.

Flere