Genopretningsplanen

»Det må siges at være helt absurd, at dagpengeperioden er blevet forkortet i en periode, hvor arbejdsløsheden stiger, og hvor der for alvor er brug for det sikkerhedsnet, som alle danske medlemmer af a-kasserne i årevis har indbetalt til.«

»Det må siges at være helt absurd, at dagpengeperioden er blevet forkortet i en periode, hvor arbejdsløsheden stiger, og hvor der for alvor er brug for det sikkerhedsnet, som alle danske medlemmer af a-kasserne i årevis har indbetalt til.«

Bankpakker, vækstplaner, tilbagetrækningsreform, genopretning – det vrimler med ord om forandringer, der skal give Danmark ny saft og kraft. Men på et særligt vigtigt område hører vi ikke ret meget, og det er heller ikke, fordi politikerne har stået i kø med løfter på dette særlige område.

Det drejer sig ganske enkelt om vores arbejdsløse kolleger, som nu risikerer at ryge helt ud af dagpengesystemet væsentlig tidligere end antaget, da de kom ind i systemet. Og fra næste sommer er det definitivt kun to år, arbejdsløshedsforsikringen dækker.

Hvad er der gjort her for at løse de sociale uligheder, som vi kommer til at se, og som kan skævvride Danmark væsentligt mere? Her er der, kære politikere, et alvorligt hul i de mange planer og løsninger, der lægges for dagen. Heldigvis er der så mange gode kræfter, der gerne hjælper til med at finde løsningerne. Her er en række bud fra DJ:

Helt overordnet vil det rigtigste være at forbedre sikkerhedsnettet og forlænge dagpengeperioden igen. Det må siges at være helt absurd, at dagpengeperioden er blevet forkortet i en periode, hvor arbejdsløsheden stiger, og hvor der for alvor er brug for det sikkerhedsnet, som alle danske medlemmer af a-kasserne i årevis har indbetalt til.

Andre ændringer kan også være med til at løse nogle af problemerne og måske oven i købet på en rigtig god måde skaffe flere i beskæftigelse.

Optjening af dagpengeret er en af de helt centrale faktorer for, at der er den smidighed i systemet, som er nødvendig, for at a-kasserne og dagpengereglerne kan fungere som et af de afgørende hjul i "Den danske Model".

Her bør der omgående skrues på tre forskellige knapper: Et års arbejde for at kunne opnå en ny toårig dagpengeperiode er helt urimelig og har betydet, at arbejdsløse blev dobbeltramt af de nye dagpengeregler, nemlig en halvering af dagpengeperioden sammen med en fordobling af optjeningstimerne. Derfor kunne et meget enkelt valgløfte være, at optjeningsperioden igen sættes til seks måneder. Det giver både ro og et stærkere incitament også til småjobs på vej til næste job.

Knap nummer to er at gøre støttet arbejde til en del af optjeningen. Det er både reelt og med til at understrege betydningen af støttet arbejde. Det kan have stor betydning for den enkelte.

Den tredje knap er uddannelse, og igen her kunne politikerne vælge at lade uddannelse med kvalificerende karakter indgå i optjeningen af dagpengeret. Det vil give den enkelte et ekstra incitament til at dygtiggøre sig.

Uddannelse er samtidig det næste overordnede tema, som politikerne bør lade indgå i genopretningsplanen over for vores arbejdsløse medlemmer. Meget enkelt sagt: Giv den enkelte ledige mulighed for at bruge længere og/eller flere perioder af arbejdsløsheden til at uddanne sig i. Det kan som minimum klares uden ekstraomkostninger for staten og kommunerne, som blot kan overføre de udgifter, de i forvejen har til diverse fire-ugers jobsøgningskurser til kompetencegivende uddannelse. Det burde være en let og elegant øvelse, og så ville kommunerne måske endda slippe for besværet med hele tiden at skulle sende jobsøgningskurser i udbud, men nøjes med de helt nødvendige af dem.

Jeg er ikke i tvivl om, at mange firmaer gør et sobert og reelt stykke arbejde gennem udbuddet af jobsøgningskurser og lignende, men jeg tvivler på, at de for den enkelte har den rette nytteværdi. Det er her, både den arbejdsløse og samfundet kunne få et langt større udbytte af kompetencegivende uddannelse.

Lad os få fokus på de arbejdsløse igen. De forsvinder nemlig ikke ud af billedet af sig selv, blot fordi der bliver lanceret en masse vækst- og finanspakker. Det handler om mennesker, som har lyst til at bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de nuværende besværligheder. Det bidrager de bedst til, hvis vi hjælper med at skubbe i den rigtige retning frem for at skubbe flere ud i økonomisk og social usikkerhed.

I DJ er vi parate til dialog og samarbejde for at være med til at skabe flere jobs til gavn for både den enkelte arbejdsløse og til gavn for samfundet.

0 Kommentarer