Generalforsamlinger ’09 – Det store overblik

Det er højsæson for generalforsamlinger for kredse og specialgrupper over hele landet. Blandt emnerne er efteruddannelse, kontingentforhøjelser og markedsføring via Facebook. Læs her, hvad der sker i din kreds og gruppe.

Det er højsæson for generalforsamlinger for kredse og specialgrupper over hele landet. Blandt emnerne er efteruddannelse, kontingentforhøjelser og markedsføring via Facebook. Læs her, hvad der sker i din kreds og gruppe.

KREDS 1 har udarbejdet et arbejdsprogram med fokus på sundhed på arbejdspladserne og har ligeledes arbejdet med mentorordningen, som nu har 30 par. Ordningen fortsætter for fuld styrke. Der har været holdt flere fyraftensarrangementer om politisk journalistik og brug af Facebook. I 2009 vil kredsen have fokus på sundhedsprogrammet. (2. marts)

Kreds 2 har i 2008 afholdt efteruddannelse med støtte til medlemmer, som ikke havde mulighed for at betale kurserne fuldt ud. Kredsen forsætter med efteruddannelsestilbud i 2009 i samarbejde med kreds 1, hvilket også gør sig gældende med mentorordningen. (15. februar)

KREDS 3 har været på EU-studietur til Bruxelles, ligesom kredsen har afholdt et arrangement med blandt andre Mikael Kamber om dagbladenes fremtid. I 2009 vil kredsen holde arrangementer om kvindehandel, et debatmøde med en tidligere PET-chef samt tage på studietur til Bonn og Köln.
(3. marts)

KREDS 4 har brugt tid på at finde ud af, hvilke specialgrupper medlemmerne hører under, og vil fortsætte med at holde en tættere kontakt til specialgrupperne i 2009. Kredsen har ligeledes arrangeret et kursus for journalister med forfatterdrømme. Ny formand for kredsen er journalist og webproducer John Løkkegaard. (25. februar)

KREDS 5 har uden held forsøgt at stable en række mindre fagfestivaler på benene i samarbejde med kreds 4 og kreds 6. I april afholder kommunikationsnetværket Midt-Vest et fyraftensarrangement i samarbejde med Region Midtjylland. Knud Lind, Herning Folkeblad, og freelancejournalist Carsten Tolbøll fik Den Gyldne Blok for dækningen af et nyt akutsygehus i Midt- og Vestjylland.
(25. februar).

KREDS 6 har fået ny formand, idet Allan Gregersen ikke genopstillede. Ny formand blev HB-medlem i Journalistforbundet Villy Dall. Kredsen har i 2008 afholdt sin årlige faglige højskole, som også i 2009 vil blive afholdt som et tredagesseminar. Kredsen har ligeledes afholdt efteruddannelse for medlemmerne. (4. marts)

KREDS 7 (Grønlandskredsen) har holdt flere kurser for tillidsrepræsentanter. På et seminar i december blev det besluttet at søge et nærmere prak-tisk samarbejde med andre organisationer, for
eksempel lærerne og sygeplejerskerne. På længere sigt er det tanken at lægge nogle af organisationerne sammen. Men kreds 7 har ingen intentioner om at forlade DJ. (28. februar)

KREDS 9 har i 2008 stablet en mentorordning med cirka 10 par på benene og har styrket samarbejdet med andre kredse. Mentorordningen og mere efteruddannelse skal i 2009 bruges til at hjælpe især freelancere ud af den forventede stigende arbejdsløshed. Et stort flertal besluttede på generalforsamlingen at afsætte 20.000 kroner til honorar til kredsbestyrelsen for heldagesmøder og andre tidskrævende opgaver. Kæphesten gik til Per Voight Hansen for hans faglige arbejde på Radio Fyn. (1. marts).

Kreds 1
Medlemmer: 7210

Kreds 2
Medlemmer: 910

Kreds 3
Medlemmer: 710

Kreds 4
Medlemmer: 1610

Kreds 5
Medlemmer: 460

Kreds 6
Medlemmer: 480

Kreds Fyn
Medlemmer: 930

Kreds 7, Grønlandskredsen
Medlemmer: 110

Danske Bladtegnere
Medlemmer: 50

Distriktsbladgruppen
Medlemmer: 150

DJ:Fotograferne
Medlemmer: 670

DJ i AC
Medlemmer: 1800

FBO
Medlemmer: 70

Freelancegruppen
Medlemmer: 1810

JR
Medlemmer: 290

KaJ
Medlemmer: 700

KaJO
Medlemmer: 300

Kommunikationsgruppen
Medlemmer: 1490

Organisationsgruppen
Medlemmer: 310

Pressefotografforbundet
Medlemmer: 800

TVGRUPPEN
Medlemmer: 670

Visuelt Forum
Medlemmer: 540

KOMMUNIKATIONSGRUPPENS generalforsamling blev et tilløbsstykke i år. Der kom 100 medlemmer, og der er dermed næsten udsolgt til arrangement, hvor Stein Baggers kommunikationsrådgiver, Erik Ove, også talte. Der var en livlig debat om bestyrelsens oplæg til en etik for kommunikatører, som den nye bestyrelse skal arbejde videre med.
»Det var en super generalforsamling – engagementet var stort,« fortæller K-gruppens formand Lars Elmsted.
(27. februar)


DJ:FOTOGRAFERNE
holdt sin 10. generalforsamling ved et arrangement på Borups Højskole i København med oplæg af blandt andre kunstfotografen Nicolai Howalt. Et af emnerne i formand Peter Thornvigs beretning var behovet for at udvikle uddannelsen af fotograferne bredere og forbedre mulighederne for, at fotografer kan gå videre i uddannelsessystemet. Fotografuddannelsen er en erhvervsuddannelse, og det begrænser mulighederne for videreuddannelse.
(28. februar)

DISTRIKTSBLADSGRUPPEN diskuterede blandt andet arbejdsgivernes ønske om flere fotograferende journalister. I dag er der en forsøgsordning med fotograferende journalister på JydskeVestkysten, og det ønsker Politikens Lokalaviser og Berlingske Lokalaviser udbredt til hele landet. Forlaget fra DJ’s hovedbestyrelse om, at mellemledere skal kunne være medlemmer i DJ, blev også diskuteret.
(7. marts)


TV-GRUPPEN
holdt generalforsamling allerede i januar. »Det var meget fredeligt,« siger formand Nicolai Würtz. TV-Gruppens medlemmer har ofte tidsbegrænsede ansættelser og ingen tillidsrepræsentant, de kan henvende sig til på arbejdspladsen. For at styrke netværket blandt medlemmerne har TV-Gruppen oprettet en gruppe på Facebook. »Jo mere erfaring vi får som specialgruppe, desto mere går det op for os, at folk har behov for at være en del af et netværk,« siger Nicolai Würtz.
(29. januar)

VISUELT FORUM har rundet de 10 år og medlem nummer 500. Specialgruppen fik ny hjemmeside og præsentationsfolder i 2008. Der er afholdt 17 medlemsarrangementer, blandt andet en studietur til London med deltagelse af 40 medlemmer. Ledigheden er faldet fra omkring 15 procent for tre år siden til lidt over syv procent. Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde for bedre efteruddannelse for medlemmer, der ikke har ret til betalt efteruddannelse, og presse på for, at Update laver flere relevante kurser.
(8. marts)

ORGANISATIONSBLADSGRUPPEN fik med Jørn Albertus ny formand ved sidste generalforsamling. 2008 blev et år med flere aktiviteter i gruppen, blandt andet “bladudvikling” og “bladet på nettet”, som blev afholdt i København og Århus. Et besøg hos Boliglejernes Landsforening med efterfølgende besøg i en ghetto blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Der mangler stadig to medlemmer til bestyrelsen. Formand Jørn Albertus håber, at interesserede kandidater stiller op ved den ekstraordinære generalforsamling, som der ikke er sat dato på endnu.
(24. februar)


FREELANCEGRUPPENS
generalforsamling i Middelfart handlede især om efteruddannelsespuljen og muligheden for efteruddannelse til alle. Bestyrelsen i FreelanceGruppen har opfordret alle medlemmer til at melde sig som delegerede, når puljen skal til afstemning på DJ’s delegeretmøde. Ifølge formand Kristian Melgaard har det været svært at skabe fælles fodslag blandt freelancerne hos Egmont og Berlingske Media. »Folk kommer ikke til arrangementerne – måske fordi de er bange for at miste en god kunde. Men aftalen med Aller viste jo netop, at man godt kan stå fast på sine rettigheder uden at blive blacklistet bagefter,« siger han.
(7. marts)

DANSKE BLADTEGNERE er efter nogle tumultagtige år på grund af Muhammed-tegningerne tilbage i en mere rolig gænge. Det har givet tid til et gennemgribende redesign af hjemmesiden, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På den nye hjemmeside vil der være et debatforum, bladtegnerne kan selv opdatere deres profiler, og man kan tilmelde sig foreningens nyhedsbrev.
(25. marts)

 

0 Kommentarer