Genmæle

Bodil Rahbek, der er formand for Journalistgruppen i DR og del af DJs forhandlingsdelegation, har bedt om genmæle i henhold til Medieanvarslovens kapitel 6, § 36.

Bodil Rahbek, der er formand for Journalistgruppen i DR og del af DJs forhandlingsdelegation, har bedt om genmæle i henhold til Medieanvarslovens kapitel 6, § 36.
Det drejer sig om tre artikler bragt i JOURNALISTEN nr. 13, 28. august 2002.

Bodil Rahbek skriver:

I ARTIKLEN "Voldsom utilfredshed med DR-chefer" side 4 fortælles om et rundspørge, som JOURNALISTEN har foretaget i forbindelse med stormøder for de konfliktende DJ-medlemmer. Artiklen konkluderer: "Tallene viser også, at Radioavisen er det sted, hvor nej'et har været størst".

Urafstemningen om mæglingsforslaget var hemmelig og skriftlig. Altså ikke opgjort per afdeling, hvorfor der ikke kan konkluderes om, hvordan stemmerne faldt i de forskellige afdelinger i DR.
JOURNALISTENs undersøgelse giver ikke baggrund for at drage den ovennævnte konklusion.

I ARTIKLEN "Norsk ny løn" side 6 skrives: "Det mæglingsforslag, som DR-journalisterne har sagt nej til, indebar, at hver enkelt medarbejder selv skulle forhandle sit eget personlige tillæg hjem uden hjælp fra tillidsmanden."
Det er ikke korrekt. Alle medarbejdere har ret til at tage tillidsmanden med til lønforhandling. Dette fremgår af 1999 overenskomsten mellem DJ og DR i §4a, stk. 2, b. Denne paragraf er ikke ændret med mæg-lingsforslaget til ny overenskomst.

I ARTIKLEN "De gamle solgte de unge" side 7 skrives om afstemningen om 1999 overenskomsten: "I 1999 var der også 150 teknikere, som efter al sandsynlighed alle stemte ja, fordi de kunne komme over på journali-sternes overenskomst. Det var med andre ord også blevet et nej i 1999, hvis teknikernes stemmer ikke havde talt med."

Urafstemninger om overenskomster er altid hemmelige og skriftlige. Altså kan man ikke vide, hvem der stemte ja, og hvem der stemte nej. Der var i 1999 tale om 175 programteknikere, som med det mæglingsforslag, der blev vedtaget, kom på DJ-overenskomst. Endelig ville 150 stemmer ikke have ændret afstemningsresultatet fra et ja til et nej.

0 Kommentarer