Gennemtræk i HB

De folkevalgte i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse falder fra. Der er mangel på nye og rejsestærke folk.

De folkevalgte i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse falder fra. Der er mangel på nye og rejsestærke folk.

Ni ud af de 15 medlemmer af DJs hovedbestyrelse (HB) er på valg til delegeretmødet til april. Seks af de ni stiller ikke op – formand Lars Poulsen talt med. Og de nye står ikke på spring. Kun tre – inklusive formandskandidat Mogens Blicher Bjerregård – er helt sikre kandidater til at afløse de gamle, der faldt.
Én forklaring på falderebet er de mange rejser – især de jyske mænd klager. Journalist på Aalborg Stiftstidende Søren Wormslev, medlem af HB i 10 år og medlem af forretningsudvalget, har været glad for arbejdet, men er efterhånden mæt.
»Det er vigtigt – også i fremtiden – at arbejdet for de folkevalgte tilrettelægges således, at også DJ-medlemmer i provinsen kan være med på ordentlige vilkår,« siger Søren Wormslev. Han vil hellige sig arbejdet i det internationale journalistforbund IFJ – der dog heller ikke holder voldsomt mange møder i den jyske provins, men sidst mødtes i Brasilien.
»Men mængden af ture til Brasilien er mindre end mængden af ture til København,« forklarer Wormslev.
Også Frank Stjerne, journalist på Jyllands-Posten, siger farvel. Han kan ikke både passe avisens nye newsdesk-system og nå til København.
»Det seneste HB-møde kom jeg først til klokken 14.30, det begyndte klokken 9.30. Det kan hverken forbundet eller jeg være tjent med,« siger Stjerne, der måske vil forsøge at vende tilbage senere.
Ikke kun »rejsefeberen« kræver sine ofre. Martin Vestergaard blev valgt som freelancer, men har fået fast arbejde på Information i Århus. »Det er en arbejdsplads uden bagland, og så skal jeg ikke sidde i hovedbestyrelsen,« forklarer han.
Også Tommy Hald, TV 2/Nord, siger stop:
»Jeg kom ind som suppleant i oktober, men har endnu ikke haft tid til at deltage i ét eneste møde,« forklarer Hald, der alligevel overvejer igen at stille op som suppleant.
Endelig trækker også Birgitte Wilhelmsen, Jyllands-Posten, sig.

Mangel på kandidater
Tre af de ni HB-folk, der er på valg, genopstiller. De udmærker sig alle ved at være kvinder: journalist på Ekstra Bladet Kate Bluhme, journalist på Fyens Stiftstidende Lene Sarup og efterlønsmodtager Anette Breuning.
Tre fra ni er seks – som mangler.
Carsten Lorentzen, formand for Kreds 6 og journalist på Nordjyllands Radio, overvejer at stille op. »Og overvejelserne er ikke slut endnu,« siger han.
Det er de for Jens Rossen, der i tre et halvt år har været næstformand for FreelanceGruppen – han stiller op.
Journalistgruppen i DR stiller med en mand. Et bud er journalist Henrik Bruun, Østjyllands Radio. Han sidder i Journalistgruppens bestyrelse i DR. »Først skal jeg konfirmere med mit bagland. Både privat og fagligt«.
Uffe Gardel journalist på Berlingske Tidende og næstformand i Kreds 1 – Gardel trak for nylig sit »korridorkandidatur« til formandsposten i DJ – har tjekket færdigt. Han stiller op til HB.
»Jeg vil arbejde for, at alle kunstige skel mellem medlemmerne udviskes. Alle skal have det bedre – også freelancerne, de skal sikres overenskomster« lyder det fra Gardel. Samme luns – freelancere på overenskomst – kastede Lars Poulsen i øvrigt i 1990. Den virkede dengang. Og dermed er der budt op til valg – og jagt på kandidater.

0 Kommentarer