Generalforsamling i DJ RUC bød på terror- og formandsdebat

Fredag var der generalforsamling i DJ RUC. Dagen bød på oplæg om radikalisering og formandsvalg. I sin beretning fremhævede formanden dannelsen af Danske Mediestuderende som en sejr: »Det er en styrkelse, og jeg tror, vi kan løfte nogle større opgaver fremover«

Fredag var det tid til generalforsamling for medlemmerne i studenterforeningen DJ RUC.

Traditionen tro var der lagt op til faglige indspark afsluttet med fællesspisning og fest. I år bød generalforsamlingen på oplæg fra Politikens journalist Jakob Sheikh, næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge og næstformand i Danske Mediestuderende Mathias Svane Kraft.

Formand for DJ RUC Anna Hjortsø Schmidt fortæller, at generalforsamlingen forløb som planlagt uden de store overraskelser. Der blev valgt otte nye bestyrelsesmedlemmer ud af de i alt 17 medlemmer, som stillede op.

Anna Hjortsø Schmidt fremhæver især oplægget med Jakob Sheikh som vellykket.  

»Vi bookede Jakob Sheikh for lang tid siden, fordi han har skrevet meget om syrienkrigerne og radikalisering. Det var meget interessant at høre om hans arbejde med kilder. Og så var oplægget endnu mere aktuelt i forbindelse med forrige weekends terrorangreb,« fortæller Anna Hjortsø Schmidt.

Kan løfte større opgaver

Da det blev tid til formandens beretning om det forgangne år, fremhævede Anna Hjortsø Schmidt blandt andet, at det i december lykkedes studenterforeningerne at danne en fælles forening i Danske Mediestuderende.

Foreningen samler studenterforeningerne KaJ, KaJO, DJ RUC, Andrea og KSR, og Anna Hjortsø Schmidt ser samarbejdet som en stor styrke for de studerende.

»Jeg ser det som en professionalisering af vores studenterforeninger, som giver mere struktur. Med et formandskab bliver det tydeligere, hvem der repræsenterer samarbejdsforeningen samlet. Det er en styrkelse, og jeg tror, vi kan løfte nogle større opgaver fremover,« siger hun.

Kan være svært at overskue formandsvalg

De studerende tog ved generalforsamlingen også hul på forårets store tema med delegeretmøde og formandsvalg i Journalistforbundet. Med et oplæg fra den nuværende næstformand, Lars Werge, som nu stiller op som formand, fik de studerende indblik i det igangværende arbejde i DJ og mulighed for at stille spørgsmål.

»Det kan godt være lidt svært for vores almindelige medlemmer at overskue, hvem de mener DJ RUC's delegerede bør stemme på, og hvad det vil betyde for dem. På KaJ’s generalforsamling kommer alle næstformandskandidaterne. Vi forventer, at der kommer til at være mere debat ved deres generalforsamling,« fortæller Anna Hjortsø Schmidt om oplægget.

DJ RUC er indgået i valgforbund med de øvrige studenterforeninger, og i foråret venter beslutningen om, hvem de delegerede skal stemme på ved formandsvalget. Anna Hjortsø Schmidt mener, det er vigtigt at gøre medlemmerne klogere på, hvilke kandidater der er i spil.

»Der kommer til at være en kampagneside. Den vil vi videreformidle for at gøre opmærksom på de forskellige kandidater. Vi vil selvfølgelig forsøge at hjælpe medlemmerne til at blive klogere på, hvem der stiller op,« siger Anna Hjortsø Schmidt.

Flere arrangementer og bedre studiemiljø

Der er altid vigtige ting at tage fat på i studenterforeningerne, understreger Anna Hjortsø Schmidt. Det kommende år vil DJ RUC arbejde for, at der kommer flere faglige arrangementer for de studerende.

»Først og fremmest skal vi lave nogle flere arrangementer, for det er rigtig fedt at høre om og komme ud i den virkelig verden, når man er studerende. Vi skal også have lagt nogle kræfter i Danske Mediestuderende,« fortæller Anna Hjortsø Schmidt. 

Hun fremhæver også DJ RUC’s fokus på trivsel som en ting, der også fremover vil fylde meget i studenterforeningens arbejde.

»Vi har fokus på trivsel på studiet. Det er et svært studie, så det er vigtigt, at vi bliver ved med at give de studerende positiv motivation, så vi sikrer et godt studiemiljø. Det vil vi arbejde videre med i den kommende tid,« siger Anna Hjort Schmidt. 

0 Kommentarer